Dokončovací štíty soukromých domů + fotografie

Zdá se, že takový nevýznamný detail návrhu, jako dekorace štítu soukromého domu, nemůže vážně ovlivnit vzhled a změnit vnímání budovy jako celku. V praxi se nedostatečná pozornost na štíty ukazuje jako vážné problémy, zvláště pokud hřeben střechy v moderním designu byl umístěn nad hlavním vchodem do soukromého domu. V tomto případě se štítová plocha stane jediným celkem s fasádou budovy, takže požadavky na kvalitu dokončovacího štítu se zvyšují o řádu.

Co je štít

Abychom pochopili, jakým způsobem je lepší dokončit všechny prvky budovy, je nutné zjistit, jaké jsou skutečné štíty a kde je nejdůležitější část štítové plochy:

 • Rovina štítu existuje pouze při konstrukci střechy štítu nebo střechy;
 • Hradítka nebo štítové roviny se vztahují k plochám trojúhelníkového nebo lichoběžníkového povrchu, které se nacházejí mezi dvěma svahy střechy a jsou organickým prodloužením stěny, jako na fotografii.

Dokončování a dekorace rodinných domů

Tradiční uspořádání štítů je postranní od konců budovy, ale v případě použití komplikovaných poškozených střešních konstrukcí s rozvinutým uspořádáním štítové střechy architekti musí vyhledávat a vybrat formu dekorace štítů soukromých domů, fotografie odpovídající barvě a struktuře celkového návrhu budovy.

Varianty střechy štítu zařízení

Metoda a forma dekoračního štítu velmi závisí na konstrukci střechy a způsobu uspořádání nosné části konců. Pro stavbu štítu štítu jsou tři možnosti:

 1. Schéma podpory je nejčastěji pokládáno za pokračování pokládání zdi z cihel nebo pěnového bloku. V tomto případě mohou být štítové části zdiva použity jako podpěry pro hřebenový hřeben, který drží rám rámu od bočních posunů;
 2. Kombinovaná schéma průčelí se používá v dřevěných soukromých domech, ve stavbě mansardských prostor. Vzhled štítu půdní nebo obytné podkrovní místnosti slouží také jako jedna ze stěn místnosti;
 3. Dekorativní možnost. V tomto případě čelní trojúhelník zavře nevyhřívanou podkrovní místnost z proniknutí dešťové vody a vyfukuje teplo průvany.

V posledním případě je obtížné volat oříznuté štíty. Podkrovní prostor domácnosti nebo hospodářských budov je prostě ucpaný nejčastěji dostupným materiálem - odpadními a neřezanými zbytky zbytků, zbytky obložení nebo dokonce deskami.

Dokončení podlahy dřevěného domu

Na mnoha fotografiích můžete vidět nejrůznější možnosti dokončení štítu stěny. Existuje mnoho návrhových schémat, ale všichni mají jednu společnou věc - pouze dřevo nebo jeho imitace s vlečkou se používá k uzavírání štítu. To je jediný případ, kdy je metoda a způsob dokončení zřejmá. Pro dřevěné dřevo nebo dřevěný domek se tradičně používá materiál pro pokládku stěn, fotografií. Díky tomu trojúhelník nebo lichoběžník mezi svahy vypadá jako organické pokračování okrajů budovy.

Pro vany a zimní chaty může být dřevo a dřevo uměle vyzdobené, obložené jako obložení stěn, dřevěné šindele nebo dokonce podvodník, avšak v každém případě štítová plocha vypadá velmi čistě a harmonicky kombinovaná se střechou a stěnami.

V nejjednodušším případě může být štít sešit se obvyklou jehličnatou klapkou nebo podlahovou deskou s pery a drážkou, zbarvenou barvou dřevěného materiálu stěn a střechy. Na rozdíl od obvyklé dřevěné latě má obložení zámek s trámovou drážkou, takže při dokončování je vytvořena velmi hustá pevná plocha, přes kterou nedochází ke vzniku průvanů a dešťové vody. Jedinou podmínkou pro správné dokončení je instalace horizontální desky s hrotem nahoru - drážka dolů, aby se zabránilo protékání vlhkosti švy.

Při montáži stěnového panelu na plochu štítu je nosná rovina předem sestavena ze svislých sloupků v přírůstcích 40 až 45 cm. Každá lišta je rozložena a řezána podél linie svahu tak, aby mezi střešními lištami a konci stěnového panelu byla mezera 5-7 mm, aby se kompenzovalo rozšíření materiálu.

Dřevěná úprava letadla pod střechou vypadá dobře s designem domů, v jehož vnějším provedení jsou prvky z přírodního dřeva. Čisté cihlovité a blokové domy, ve kterých je jen štít štíhl se stromem, vypadají daleko od těch nejlepších.

Například pokud jsou stěny budovy obloženy červenými nebo silikátovými cihlami, nejlepším řešením by bylo položení štítu ve formě zdiva nebo podobné barvy a struktury na keramické dlaždice.

Varianty dokončování fasády z cihelných budov

Zvláštní, ale dokončení výzdoby štítu cihelné budovy je mnohem obtížnější než u obvyklé dřevěné nebo rámové varianty, a to z několika důvodů. Uspořádání průchodu v podobě malé cihlové zdi je spojeno s problémy pevnosti a stability relativně úzkého a vysokého trojúhelníku cihel.

Dokonce i s malým průvanem nadace může zdiva průčelí "hrát" a deformovat, zvláště pokud je přední část zdi používána k posílení hřebene střechy střechy.

Aby se předešlo problémům se stabilitou zděného štítu, je z nosníku uvnitř střechy sestaven další rám, který se používá ke utažení a posílení čelních štítů. Teprve po tomto postupu můžete izolovat a provádět obložení povrchu.

Cihlový štít se zpravidla používá pro teplé a vyhřívané podkroví. Před pokládkou je hrubá stěna zpočátku rozložena z pěnového bloku, dřevobetonu nebo jednoduše prken zaklepaných štítem, pak parotěsné, tepelně izolační rohože, hydroizolace a pak obrácené cihel.

Často podle projektu je přední část v soukromém domě kombinována s fasádou, takže je možné zvýšit výšku stropů a současně zabránit vypouštění vody nad vchodem do domu. V tomto případě se používají schody bez podkroví s velmi šikmými svahy a nízkým prostorem pod střechou, které jsou prostě položeny obkladovými nebo zděnými cihly.

Dokončovací štíty rámových domů a budov

Výjimkou jsou dřevěné rámové domy a stavby, jejichž štíty lze šit různými materiály:

 • Blokový dům;
 • Obklady;
 • Plastové a keramické panely;
 • Dekorativní omítka.

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak dokončit sádrové směsi. Chcete-li to provést, budete muset sestavit rám štítu, podobně jako na stěnách, abyste ohřáli povrch a obložili OSB. Pak můžete omítku aplikovat obvyklým způsobem. Výhodou této metody je její všestrannost. Při správném přizpůsobování barev je dekorace dekorativního ozdobného prvku kombinována s jakýmikoliv stěnami - cihla, dřevo, vlečka a keramika.

Chcete-li získat co nejefektivnější a trvanlivější konstrukci štítů, je vhodné používat dřevěný nebo keramický obkladový materiál za předpokladu, že dům dokončil alespoň 80% stejným způsobem jako na fotografii.

V tomto případě se sedlová patka sloučí ve stejném vzoru se stěnami a není vizuálně vyčnívána z celkového obrazu exteriéru budovy. Bílé lemování okenních rámů, štítek, žlabů pouze posiluje a zdůrazňuje eleganci používání dřeva ve výzdobě.

Nejvíce přístupné a nejpříjemnější je nejtěžší použití plastových nebo kovových vleček. Tímto způsobem často ořezávají celý povrch stěn a štítů domu. Technicky je dokončení štítu s vlečkou dokonce snadnější než u jiných materiálů.

Chcete-li to provést, musíte namontovat nosný rám kovového profilu ve tvaru U, jak je znázorněno. Dále je nutné položit izolaci, hydroizolaci a vytočit rovinu hotových plastových panelů. Podšívku lze provádět vodorovně umístěné pravítka nebo je nastavit ve svislé poloze.

Obkládání s vlečky může být správně považováno za jeden z nejobtížnějších způsobů pouze z jednoho důvodu - potřebujete mít velmi dobré oko, pochopení vlastností architektury budovy a návrhových metod. V opačném případě můžete přeměnit soukromý dům na ne příliš atraktivní strukturu, připomínající hospodářskou budovu nebo sklad. Jeden z příkladů úspěšné kombinace dekorace a architektury je uveden níže na fotografii.

Ale možnost nesprávného použití obložení stěn a konců. Vysoká střecha, obrovské štíty a stěny se spojují a jsou vnímány jako stavba, ve které jsou rozloženy rozměry budovy.

Níže je kompromisní řešení ve výzdobě štítů a stěn soukromého domu s vertikálními a horizontálními panely, s velkým štítem, díky použití tenkých panelů vypadá budova velmi organická.

Při použití podobné techniky můžete dokončit pouze štítek a obtékat stěny s jiným materiálem, například jako na fotografii.

V tomto případě lehká vlečka a tmavé barvy střechy úspěšně maskují plastový původ obložení. Používáte-li pro dekoraci širší panel, prostor mezi svahy střechy bude automaticky vypadat jako opravný nátěr.

Závěr

Při výběru materiálu a typu podšívky nejčastěji řízené jednoduchostí práce a nízkou cenou dokončovacího materiálu. Nicméně, jak bylo zřejmé z fotografií, může stejný materiál na štítu zvýšit vzhled budovy nebo ji zjednodušit.

Jak zabalit přední část domu je levnější a krásnější

Co může pokrýt nohy: spolehlivost především

Otázka, jak obléknout štítky soukromého domu, má velký počet majitelů nemovitostí. Na moderním trhu existuje mnoho různých dokončovacích materiálů, díky nimž můžete spolehlivě chránit končetinu před vnějšími negativními vlivy prostředí. Mezi nejčastěji používané prostředky pro ozdobné štíty můžete vybrat dřevěné desky, obklady stěn, vinylové desky, profesionální desky a podlahy.

Vlastnosti materiálů

Každá z těchto možností dokončení má vlastní sadu jedinečných vlastností, pozitivní a negativní vlastnosti. Je téměř nemožné označit jakýkoliv jeden výstřižek za nejlepší v jakýchkoli provozních podmínkách. Je velmi důležité, aby si majitel zvolil vhodný materiál, který by nejlépe vyhovoval individuálním vlastnostem soukromého dřevěného domu.

Vinylové vázání

Vinylová vlečka se často nazývá nejvhodnější možností pro ozdobné štíty. Mnoho vlastníků a zkušených profesionálních stavitelů má tento názor. Samozřejmě, že toto stanovisko má plné právo existovat, protože vinylové vlečky mají velké množství pozitivních vlastností a dobrých technických vlastností. Hlavní výhody této kůže jsou uvedeny v následující tabulce.

Snadná instalace a nízká cena.

Vinyl siding na trhu dokončovacích materiálů na dlouhou dobu. V 50. letech minulého století se objevily první podobné výrobky, které se v krátké době staly nejrozšířenějšími v různých zemích. Díky své jednoduchosti a nízkým nákladům si každý majitel může dovolit takový kryt na končetině, navíc instalace obložení může být plně provedena nezávisle, bez zapojení specialistů.

Chraňte stěny před zápornými.

Vinylové fólie dokáže spolehlivě pokrýt povrchy stavebních konstrukcí budov před jakýmikoli nepříznivými účinky. Silentblok poskytuje vysokou kvalitu ochrany před vlhkostí, větrem, ultrafialovým zářením a teplotními změnami. Instalací dodatečné izolace pomocí vinylu můžete také zlepšit tepelnou izolaci budov.

Vinylové ozdoby na štíty mohou pravidelně sloužit majitelům soukromého domu po celá desetiletí, aniž by ztratily své základní kladné vlastnosti a technické vlastnosti.

Tato povrchová úprava může být instalována na jakékoliv dřevěné, kámenové, plastové, betonové a jiné povrchy.

Pokud se domníváme, že vinylová vlečka není zaujatá, pak je třeba poznamenat, a její zjevné nedostatky. Za prvé, důležitou nevýhodou vinylového ostění je jeho slabá mechanická pevnost, to znamená, že vinyl se může snadno rozlomit. Kromě toho mohou obličejové materiály nejjasnějších, tmavších odstínů nakonec vyblednout na slunci, kvůli nimž budou vážně trpět vizuální charakteristiky štítů.

Povrchová úprava pro dokončení

Obecná schéma dokončení

Někteří majitelé se domnívají, že je nejlepší dlážděné profily s profilovanou fólií. Podložka je zaslouženě považována za spolehlivou a atraktivní krytinu, s níž můžete správně obtékat jakýkoli vnější povrch budovy. Tento materiál se vyznačuje relativně nízkými náklady a schopností provádět instalační práce vlastním rukama. Potíže při instalaci profesionálního listu mohou vzniknout pouze při práci ve velké výšce. Proto, když odpovídáte na otázku, jak čelit před domem, mnozí odborníci říkají, že byste měli používat spolehlivé dřevo a bezpečnostní postroje.

Mezi nejdůležitější výhody profesionálních podlahových krytin při čelních větvích. Následující vlastnosti tohoto materiálu lze rozlišit:

 1. Když čelí profesionální podlahové krytiny, může majitel zcela eliminovat tvorbu odpadu. Při řádně uspořádaném řezání lze všechny získané segmenty snadno použít při natáčení štítu.
 2. Nízké náklady vám umožňují snížit náklady na vnější ozdobné štíty na minimum.
 3. Profesionální podlahové krytiny jsou univerzální obkladový materiál, který lze použít nejen pro dokončování podlah, ale také pro fasády rodinných domů. Kompetentní výběr odpovídajících odstínů poskytuje mimořádně atraktivní vizuální vlastnosti domu, jehož fasáda a průčelí jsou vystaveny profilovaným plechům.
 4. Instalace skříně je velmi jednoduchá, veškerá potřebná práce může být provedena správně nezávisle a v poměrně krátké době.
 5. Pokud během provozu jsou jednotlivé prvky obložení poškozeny, lze je snadno vyměnit za nové a zachovat vnější atraktivitu domu.

Stejně jako u jiných pokovoven jsou profilovány nejen pozitivní vlastnosti, ale i nevýhody. Profesionální podlaha se neliší širokým výběrem barev a odstínů, rozsah na trhu je spíše špatný. proto, pokud chcete, aby váš dům přilákal pozornost a vystupoval z jiných budov, je lepší udělat si volbu ve prospěch jiného materiálu.

Střešní obložení

Další odpověď na otázku "jak obléknout štít" je podšívka. Mnozí říkají, že výstelka koně s klapkou je nejlepší volbou, jiní majitelé se na tento materiál odvolávají s určitým množstvím skepticismu, v každém případě je možné dosáhnout řádného oříznutí koně.

Podšívka je zdokonalená verze standardní dřevěné desky, která ve výrobním procesu prochází kvalitní zpracováním s různými ochrannými látkami, které zajišťují stabilitu povrchu na různé vnější negativní vlivy. Díky ochranným povlakům stěnové obložení nehnevá, nepřispívá k vzhledu a šíření formy a obecně trvá déle než standardní dřevěné dokončovací materiály.

V současné době na trhu představovaná podšívka, která je vyrobena z plastu, má dokončovací materiál také pozitivní a negativní vlastnosti. Plast se vyznačuje malou hmotností a odolností vůči vnějším vlivům, díky čemuž může být taková krycí vrstva použita pro dokončování střech budov a konstrukcí.

Chcete více informací o tématu? Podívejte se na tyto články:

Populární materiály pro dokončení fasády domu Chcete-li říci, že práce na stavbě budov dokončena. Odrůda a výhody stěnových fasádních obkladových panelů K dnešnímu dni čelí vnější stěny domu. Čím je lepší obložit cihlový dům venku: nejčastější možnosti Na dnešním trhu existuje mnoho různých. Co může být krásně a spolehlivě obdarovat fasádu domu? Mnoho majitelů nemovitostí se zajímá, co.

Souhlasíte s článkem nebo se vám nelíbí? Hodnocení:

Co a jak obléknout štíty?

Před pokrytím štítku (chybné psaní - franton) musíte pečlivě vybrat materiál, který bude použit pro tento účel. Dnes výrobci nabízejí nejširší sortiment, ale vybraná položka pro dekoraci by měla být nejen trvanlivá a krásná, ale dokonce dokonale doplňovat zbytek fasády a vytvářet stylový, harmonický vzhled.

Schéma instalace štítu domu

Když jste se zeptali, jak obléknout střechu střechy. Je třeba řídit několik faktorů, mezi které patří:

 • charakteristiky budoucího materiálu;
 • přizpůsobení zdobení se zbytkem domu;
 • odhadnuté zatížení na štítu (častěji se jedná pouze o zatížení větrem);
 • způsoby sousedství materiálu pláště se zbytkem fasády.

Zařízení štítek

Aby bylo možné rozhodnout, jakým způsobem je obložení štítů z konvenční střechy nebo podkroví, je třeba věnovat pozornost stavbě budovy. Strop je součástí vnější struktury budovy, která se nachází přímo mezi dvěma svahy střechy a slouží jako pokračování fasády. Zde mohou být umístěny vikýře podkroví nebo obvyklé vikýři, malé balkony.

Ozdobte štíty dřevem nebo cihly, ale dřevo je považováno za nejoptimálnější, protože nevytváří další stres na stěnách a velmi účinně slouží k podepření střechy.

Schéma výpočtu výšky štítu.

Při navrhování se věnuje zvláštní pozornost následujícím faktorům:

 • zatížení větrem (což jsou často jediné);
 • výška nad hladinou moře;
 • klimatické vlastnosti regionu.

Materiál pro obklad je také vybrán v souladu s výše uvedenými faktory, ke kterému se přidává také jeho shoda s vzhledem celé budovy.

Dekorace a vzhled štítu

Vlastnosti dekorace pedimentů do značné míry závisí na tom, z jakého materiálu je z něj postaven. Takže u dřevěných konstrukcí neexistují prakticky žádná omezení, mohou vyžadovat pouze přítomnost hydroizolační membrány, ale požadavky na beton, cihla, azbestocement jsou přísnější.

U cihel a betonu je zapotřebí dodatečné práce na vyrovnávání povrchu, maskovací vady, mnoho druhů fasádních materiálů vyžaduje instalaci speciálních lišt nebo komplexních upevňovacích systémů. Mnoho potíží může být také doručeno oknem vikýřů, které musí nejen být správně tvarované, ale také poskytují ochranu proti vlhkosti a větru.

Nejjednodušší možností je použití vlečky, které se nejen dobře dají nasadit, ale nezpůsobují problémy s jejich obsluhou. Vždy vypadá dobře, plní funkci odvodnění přebytečné vlhkosti ze stěn budovy, což je velmi důležité pro dřevěné a betonové štíty.

Obvodová stěna pro mansardové vlečky

Při řezání štítu domu je třeba věnovat zvláštní pozornost způsobu upevnění dokončovacího materiálu a konstrukce střechy. Návrh štítu podkroví a štítové střechy se výrazně liší. První možnost je považována za komplikovanější, protože pozornost by měla být věnována rámování oken.

Nejlepší konstrukcí pro podkroví je dřevo, poskytuje dobrou bariéru proti parám a pevnost připevnění, ale v mnoha případech je pro to také vhodné obyčejné cihly.

Schéma dokončení štítku.

Nejjednodušší volbou, která se používá k dokončení podkroví podkroví, je nejběžnější tenkostěnná omítka. Je nutné zvolit směs tak, aby obsahovala silikon, který dokonale chrání celou strukturu před vlhkostí, plísní, houbami. Kromě toho je třeba věnovat pozornost tomu, že kompozice by měla být navržena speciálně pro vnější povrchy, fasády, protože má speciální přísady. Takové omítky si dlouho zachovávají jas barvy, budou vypadat velmi atraktivně.

Druhou možností dokončení štítů je vlečka, která může být vyrobena z plastu nebo dřeva. Budeme se zabývat touto instalací podrobněji, je třeba jen zmínit, že pro půdu je tato možnost často nejoptimálnější, protože umožňuje spolehlivě a velmi krásně zatahovat místa, jako jsou záclonové tyče, vikýři a obyčejná okna. Síla sama je k dispozici v různých barvách, existuje mnoho způsobů, jak ji položit.

Ploché plechy a dlaždice

Ploché plechy se zřídka používají k lepení střešního štítu, protože mají obrovské náklady. Obvykle se používají jednoduché hliníkové panely s výztuží, ale vyrábí se také titanové, měděné a pozinkované ocelové plechy. Ocelové panely mohou mít ochrannou vrstvu z polyamidu, polyuretanu, polyesteru. Takové polymery spolehlivě chrání budovu před povětrnostními vlivy, korozí, mechanickým poškozením, poškrábáním. Položení takových listů je poměrně komplikované, vzhled nemůže vždy odpovídat stylu dekorace celého domu.

Jedním z nejvíce neobvyklých, ale také atraktivních variant štítových štítů je dlaždice, což je spíše obtížné montovat na svislé plochy, ale výsledek je působivý. Za tímto účelem se používají dlaždice ve tvaru kosočtverce s hladkým povrchem nebo tenkým vzorem. Vzhled takového štítu dává dům důmyslnost a úplnost, tato volba je vhodná zejména pro podkroví, bobová okna, je-li to nutné, lze je využít k zdobení oken vikýřů krásně.

Nejen nejlevnějším, ale velmi působivým povrchem štítu podkroví jsou šindle, které se používají, když pokrývají celý povrch střechy. Tato dlažba dokonale chrání strukturu před ultrafialovým zářením, působí jako zvukový izolátor, dodatečná izolační vrstva.

Podrobné pokyny pro obkládání

Silentblok, jak jsme zjistili, je jednou z nejlepších možností pro ořezávání střešního štítu, má mnoho výhod, včetně pevnosti a snadné instalace. Zvažte, jak šití končetiny pomocí obyčejných vleček, které lze za dostupnou cenu zakoupit u jakéhokoli obchodního domu.

 1. Nejprve je třeba vytvořit lešení z dřeva s průřezem jednoho až pěti centimetrů. Podlaha může být vyrobena z jednoduchých desek o tloušťce pěti centimetrů, hrany desek o rozměrech deseti až dvou a půl centimetru jsou vhodné pro střenky. Ujistěte se, že dělat plot, protože musíte pracovat ve výšce. V některých případech lze lešení bezpečně připevnit ke zdi, což zajišťuje dodatečnou bezpečnost.
 2. Šité stropní štít s obkladem pomocí jedné ze tří metod. První je poměrně nákladné, ale jeho spolehlivost je vysoká. K tomu dochází k upevnění hliníkových stojanů na stěnu, které již visely na fasádě. Tím jsou zajištěny všechny funkce tzv. Ventilované fasády, což znamená, že přebytečná vlhkost se snadno odpaří od mezer mezi stěnou a podlahou. Druhá metoda je nejjednodušší, zatímco vlečka je jednoduše připevněna ke stěně, ale samotný průchod by měl být vyroben ze dřeva, jiné možnosti zde nejsou vhodné. Průměrná cena je přiložit materiál k běžným dřevěným lamelám, připevněným k štítu. Měli bychom mít na paměti, že pod lištami nebo hliníkovými profily je nutné sešit vrstvu páry a hydroizolační fólie (pro to je vynikající PVC membrána).
 3. Při montáži se musíte ujistit, že všechny lišty a profily jdou ve stejné rovině, nevyčnívají, protože jinak nebudete přesně připevňovat příčka a vypadá ze strany velmi špatně.
 4. Při práci doporučujeme používat stavební konstrukci, zejména při uvedení spouštěcí podložky. Upevnění by mělo být provedeno na každé liště latky, je nutné počkat na mírné kliknutí, což znamená, že vlečka přesně stoupla, upevnění je silné.
 5. Při pokládce je třeba věnovat pozornost tomu, jak jsou vikýři tvarovány, protože je nutné zajistit nejen těsnost, ale i dekorativní efekt. Typicky je tento design podobný zařízení běžných oken, pro dekoraci se používají speciální dekorativní prvky.

Štítová lišta s vinylem nebo dřevěným obložením je jednoduchá. Dokonce i nespecialista může tuto práci zvládnout. Je třeba věnovat pozornost tomu, jak správně rámovat okna vikýřů, pevně utěsnit všechny panely, uspořádat štíty tak, aby nezůstávaly od zbytku pokožky, vypadá harmonicky a atraktivně.

Sdílejte užitečný článek:

Oprava střechy a střechy

Jak šité štíty krásně a levně?

Majitelé domů věnují velkou pozornost vzhledu bydlení a snaží se jej odlišit od sousedních budov. Souhlasíte, žít v krásném, harmonicky vyzdobeném domě, nicméně, když jste na pokraji hospodářské krize, začnete hledat způsoby, jak dokončit dokončení levnější. Zvláštní pozornost by měla být věnována výběru materiálu pro ořezávání větví, protože to je doslova tvář domu. Je však důležité nejen estetické přání tohoto prvku fasády, ale i jeho výkon. Tento článek vám řekne, jak zvolit správný způsob pokovování a instalace.

Obložení střešních dlaždic

Dokončení přední části domu s vlečkou

Funkce štítku

Strop je část fasády domu, která je uzavřena mezi svahy střechy. Má trojúhelníkový, pětiúhelníkový nebo lichoběžníkový tvar a je vyroben z materiálu, který se shoduje s materiálem hlavní stěny nebo se liší. Vedle estetické funkce střecha štítu provádí následující úkoly:

 1. Chrání před větrem. Konstrukce štítku je vystavena zatížení větrem, takže musí být dostatečně pevná.
 2. Podporuje svahy střechy. Spolehlivé štíty jsou dodatečnou mírou podpory svahů, což je zvláště důležité pro střechy z těžkých střešních materiálů, například břidlice nebo dlaždice.
 3. Udržujte v teple. Strop je ochrannou bariérou mezi teplými místnostmi a studeným atmosférickým vzduchem. Proto je tlustší šití, tím menší trhliny v něm, teplejší v domě.
 4. Ochrana před srážením. Stěna mezi svahy by měla být šitá, aby chránila povrch střešního prostoru před vlhkostí.
 5. Zlepšuje vzhled fasády. Fasáda domu bude vypadat krásně, pokud bude opláštěná frontonová vlečka. podšívka nebo jiné dekorativní materiály.

Schéma dělení štítu pomocí uspořádání rámu

Dávejte pozor! Zkušení stavitelé navrhují dva způsoby při výběru opláštění: obložení střešního štítu s materiálem podobným barevným a strukturovaným způsobem k hlavnímu obložení stěny nebo výběru této oblasti s kontrastním odstínem. Vysoce kvalitní šicí masky drobné nedostatky v zdi, nerovnosti nebo nevzhledný vzhled stěny.

Krycí ochranný štítek

Máte-li omezené finanční prostředky, neexistuje lepší možnost obložení štítu než podšívka. Tento materiál má bohatou strukturu z přírodního dřeva a příjemnou barvu. Je upevněn na dřevěném rámu tyčí pomocí šroubů nebo nehtů. Dokončení střešního štítu pomocí dřeva má své vlastní vlastnosti:

Podšívka. Dbejte na drážky na konci každého prvku. Jsou potřebné pro spojení desek dohromady.

 • Dřevo je přírodní materiál, který je vystaven mikroorganismům, které způsobují tvorbu plísní a plísní. Proto je obložení tohoto materiálu zničeno bez další ochrany.
 • Podšívka trpí nadměrnou vlhkostí. Dokončení domu obložení vyžaduje ošetření nátěrem, který odpuzuje vodu.
 • Pokud obkladovou stěnu dřevěného dřevěného obkladu budete muset vzít v úvahu nebezpečí požáru z tohoto materiálu. Oheň rychle pohlcuje obložení stěn a rozprostírá se na zbytek střechy.
 • Složitost služby. Ochranné povlaky potřebné k ochraně stěnového panelu před požárem, vlhkostí a mikroorganismy vyžadují opakování každé 1-2 období.

Strop s ostružinem s lesním antiseptikem

Povrchová úprava štítu z podlahy s lakovanou podšívkou

Montáž dřevěného obložení urychluje konstrukční proces díky pohodlnému upevnění jazýčku a drážky. Takový systém spojovacích prvků usnadňuje instalaci a demontáž štítu stěn štítu. Obložení stěn je natřeno v jakékoliv barvě nebo pokryté lesními antiseptickými látkami, které harmonizují se stínem střechy a fasády.

Dávejte pozor! Pokud se rozhodnete uložit střechu střechy s ostružinou, abyste ušetřili peníze, pak mějte na paměti, že takové úspory budou okamžité. Životnost dřevěného nátěru bez ošetření ochrannými látkami je pět let, po níž končetina ztrácí svůj čistý vzhled a zhroutí se. Pokud používáte antiseptikum, barvu a zpomalovač hoření, můžete prodloužit životnost obložení až na 15-20 let. Zpracování se však musí opakovat téměř v každé sezóně, takže celkové náklady na tento druh pokovování přesahují cenu praktičtější varianty.

Obložení obložení

Profesionální stavitelé se nazývají nejlevnějším a praktičtějším materiálem, který může pokrýt štítu. Vnitřní stěna se nazývá dekorativní panely z polyvinylchloridu, kovu nebo azbestového cementu. Jsou dodávány s hákovými zámky po celé délce. Při montáži obložení je na štítu namontován rám kovového profilu. Tato metoda dokončení má následující výhody:

 1. Trvanlivost Obvodová stěna si zachovává svůj vzhled a celistvost již 50 let. Jedná se o nejtrvanlivější verzi pokovování. Vzhledem k nízkým nákladům je to nejpraktičtější materiál.
 2. Různá paleta barev. Polymerní povlak nanesený na povrch panelů umožňuje získat libovolnou barvu a rovnoměrnou strukturu. Proto dojde ke stínu stěn nebo střešního materiálu.

Barevné řešení pro nízko nákladové PVC vlečky

 • Odolný proti vlhkosti. Voda nemá vliv na stav vlečky, nezkazí jej a neomezuje životnost tohoto materiálu.
 • Ochrana před biologickým ničením. Na povrchu siding není žádné hniloby ani plísně, takže zůstává atraktivní po dlouhou dobu.
 • Snadná údržba. Silentblok nepotřebuje ošetření ochrannými látkami a barvami. K aktualizaci vzhledu pokožky se panely každou sezónu omyjí mýdlem a hadicí.
 • Přiměřená cena. Siding - demokratická verze dekorace štítové stěny. Nejlevnější modely jsou vyrobeny z plastu. Odlišují se od těch drahých pouze v menší paletě, ale zcela uspokojují vysoké požadavky.
 • Schéma štípacího štítu s obkladem pomocí kovového profilu

  Podestýlka ozdobena obložením z polyvinylchloridu

  Je to důležité! Zvláštností polyvinylchloridu je, že při změně teploty se rozměry panelů mírně mění. Díky tepelné roztažnosti jsou mezi těmito prvky deformovány, roztrženy a vytvářejí nepříjemné mezery.

  Při výběru materiálu, který chcete použít pro zdobení koně, si nejdříve přemýšlejte o jeho trvanlivosti a praktickosti. Koneckonců, ořezávání domů, které je třeba si uvědomit po třech ročních obdobích, je pochybná úspora.

  Jak šité štíty krásně a levně?

  Majitelé domů věnují velkou pozornost vzhledu bydlení a snaží se jej odlišit od sousedních budov. Souhlasíte, žít v krásném, harmonicky vyzdobeném domě, nicméně, když jste na pokraji hospodářské krize, začnete hledat způsoby, jak dokončit dokončení levnější. Zvláštní pozornost by měla být věnována výběru materiálu pro ořezávání větví, protože to je doslova tvář domu. Je však důležité nejen estetické přání tohoto prvku fasády, ale i jeho výkon. Tento článek vám řekne, jak zvolit správný způsob pokovování a instalace.

  Funkce štítku

  Strop je část fasády domu, která je uzavřena mezi svahy střechy. Má trojúhelníkový, pětiúhelníkový nebo lichoběžníkový tvar a je vyroben z materiálu, který se shoduje s materiálem hlavní stěny nebo se liší. Vedle estetické funkce střecha štítu provádí následující úkoly:

  1. Chrání před větrem. Konstrukce štítku je vystavena zatížení větrem, takže musí být dostatečně pevná.
  2. Podporuje svahy střechy. Spolehlivé štíty jsou dodatečnou mírou podpory svahů, což je zvláště důležité pro střechy z těžkých střešních materiálů, například břidlice nebo dlaždice.
  3. Udržujte v teple. Strop je ochrannou bariérou mezi teplými místnostmi a studeným atmosférickým vzduchem. Proto je tlustší šití, tím menší trhliny v něm, teplejší v domě.
  4. Ochrana před srážením. Stěna mezi svahy by měla být šitá, aby chránila povrch střešního prostoru před vlhkostí.
  5. Zlepšuje vzhled fasády. Fasáda domu bude vypadat krásně, pokud bude opasek pokrytý obložením, obrubou nebo jinými dekorativními materiály.

  Dávejte pozor! Zkušení stavitelé navrhují dva způsoby při výběru opláštění: obložení střešního štítu s materiálem podobným barevným a strukturovaným způsobem k hlavnímu obložení stěny nebo výběru této oblasti s kontrastním odstínem. Vysoce kvalitní šicí masky drobné nedostatky v zdi, nerovnosti nebo nevzhledný vzhled stěny.

  Krycí ochranný štítek

  Máte-li omezené finanční prostředky, neexistuje lepší možnost obložení štítu než podšívka. Tento materiál má bohatou strukturu z přírodního dřeva a příjemnou barvu. Je upevněn na dřevěném rámu tyčí pomocí šroubů nebo nehtů. Dokončení střešního štítu pomocí dřeva má své vlastní vlastnosti:

  • Dřevo je přírodní materiál, který je vystaven mikroorganismům, které způsobují tvorbu plísní a plísní. Proto je obložení tohoto materiálu zničeno bez další ochrany.
  • Podšívka trpí nadměrnou vlhkostí. Dokončení domu obložení vyžaduje ošetření nátěrem, který odpuzuje vodu.
  • Pokud obkladovou stěnu dřevěného dřevěného obkladu budete muset vzít v úvahu nebezpečí požáru z tohoto materiálu. Oheň rychle pohlcuje obložení stěn a rozprostírá se na zbytek střechy.
  • Složitost služby. Ochranné povlaky potřebné k ochraně stěnového panelu před požárem, vlhkostí a mikroorganismy vyžadují opakování každé 1-2 období.

  Montáž dřevěného obložení urychluje konstrukční proces díky pohodlnému upevnění jazýčku a drážky. Takový systém spojovacích prvků usnadňuje instalaci a demontáž štítu stěn štítu. Obložení stěn je natřeno v jakékoliv barvě nebo pokryté lesními antiseptickými látkami, které harmonizují se stínem střechy a fasády.

  Dávejte pozor! Pokud se rozhodnete uložit střechu střechy s ostružinou, abyste ušetřili peníze, pak mějte na paměti, že takové úspory budou okamžité. Životnost dřevěného nátěru bez ošetření ochrannými látkami je pět let, po níž končetina ztrácí svůj čistý vzhled a zhroutí se. Pokud používáte antiseptikum, barvu a zpomalovač hoření, můžete prodloužit životnost obložení až na 15-20 let. Zpracování se však musí opakovat téměř v každé sezóně, takže celkové náklady na tento druh pokovování přesahují cenu praktičtější varianty.

  Obložení obložení

  Profesionální stavitelé se nazývají nejlevnějším a praktičtějším materiálem, který může pokrýt štítu. Vnitřní stěna se nazývá dekorativní panely z polyvinylchloridu, kovu nebo azbestového cementu. Jsou dodávány s hákovými zámky po celé délce. Při montáži obložení je na štítu namontován rám kovového profilu. Tato metoda dokončení má následující výhody:

  1. Trvanlivost Obvodová stěna si zachovává svůj vzhled a celistvost již 50 let. Jedná se o nejtrvanlivější verzi pokovování. Vzhledem k nízkým nákladům je to nejpraktičtější materiál.
  2. Různá paleta barev. Polymerní povlak nanesený na povrch panelů umožňuje získat libovolnou barvu a rovnoměrnou strukturu. Proto dojde ke stínu stěn nebo střešního materiálu.

  Je to důležité! Zvláštností polyvinylchloridu je, že při změně teploty se rozměry panelů mírně mění. Díky tepelné roztažnosti jsou mezi těmito prvky deformovány, roztrženy a vytvářejí nepříjemné mezery.

  Při výběru materiálu, který chcete použít pro zdobení koně, si nejdříve přemýšlejte o jeho trvanlivosti a praktickosti. Koneckonců, ořezávání domů, které je třeba si uvědomit po třech ročních obdobích, je pochybná úspora.

  Střecha na střeše

  Každá struktura je primárně hodnocena lidmi venku - setkávají se, jak se říká, oblečením. Vzhled budovy by proto neměl mít menší pozornost než její vnitřní výzdoba. A je žádoucí přemýšlet nad všemi na nejmenší detail. Značný význam v celkovém vzhledu domu má štít. Může mít jiný tvar, velikost. Dokončení střešního štítu je zhotoveno z různých materiálů. Zvažte, co můžete udělat v této části budovy.

  Střecha na střeše

  Co je štít? Obecné informace o jeho zařízení

  Strop je přední část budovy pod střechou, ohraničená svahy střechy a okapy, doplňuje přední stěnu. Čelo štítu může být provedeno až po vytvoření střechy nebo po této fázi výstavby. Druhá možnost je vhodnější, pokud je půdní prostor malý, a první je vhodný pro výstavbu velkých štítů, pokud nejsou dosud vybudovány svahy střechy a nenarušují konstrukční proces. Mohou mít jiný tvar, který bude přímo záviset na konstrukčních prvcích střechy - jsou lichoběžníkové, stupňovité, polokruhové.

  Obecné pojmy o koncích

  Avšak v každém případě, bez ohledu na to, jak je postaveno štít, nebude vypadat úplně bez dokončení. Teprve potom budou materiály, které se používají během výstavby, vydrží dlouhou dobu, protože budou minimálně vystaveny povětrnostním vlivům. Jinak rychle ztratí své vlastnosti a zkazí.

  Práce na výzdobě štítu

  Dokončení štítu střechy zahrnuje pokládku izolace, hydroizolace a parozábrany. Nedovolí proniknout do vnitřku budovy a také udržovat vodu venku a zabraňovat tvorbě kondenzátu. Parní bariéra je umístěna pod vnitřním obložením stěn uvnitř půdního prostoru.

  Pozor! Nezapomeňte na větrání střechy - mělo by být vybaveno tak, aby vzduch mohl tiše cirkulovat ve střešním prostoru a snížit množství kondenzace.

  Gable jsou vyrobeny v klasickém stylu.

  Po provedení všech těchto přípravných prací je vnější strana štítu směřující k ulici opatřena jakýmkoliv konečným materiálem. Správně opláštěný, tento prvek struktury poskytne spolehlivou ochranu před chladem a vlhkostí, stejně jako zdobí dům. Dokonce i tato část budovy může sloužit jako podpora přímo pro střechu a podlahové nosníky, což zvyšuje stabilitu střešní konstrukce.

  Podestýlka zdobená soklem

  Mimochodem, sedlo není vždy povinným prvkem střechy. Existují verze střech, které mají pouze okapy (např. Střecha bederní formy).

  Návrh bederní střechy

  Foto střecha

  Výška podlahy jako celku se může pohybovat od 0,7 do 2,5 m (nejlepší volba je 2 m). Mohou tam být také dveře nebo okna vedoucí do podkroví. Zvláště důležitá je přítomnost těchto prvků, pokud se podkroví urovná, kde lidé budou žít.

  Je to důležité! Sedlo potřebuje další výztuž, která se provádí na staveništi. V opačném případě tento prvek nebude odolat větrnému zatížení - a ve vztahu k němu se zpravidla ukáže být velmi, velmi velký ve srovnání s jinými částmi konstrukce.

  Tabulka Odrůdy popela.

  Možnosti štítu štítek

  Štítová ozdoba dřevěného obložení

  Materiály použité pro konečnou úpravu

  Štít nebude vypadat úplně bez správné úpravy. Může být opatřena stejným materiálem, který se používá k dokončení stěn, stejně jako všechny ostatní druhy povlaků. Mezi ně patří:

  Všechny druhy materiálů mají své výhody a nevýhody. Mohou být vybrány v souladu s celkovým stylem budovy, konstrukcí střechy.

  Podkroví štítová dekorace

  Dřevěné štít

  Tato možnost je ideální, pokud stěny domu jsou z dřeva. Obvykle se pro tyto účely zakoupí blokový dům - speciální deska, která se používá k dokončení. Podle externích údajů se podobá dokončujícímu materiálu budovy a umožňuje tak zachovat integritu vnímání celkového vzhledu budovy.

  Ozdoba dřeva je dobrá, protože tento materiál šetrný k životnímu prostředí je schopen "dýchat", nehromadí kondenzát, můžete ho koupit v jakémkoli obchodě se specializací. Tento typ povrchových štítů je docela běžný.

  Na fotografii je vyřezaný průchod na dřevěném domě.

  Ale dřevěné obložení má své nevýhody. Stojí to spíše než jiné možnosti a má tendenci měnit své fyzikální parametry díky změnám vlhkosti a teploty. Proto je třeba před zahájením práce zacházet se všemi dřevěnými prvky ochrannými látkami, včetně vodoodpudivých a protipožárních prostředků.

  Cihla štít

  Často nalezená možnost zapsání průčelí při stavbě domů z cihel. Pro snížení počtu mezer mezi svahy a stěnami štítu mohou být okraje stavebního materiálu vyřezány. K štítu byl silnější, při pokládce používala výztužná síť. Pro pohodlí práce uprostřed zadní části je instalována dřevěná výška laty na hřeben střechy. Odtáhne tenké šňůry tak, aby vytvořily rovnoramenný trojúhelník.

  Starožitné cihlové štíty

  Obklady

  Docela krásná, ale obtížně pracující možnost dokončení štítu. Optimálně vhodné pro podkrovní dekorace, dekorace oken pro vikýře, bobová okna. Obtíž spočívá v tom, že na vertikálně uspořádaných plochách není snadné pracovat s dlaždicemi. Ale tento štít vypadá opravdu úžasně.

  Kachlová štíty

  Profesionální plechy a jiné druhy kovových výrobků

  Ploché plechy z kovu jsou drahé a jen zřídka se používají pro štíty štítu. Proto se nejčastěji používá běžný profesní list. Tato povrchová úprava se nebojí vystavení vlhkosti (vlivem ochranné vrstvy polymeru), světlu, větru. Ale práci s takovými materiály není snadné.

  Gable domácí obložení

  Obvodová stěna pro dokončení štítu

  Jedná se o nejčastěji používaný materiál pro výzdobu nejen štítů, ale i stěn domu. Je snadno instalovatelný, levný a vypadá docela hezky, plný barevných variací. Samozřejmě, vinylové vázání nemůže být nazýváno ekologickou úpravou, ale na úkor jejích dalších výhod, můžete zavřít oči k této nevýhodě. Výhody použití materiálu zahrnují odolnost, spolehlivost, snadnost instalace, odolnost vůči povětrnostním podmínkám, velký výběr barev.

  Dokončovací štítová vlečka

  Pozor! Obzvláště dobrý výhled na obklady, pokud je odliv.

  Obvodová stěna může být instalována jak s předběžnou přípravou stěn (izolace a hydroizolace), tak bez ní. Vše závisí na tom, jaký bude účel půdy (může být obytný a může být použit pro ukládání věcí).

  Instalace siding dělat sami je docela jednoduchá. Existuje množství komponent, které zjednodušují práci. Proto může dokonce i nováček zvládnout úkol.

  Moderní štítová dekorace

  Projděte to sám

  Na štítu štítu lze pracovat dvěma způsoby. Můžete jednoduše pokračovat v budování na stěně domu nebo si můžete nainstalovat nový dřevěný rám.

  Gable trim

  Zvažte, jak je štítová lišta nejoblíbenější materiál - vlečka.

  Krok 1. V tomto případě bude instalace štítového štítu provedena pod již postavenými střešními svahy. Po instalaci rámové části štítu můžete pokračovat v instalaci membrány proti bariérové ​​izolaci. Požadovaná délka řezaného materiálu je odříznuta a upevněna pomocí staplovacího prvku k dřevěným prvkům rámu kontu a k odkapu, který je umístěn pod ním. Nejlepší je upevnit tento plát pláště tak, aby přecházel z odlivu do dolní části koně.

  Membránová membrána s válcovou parou

  Proces vytváření parozábrany

  Pro zajištění materiálu je použita sešívačka.

  Krok 2. Pokud jsou na štítu umístěny dveře nebo okénko, po montáži se prořízne materiál parotěsné bariéry a její okraje jsou ohnuté a upevněny na dveřním panelu nebo bočních oknech. Fixace je také sešívačka.

  Materiál je řezán v místě okna.

  Zakřivené hrany jsou upevněny sešívačkou.

  Krok 3. Po upevnění parotěsné zábrany se materiál vyklouzne. Je uzavřen kusy profilovaného plechu požadované velikosti nebo vlečky. V tomto případě se používají profilované plechy. První segment je položen na okraji odtoku a pomocí dřevěných podložek je pomocí střešních šroubů připevněn.

  Ebb se zavře s kusy vlnité

  Krok 4. Dále přiložte další segment vlnitého překrytí na předtím položené na jednom zvlnění. Je také upevněna šrouby.

  Upevnění vlnitých šroubů

  Krok 5. Dřevěné lišty jsou umístěny na horní straně parotěsné zábrany, která bude sloužit jako druh beden a dodatečně upevní ochrannou vrstvu proti parám, a také připevní profil na stěnu. Upevňovací profil je proveden pomocí šroubů.

  Montáž dřevěných lamel

  Upevňovací profil pro montáž na stěnu

  Krok 6. Nastavte počáteční profil pro siding. Je upevněna šrouby podél křižovatky mezi budoucím štítem a úbočí.

  Nastavení profilu startu

  Krok 7. První vločka je instalována ve spodní části štítu. Odvádí se do startovacího profilu a je navíc fixován samořeznými šrouby.

  První vrstva vlečných laviček pro startovací profil

  Namontujte první list

  První list je pevný

  Krok 8. Dále nastavte další svazkový pás.

  Nastavení dalšího pásma

  Krok 9. Další krok - upevnění vlečky pod svahy střechy. Zde bude muset trochu vystřihnout, aby získal vhodný tvar. Pro upevnění svazku pod sklonem namontovaného malého dřevěného sloupu bude sloužit jako podpěra. Řezání vlečky je snadné s běžnou malou ozubenou pilou.

  Instalace malé podpěrné lišty

  Krok 10. Na svém místě je nainstalován list se zkoseným rohem, upevněný šrouby.

  Nastavení listu se zkoseným rohem

  Další fotografie procesu

  Krok 11. Tím se zavře část štítu na jedné straně dveří.

  Krytí první části štítu

  Krok 12. Všechny výše uvedené kroky jsou opakovány pro druhou stranu štítu. V tomto případě může být osoba uvnitř nebo vně podkroví.

  Druhá strana štítu je opláštěná

  Mistr pracuje zevnitř podkroví

  Krok 13. Poslední roh štítu uzavřený s vlečkou, zatímco uvnitř místnosti, nebude fungovat. Proto můžete použít dlouhý stojan nebo sedět přímo na střeše.

  Zůstal malý roh štítu

  Poslední roh štítu

  Pozor! Práce ve výšce je důležitá při použití bezpečnostního lana!

  Video - Gable obložení

  Jak zakrýt koncovku ondulinu?

  Krok 1. Práce s Ondulinem není obtížné. Před začátkem dekorace štítu je vytvořena bedna z desek, která bude sloužit jako nosný materiál.

  Kartonová deska

  Krok 2. List ondulinu je dostatečně dlouhý, bude umístěn na končetině tak, aby směr jeho drážkování směřoval zdola nahoru. Vzhledem k tomu, že střecha je oboustranná, je tvar průčelí trojúhelníkový. Musí se pokusit na ondulinovém listu, aby vznikl správný řez.

  Ondulin plechová armatura

  Krok 3. Fólie je připevněna k přepravce speciálními šrouby.

  Upevnění fólie Ondulin

  Plech upevněný šrouby

  Krok 4. Desky, ořezané podle úhlu sklonu střechy, jsou připevněny k štítu s překrytím předtím instalovaného v jedné vlně. Tím se sníží riziko úniku.

  Upevnění ořezaných listů ondulinu

  Desky jsou připevněny jedním překrytím vlny.

  Krok 5. Z kusů ondulinu namontovaného na spodní straně štítu.

  Instalace odlivu kusů ondulinu

  Krok 6. Horní roh štítku se uzavře samostatným kusem ondulinu požadovaného tvaru.

  Onduline štítová deska dokončena

  Takto probíhá dokončování střešních štítů. Hlavní věc je pochopit specifika všech děl a zvolit si materiál, s nímž bude snadnější a pohodlnější pracovat přímo s mistrem sám. Obecně platí, že ve výzdobě štítu není nic obtížného, ​​ale pokud to trochu zkrátíte, můžete získat velmi krásný dům, jehož vzhled a dovednost jeho majitele může být záviděn.

  Štěpán Rusov šéfredaktor

  Autor publikace 30. listopadu 2017

  Líbí se vám tento článek? Ušetřete, abyste neztratili!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
  5

  Otázky a odpovědi

  Jak dlouho bude keramická dlažba fungovat?

  Na keramické dlaždice spíše velkou životnost. Nejlepším důkazem toho je, že staré dlaždice se často používají pro obnovu budov. Archeologické nálezy navíc potvrzují dlouhou životnost tohoto střešního materiálu. Věk některých vzorků je například více než 5 tisíc let.

  Co dělat, když krakovaný břidlice?

  Takový problém je lépe řešen nahrazením listu břidlice, ale sami je obtížné se s ním vyrovnat. Nejrychlejším a nejjednodušším řešením je umístit břidlicu na poškozené místo nebo jeho (místo) utěsnění. Pokud je břidlice vidět díry z hřebíků, mohou být také utěsněny; jako možnost, můžete spájet kus střešního materiálu pomocí hořáku.

  Jaká je zatížení střechy?

  Zatížení na střeše se může pohybovat od 70 kg do 200 kg na horizontální projekci 1 m². Charakteristické je, že střecha - bez ohledu na to, do jaké míry to váží - musí také odolat tzv. Dočasnému zatížení, které zahrnuje opravy, zimní vrstvu sněhu a čištění (sněhu).

  Jak utěsnit otvory v profilu šroubů?

  Nejjednodušším řešením je našroubování nových šroubů do těchto míst. Pokud z nějakého důvodu neexistuje taková možnost, otvory je možné utěsnit pomocí polyuretanu nebo akrylátového tmelu.

  Má měkká střecha chyby?

  Měkká střecha má své nevýhody a významné. Takže není vždy možné úplně utěsnit vrstvu bariéry proti parám, protože se tam hromadí vodní pára, která se dostává do vrstvy izolačního materiálu (koneckonců kvůli hustému hydroizolačnímu koberci se vlhkost nevyparuje). V průběhu času začne proudit vlhkost nahromaděná v izolaci a na stropě se objeví mokré skvrny. Kromě toho vlhkost při mrznoucích teplotách zmrzne, jeho objem se zvětšuje a vodotěsnost se v důsledku toho vyplaví ze základny. I během provozu je vodotěsnost vystavena mechanickému a klimatickému vlivu, a proto se na ní objevují praskliny. Prostřednictvím těchto prasklin vstupuje voda do domu a někdy je obtížné zjistit a odstranit příčinu těchto netěsností.

  Závěsné krokve - co to je?

  Hanging nazývaly ty krokve, které jsou založeny pouze na dvou vnějších stěnách. Jedná se o druh střešních vazníků, ke kterým je připevněna podkroví. Pokud rozpětí v zavěšených krokvech přesahuje značku 6 metrů, pak mezi horní konce nožních krokví je dodatečně připojena svislá závěsná tyč. Pokud se rozpětí pohybuje od 6 do 12 metrů, konstrukce krokve je doplněna vzpěrami, což snižuje délku nožnic.

  Jak se starat o kovovou dlažbu?

  Aby byla zajištěna dlouhá životnost a optimální podmínky pro použití kovových dlaždic, je nutné pravidelně kontrolovat střechu. Aby byl polymerační nátěr udržován čistý, je často dostatek dešťové vody, ale zde padlé listy a jiné nečistoty nejsou ve všech případech vyplaveny. Proto je nutné povrch vyčistit nejméně jednou za rok. Totéž platí pro drenážní systémy.

  Používejte vodu a měkký kartáč k odstraňování nečistot a tmavých povrchů. Střecha může být vyčištěna proudem vody (tlak by neměl překročit 50 barů) a pro odstranění tvrdých nečistot používejte čisticí prostředky určené pro barevné povlaky z polymerů. Než začnete pracovat, ujistěte se, že jste si přečetli pokyny pro prací prostředek, abyste se ujistili, že je přesně vhodný pro takový povrch. Pokud není odstraněna kontaminace, můžete je odstranit hadříkem navlhčeným alkoholem. Střecha musí být umývána, pohybující se shora dolů, takže prací prostředek je zcela vypraný. Pak se povrchové a drenážní systémy promyjí vodou.

  Co se týče sněhu, je obvykle zvednut ze střechy a to, co zůstává, je zcela v souladu s nosností konstrukce.

  Jaký je nejlepší způsob zahřátí střechy?

  Je důležité, aby materiál, který bude použit k izolaci střechy, měl dobré tepelně izolační vlastnosti a byl:

  • bezpečné (to znamená, že neměl ve složení škodlivých látek);
  • (izolovaný materiál musí splňovat všechny požadavky na energetickou účinnost);
  • spolehlivé (původní vlastnosti izolátoru by se neměly ztrácet po celou dobu životnosti konstrukce).

  Jaká je potřeba střechy proti parám?

  Hlavní funkcí parotěsné bariéry je zabránit vzniku "rosného bodu" uvnitř budovy. Kdo neví, termínem "rosný bod" se rozumí teplota, při níž je vlhkost vzduchu více než 100%, což vede k tomu, že přebytečná vlhkost se změní na rosu (kondenzace) a zmrzne. Kromě toho způsobuje plísně a plísně, a to jak uvnitř střešního dortu, tak v samotné budově.

  Dřevěná střecha - co to je?

  Je obtížné přeceňovat všechny výhody lešené střechy. V létě je pod ním chladné a v zimě je teplé, samotná budova "dýchá" a obecně žije klidný klidný život. Dokonce i zvuky deště v přítomnosti takové střechy "uhasil", je charakterizován odolností proti větru a jiným atmosférickým vlivům. Kromě toho může došková střecha výrazně ušetřit peníze na základ a překrytí, protože se nebude muset spoléhat na těžké náklady.

  1 - sláma, 2 - síťovina, 3 - dlaždice, 4 - přední rákos, 5 - kolejnice, 6 - tažný drát, 7 - nosník, 8 - 5 mm upevňovací drát, 11 - upínací deska, 12 - výztuha, 13 - parozábrana, 14 - seznam OSB

  Dřevěná střecha může být položena na střechu naprosto jakéhokoli designu, v tomto případě zde neexistují žádná omezení. Konečně život takových střech dosahuje 50 let. O originality designu obecně nestojí za to mluvit!