Jak správně položit paprsky

Je nemožné postavit dům bez spojovacích prvků # 8212; překrývají. Jsou základem každého podlaží budovy. I když je budova jednopodlažní, podlahy slouží jako strop a podlaha. Celkové zatížení váhy spadá na překrytí.

Věci, které jsou v budově, lidé # 8212; Celý tento náklad musí být úspěšně veden. Je také nutné vzít v úvahu skutečnost, že u každé zastavěné podlahy se zvyšuje zatížení na podložních plochách. To je důvod, proč je správný výpočet podlahových nosníků tak důležitý.

Jaké jsou podlahové nosníky

Tradiční použití dřevěných a železobetonových podlah je v domě. Představují oddělovací rovinu mezi podlažími budovy. Každý z nich je instalován na hlavních ložiskových prvcích # 8212; podlahové nosníky. Jejich síla je velmi důležitá. Kromě zatížení, které vydrží samotné překrytí, nosníky také převezmou hmotnost samotné konstrukce, která odděluje podlahy.

Pravidla pro kladení nosníků

Pokud se budova zpevňuje, jsou zde umístěny speciální otvory pro uspořádání mezistěnových stropů ve stěnách stěn, které jsou při ukládání stěn obezřetné. Je-li dům postavený ze dřeva, otvory, ve kterých budou položeny pozdější trámy, stačí vystřihnout na správná místa. Uložení nosníků by mělo být prováděno tak, aby délka ložisek konců byla do otvoru ne méně než 15 cm.

Horizontální pokládání se kontroluje podle úrovně nebo úrovně. Pro udržení přesné vzdálenosti mezi uspořádanými nosníky můžete použít kus kolejnice požadované délky. Bude sloužit jako ukazatel vzdálenosti, kterou by měl být nainstalován další paprsek. Připojte tyto podpěrné prvky by měly být vždy dva paprsky. Vyrábějí se pomocí kotev.

Chcete-li zarovnat paprsky vodorovně do otvorů, ve kterých se nacházejí, můžete umístit dřevěné matrice pod jejich konce. Při výrobě těchto prací bychom neměli zapomenout na izolaci. Veškeré volné místo, které zůstane v otvorech poté, co se zařízení vloží do něj. by měla být vyplněna izolací. Obvykle se k tomu používá skleněná vata.

Důležité je také izolace. Proto jsou v každém otvoru položeny kusy střešního materiálu ve dvou vrstvách nebo hustý polyetylén. Svazky mohou být umístěny v paralelním i příčném směru. Ale tento je poměrně obtížný a je zřídka používán v praxi.

Výpočet podlahových nosníků

Základ výpočtu průřezu nosníku, který bude sloužit jako nosný nosník, je založen na následujícím pravidle: podpěrný průřez musí být alespoň 1/25 jeho délky. Například pokud délka nosníku je 6 metrů, pak jeho tloušťka by měla být nejméně 25 cm. Tvar místnosti, nad níž je strop často obdélníkový.

Je účelnější položit nosníky tak, aby jejich délka byla nejméně krátká. To znamená, že otvory v nejdelších stěnách této místnosti by měly sloužit jako podpora pro jejich cíle. Například pokud jsou jeho rozměry 3/6 metrů, pak by měly být nosníky nastaveny na délku tří metrů. Ale toto je podmíněné číslo, protože to znamená pouze šířku rozpětí.

Samotný nosník musí být o 50-60 cm delší, protože musí zůstat na stěnách s oběma koncemi nejméně 25 cm. Dále je třeba vzít v úvahu závaží pro správný výpočet podlahových nosníků. U obytných budov činí průměrná hodnota 400 kg / m 2

U půdních podlaží může být tato hodnota napůl. Výpočet dále zahrnuje vzdálenost mezi nosníky. Může to být 1 metr, 75 cm nebo jiný. Optimální šířka rozpětí dřevěných nosníků # 8212; 2,5-4 metrů. Nejlepší forma dřeva # 8212; obdélníkový, s poměrem výšky paprsku k jeho šířce 1,4: 1.

Maximální ohybový moment je dále vypočten pomocí speciálního vzorce. Pokud je vzdálenost mezi nosníky 1 metr, pak bude 80 000 kg / cm. Existují speciální tabulky, ve kterých jsou uvedeny průměrné hodnoty u některých druhů dřeva, procentní poměr vlhkosti dřeva, koeficient životnosti dřeva a mnoho dalších ukazatelů.

To vše lze nalézt na specializovaných internetových stránkách nebo v literatuře o výstavbě domů. V takovém případě, pokud jsou dříky nejprve podepřeny na podlahových nosnících a potom na deskách, pak by měla být vypočtena i odstupová část.

Jak vyrobit podlahu z tvrdého dřeva

V tomto článku vás seznámíme s tím, jak si vyrobit dřevěný strop na stropních nosnících s vlastními rukama, a také vám řeknu obecný postup pro pořádání akcí tohoto typu.

Ihned poznamenáváme, že dřevěné trámy přes nosníky se používají zpravidla pouze v soukromé bytové výstavbě a jsou usazeny buď mezi podlažími nebo mezi místností a podkrovím. Tento typ podlahy má několik výhod nejen ve srovnání se standardními železobetonovými bloky, ale také ve vztahu k monolitickým podlahám.

Tyto výhody jsou následující:

 • dřevěné podlahy jsou snadno postavené a nevyžadují pro jejich konstrukci žádné další technické prostředky (např. jeřáb nebo speciální betonářské zařízení);
 • jsou mnohem lehčí než jejich protějšky vyrobené z dobře známých stavebních materiálů;
 • při použití takových překryvů může být základna struktury mírně usnadněna.

Kromě toho je třeba vzít v úvahu relativně nízké náklady a vysokou rychlost instalace tohoto konstrukčního prvku. Nevýhody podlah této třídy zahrnují pouze jejich vysoké riziko požáru a možnost poškození kůrovcem. Kromě toho se vyznačují nižší zvukovou izolací než betonovými konstrukcemi, jsou citlivé na změny teploty a vlhkosti okolního vzduchu.

Je pravda, že tyto nevýhody můžete vždy odstranit, pokud použijete speciální impregnace, která významně sníží tato rizika.

Hlavní charakteristiky nosníků

Pro výrobu podlahových nosníků se používá běžného masivního dřeva. Při stejném úspěchu se používají odolnější lepené vzorky, jejichž délka se může zvýšit na 15 metrů. Iba jehličnaté a listnaté druhy dřeva mohou sloužit jako materiál, ze kterého se vyrábějí trámy. Vzdálenost mezi sousedními svazky by neměla přesáhnout jeden metr. Trámy o délce 2,5-4 metrů (s poměrem výšky k šířce jejich průřezu - 1,4: 1) jsou považovány za nejoptimálnější pro rozpětí typických obytných budov.

Volba průřezu nosníku v nejobecnějším případě je určena zatížením, na kterém má být překryv vypočten. Za účelem zvýšení únosnosti těchto konstrukcí jsou nosníky umístěny zpravidla podél krátké stěny.

Jako možnost pro konstrukci takovýchto nosníků lze považovat za případ, kdy jsou jednoduše opláštěny deskami z horní strany. Spodní části trámů, otevřené pro veřejnou prohlídku, přispívají k vytvoření určitého stylu v návrhu této místnosti. Pokud je to požadováno, můžete je také obtékat a vytvořit typický podhled.

Správné řešení základní otázky "Jak správně vyrobit dřevěnou podlahu?" Také zahrnuje omezení týkající se maximální délky nosníků.

Délka podlahového nosníku mezi obytnými podlahami by neměla přesáhnout 5 metrů, zatímco u podlah mezi obytnou podlahou a podkrovím může tato hodnota dosáhnout 6 metrů.

Stropní instalace

Montáž podlahových nosníků se obvykle provádí v následujícím pořadí:

 • Před položením dokončeného nosníku do výklenku na stěnu jsou jeho konce obloženy dvěma vrstvami střešního materiálu a délka vodotěsné vrstvy je zvolena s okrajem (ale ne menší než 25 cm). Poté se spustí do stěny a položí se tak, aby vnitřní okraj střešního materiálu vyčníval 2-3 cm.
 • Okamžitě po namontování nosníku do štěrbiny určeného pro tento účel je upevněn na místě pomocí speciálního kotevního šroubu.
 • Dále se zaměříme na izolaci stropu, pro kterou si můžete vybrat obvyklou minerální vlnu nebo podobný přírodní materiál (piliny, mořské řasy apod.). Pěnový plast se pro tento účel nedoporučuje, protože tento materiál neumožňuje průchod vzduchu. Můžete použít pro oteplení a konvenční hliněný kámen, ale je třeba vzít v úvahu skutečnost, že tento způsobuje zvýšené zatížení všech prvků konstruované konstrukce.
 • Pokládka (zasypání) izolace se provádí okamžitě po uzavření nosníků na spodní straně s dokončovacími materiály zvoleného typu. Zhora se podlaha obvykle skládá z hoblovaných prken a drážkových desek, což je také podlaha pro horní patro.
 • Po uložení dutin s izolací se budete muset starat o hydroizolaci podlahy samotné. K tomu budete potřebovat hydroizolační fólii, která bude třeba položit a upevnit na izolaci.
 • Po uzavření celé konstrukce s hotovou podlahou bude váš strop zcela připraven.

Video

Z následujícího videa se dozvíte, jak se profesionálové překrývají a vypočítávají počet a velikost paprsků pro překrytí mezi položkami:

Stavíme dřevěné podlahy mezi podlažími, stavební technologie

Dřevěné podlahy mezi podlažími se obvykle používají v nízkopodlažních soukromých stavbách domů z dřevěných, cihelných nebo pěnových bloků. Dřevěné podlahy mají řadu výhod: neudělují konstrukci těžší, nemohou přilákat těžká zařízení, mají dostatečnou pevnost a přijatelnou cenu.

Podlahy z tvrdého dřeva mezi podlažími

Výběr materiálu pro dřevěné podlahy

Dřevěné podlahy jsou uspořádány s rozpětím nepřesahujícím 8 metrů. Pro hlavní nosné konstrukce se používají nosníky z lišty s průřezem od 50x150 do 140x240 mm nebo odkrvený dřík odpovídajícího průměru. Krok nosníků je určen výpočtem a je obvykle od 0,6 do 1 metru. Pro výrobu trámů se používají pouze jehličnaté odrůdy dřeva - jejich síla při práci na ohybu je výrazně vyšší než u tvrdého dřeva. Zruby nebo dřevo pro trámy by měly být důkladně vysušeny ve vzduchu pod vrchlíkem. Při poklepání s axovou sekerou by měly paprsky vytvořit jasný a čistý zvuk. Délka nosníků by měla být taková, aby pevně opírala hnízda zdiva nebo dřeva.

Vedle nosníků k provádění mezistupních stropů použijte:

 • Kraniální tyče o rozměrech 50 x 50 mm - jsou připevněny ke spodní části nosníků na obou stranách a ke stropu spodního podlaží je lemováno;
 • Podlaha podlahy desky. K těmto účelům můžete vzít jakoukoli desku, včetně neopracované;
 • Nahoře podlahové desky - hoblovaná drážková deska;
 • Izolace. Je lepší používat minerální desky nebo válcovaný materiál jako ohřívač v podlahách z tvrdého dřeva, protože vláknitá izolace, na rozdíl od pěnového plastu, nepodporuje spalování a má dobré zvukově izolační vlastnosti;
 • Hydrofilní a parotěsná fólie určená k ochraně izolace před vlhkostí par;
 • Antiseptikum na dřevo a asfaltový tmel, obklad střešní krytiny;
 • Dekorativní podlaha a strop.

Struktura # 8212; jaká je dřevěná podlaha

Technologie dřevěných podlah mezi podlahami

Interfloorové nosníky jsou položeny ve stěnách, obvykle při stavbě domu, a všechny ostatní práce na stavbě stropů vyrobených po dokončení stavby před zahájením dokončovacích prací. Před provedením desek je nutné vypočítat zatížení desek na základě získaných dat, zvolit rozměry nosníků a krok instalace.

 1. Podlahové nosníky v cihelné nebo blokové stěně vedou během pokládání, pro tento účel ve stěně provádí speciální zásuvky. Hloubka hnízda by měla být alespoň polovinu tloušťky stěny, může být provedena a poté vložena do propustné izolace.

Stavíme deevyannye nosníky mezi podlažími během pokládky zdi

 • V dřevěných budovách trámy řezané do horní koruny dříví. Nosníky musí být předem ošetřeny antiseptickými a vysušenými. Nosit obdélníkové nosníky tak, aby široká strana byla svislá - s touto instalací se jejich tuhost zvyšuje. Konce nosníků jsou řezány v úhlu 60 °, ošetřeny asfaltovým tmelem a zabaleny se střešním papírem ve dvou až třech vrstvách. Nejprve umístěte krajní paprsky na místo. Jsou vyrovnány dlouhou deskou, položenou na okraji, a pokud je to nutné, jsou nosníky vyrovnány pomocí obložení z desek různých tloušťek, které byly dříve zpracovány asfaltovým tmelem a umístěny do hnízda. Středové nosníky se vyrovnají na kladené na krajních nosnících desky.

  Technologie výstavby nosníků v dřevěném domě řezáním do horní koruny domu

 • Po dokončení stěn a dočasné či stálé střechy pokračujte v konstrukci podlah. Kraniální tyče jsou lemovány na spodní straně nosníků na obou stranách. Jejich účelem je podpora podkladu podlahy a stropní podložky pro spodní podlaží. Pro kraniální tyče je nutná borovice o průměru 50 mm opatřená antiseptikem. Pro překrytí paprsků je upevněn šrouby na stromě. Na kraniálních tyčích položené desky pod podlahu. Pro ně je možné použít neupravenou desku o tloušťce 15 mm - zatížení na podkladu je malé, takže není nutné utrácet peníze na hustou desku. Desky podkladu jsou položeny kolmo na nosníky, opírají se o kraniální tyče a připevňují se samořeznými šrouby. Proudová podlaha je také ošetřena antiseptikem.

  Proces instalace podkladu

 • Na horní části podlahových a podlahových nosníků je umístěna parotěsná fólie, například Izospan. Filmové proužky se překrývají. Na horní straně parotěsné fólie je položena minerální izolace ve formě desek nebo rolí. Tloušťka izolace by měla být taková, aby nevyčnívala nad povrch nosníků. Jiné materiály lze použít také jako izolace: pěnový polystyren, expandovaná hlína, ecowool. Je třeba věnovat pozornost požární odolnosti izolačního materiálu.

  Proces izolace podlahy

 • Nahoře jsou podlahové nosníky horního podlaží položeny na podlahové nosníky. Směr položení zpoždění - přes nosníky, krok - od 60 cm na 1 metr. Kusy jsou vyrobeny z tyče nebo desky o tloušťce nejméně 40 mm a upevněny na podlahové nosníky s kovovými rohy připevněnými ke šroubům. Mezi zarážkami můžete umístit další vrstvu minerální izolace, která blokuje spoje dolní izolační vrstvy. Minerální izolace bude také sloužit jako zvuková izolace podlahy a stropu. V případě úniku se na druhou vrstvu izolace umístí hydroizolační fólie.

  Instalace lagů pro nejvyšší podlahu

 • Podlaha horního patra lag je šitá s hotovou podlahovou deskou, sádrokartonem nebo překližkou, na které lze položit jakoukoliv povrchovou úpravu: dlaždice, laminát, linoleum nebo korku. Podlaha nebo překližka namontovaná na šrouby. Dlaždice teplé vody lze umístit pod povrch. avšak jako parotěsná bariéra je lepší použít fóliový film.
 • Dřevěné podlahy mezi podlahami, na rozdíl od betonových desek, nevytvářejí navíc nadměrnou zátěž, proto můžete významně snížit náklady na budování silných základů. Správně provedené překrytí je dostatečně silné a trvanlivé, má dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti, navíc přírodní materiály umožňují stropy "dýchat".

  Montáž střešních trámů na podlahové nosníky: jak správně podporovat vaznový systém

  Pokud se nyní blížíte k otázce volby konstrukce vaznicového systému, musíte se nejdříve rozhodnout, jak přesměrovat náklad ze střechy - do domu. Například v klasickém uspořádání vazného systému jsou krokvy rovnoměrně podepřeny konce na stěnách nebo na mauerlátech, po celém obvodu nebo po obou stranách, v závislosti na tvaru ramp. Ale poměrně často dnes jsou krokve přímo připojeny k trámům v podkroví, a nikoliv k mauerlátu, a tato technologie má své cenné výhody.

  A jak nainstalovat střešní trámy na podlahové nosníky, jaké jsou technické řešení a jak provádět takové upevňovací body - teď to řekneme.

  Obsah

  Když jsou raftery výhodné opřít se o nosníky?

  Samozřejmě, konstrukce střechy s výkonovým štítkem je pochopitelnější a logičtější, protože Tato metoda byla praktikována po velmi dlouhou dobu a byla studována, ale potřebujete studovat nosnost trámů na trámech a nenajdete tolik užitečných informací, jaké naši webová stránka poskytuje kdekoli.

  Ale když budete potřebovat takový systém vazníků a proč takové potíže, ptáte se? Viz, přístup je nezbytný, když:

  • stavba má spíše křehké stěny a je obtížné položit na ně výkonovou desku;
  • střecha starého domu je přestavěna a střecha je již stará;
  • střešní systém je poměrně komplikovaný a potřebuje střední podpěry, ale uvnitř domu nejsou žádné;
  • pro toho, kdo staví dům, je tato metoda sama o sobě mnohem přijatelnější.

  Rovněž je obtížné si představit skutečnou střechu mansarda bez podpory rafterů přímo na trámcích mimo stěny:

  Jste přesvědčený? Věř mi, tato technologie má tolik výhod jako klasická.

  Jak vytvořit spolehlivou základnu pro krokve?

  Prvním krokem, který musíte udělat, je vybudovat pevný základ pro takové krokve. Například pokud podlahové nosníky nemají žádnou oporu (přinejmenším ve formě mezilehlé stěny domu), pak střešní vazníky by měly být uspořádány pouze podle principu zavěšení. Pokud existuje podpěra, mohou být krokve bezpečně uloženy přímo na nosníku bez přídavných prvků.

  Jednoduše řečeno, jestliže je paprsek v podkroví bezpečně instalován a má jeho oporu, pak může být instalován a krokve, a pokud to všechno není, pak krokve má smysl pevně spojit s nosníky sám a pozastavit jako jediný systém. V opačném případě musíte před tím, než vytvoříte střechu, podporovat nosníky zevnitř místnosti, pro které existují tři různé konstrukční metody:

  • Nejjednodušší klasická opora se skládá z utažení, jedné podbalky a vzpěr. Zpoždění je pozastaveno uprostřed. Takové systémy zavěšení se dnes nejčastěji používají pro velké rozteče.
  • Dvojitá podpěra se skládá z bafónu, ramínek, dvou vzpěr a šroubu, který slouží jako rozpěrka mezi deskami.
  • K dispozici je i trojitá záloha, která je oddělená třemi zavěšovacími systémy nebo jedním dvojitým odpružením a jedním jednoduchým systémem. Jedná se o komplexní systém vazníků.

  Zde jsou systémy:

  V ideálním případě můžete takéto nosníky vypočítat pro vychýlení a protažení, pokud jsou připraveny držet celou střechu nad nimi. K tomu jsou k dispozici speciální kalkulačky a vzorce online, i když bude stačit pozvat zkušeného tesaře pro vlastní klid.

  Způsoby spojení rampy s nosníky

  Takže máte dva hlavní způsoby:

  1. Nejprve namontujte stropní nosníky a nainstalujte je do stěn, čímž vytvoříte šikmou střešní systém.
  2. Sestavte vazníky na zemi a zvedněte je na střechu, zatímco spodní utahování vazníků současně slouží jako podpěrný nosník pro budoucí půdní podlahu.

  Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody, ale používají se různé způsoby upevnění - pro krovy, obvykle jsou připevněny kovové nebo dřevěné desky a pro montáž na střechu, střih a lem na hrotu.

  Závěsné krokve: utažení a nosník v jedné roli

  Pokud mluvíme o malém staveništi, jako je garáž, koupelna nebo kůlna, stačí stačit, aby se na zemi postavily vazníky a teprve potom je zvedněte ke stěnám budovy a zajistěte je pomocí speciálních kolíků. Podlahové nosníky tvoří nedílnou součást samotných nosníků, a to je případ, kdy se utahování nosníku také používá jako podpěra pro podkrovní podlahu.

  A tak se v praxi zavádí:

  Ale o možnostech, kdy se krokve spoléhají na nosníky stropu a nevytvářejí s nimi jediný systém, budeme nyní zkoumat podrobnosti.

  Závěsné krokve: spoléhání se na nosníky na několika místech

  Zde je moderní mistrovská třída pro výstavbu klasické střechy pro podkroví, ve které krokve spočívají na podlahových nosnících přímo na střeše a nevystavují farmy na zemi:

  Tady nosníky nejsou již součástí jediného vazníku, ale nezávislým prvkem, na němž spoléhá celý systém vazníků. Ložisko navíc vzniká nejen po stranách nosníku, ale také po celé své délce.

  Jak nainstalovat nosníky na podlahové nosníky?

  Jakmile jsou podlahové nosníky připraveny k montáži raftů na ně, pokračujte k výrobě zbytku konstrukce a spojení krokví s nosníky.

  Pro připojení nožní nohy s nosníkem je jeho konec vyříznut v pravém úhlu, nebo je těžší řez na hrotech. Zvažme oba tyto možnosti.

  Připojení krokví s nosníkem bez řezání

  Můžete to udělat bez řezání, pokud použijete spojovací materiál - je to normální řešení. Chcete-li udělat jednoduchý řez na krokve, proveďte vzorek:

  • Krok 1. Vezměte stavební čtverec a připevněte ho k desce.
  • Krok 2. Označte místo řezu v horní části krokví.
  • Krok 3. Použijte úhloměr úzkého profilu a nakreslete rovnoběžnou čáru na první pilu přes krokve. Tato čára vám pomůže určit hranici od váhy na okraji budovy.

  Zde je, jak to vypadá v praxi:

  Učinit takové krokve mnohem jednodušší než při řezání. Hlavní věcí je správné určení úhlu sklonu střechy a správného místa budoucího řezu:

  Jako výsledek, v životě takové struktury vypadá takto na střeše štítu:

  Typy krovu v podlahovém nosníku

  Samotná montážní konfigurace závisí spíše na úhlu sklonu svahu. Například u střechy se strmými svahy, kde je sněhové zatížení malé, můžete použít jediný držák zubu. Při metodě s jedním zubem se často vytvářejí další hroty, které pomáhají krokvím, aby se nepohybovali pod zatížením. A pod takovým hrotem bude nutné mít ve světle hnízdo.

  Pravděpodobně víte, že takové prostory mohou uvolnit paprsek, a proto by jejich hloubka neměla být větší než 1/4 tloušťky paprsku a ne méně než 20 cm od okraje paprsku (aby nedošlo k vytvoření čipu).

  Pokud však máte střechu se sklonem menší než 35 stupňů, pak je rozumné použít dvojitý zub, protože takový montáž vám umožňuje dosáhnout vysokých pevností. Stejně jako v předchozí verzi můžete přidat dva hroty.

  Při této metodě může každý zub mít stejnou hloubku a odlišný. Například první zub můžete vystřihnout pouze na 1/3 tloušťky nosného nosníku a druhý na polovinu:

  Spodní čára spočívá v tom, že dvě nožní konstrukce v konstrukci s nosnou konstrukcí na nosnících jsou upevněny utažením. Ale pokud se konce těchto nohou posunou, pak se celistvost utahování rychle rozbije. Aby se zabránilo takovému skluzu, je třeba vložit nebo spíše řezat nohu krokve do velmi těsné polohy pomocí zubu, s nebo bez hrotu.

  Při procesu řezání krokví do konce pušky musíte co nejvíce pohybovat zubem. Pokud potřebujete posílit montáž takových krokví, použijte dvojitý zub. Jiný bod: samotné zuby mohou mít různé velikosti.

  A nakonec je vhodné, aby konec krokví nožnic zatáhnul zkrouceným drátem tak, aby vítr nemohl natrhnout takovou střechu. Jako drát zhotovte pozinkovaný drát lépe a upevněte jej jedním koncem k noze krokve a druhý k berle, který byl předtím položen ve zdi, který se nachází ve vzdálenosti 30-35 cm od horního okraje.

  Zde je dobrý příklad úhledného řezacího ramene pro utahování, který zároveň slouží jako nosník stropu již ve střeše kyčlí:

  Kovové uzávěry pro takový uzel jsou stále nutné, protože samotný řezač nemůže udržet nohy krokví pod zatížením.

  Typy upevňovacích prvků pro připojení uzlů s nosníkem

  Podívejme se na to, jak spojit krokví s nosníkem stropu:

  Jedním z nejspolehlivějších je šroubovaný spoj, kde je použita sada šroubů, matic a podložek. Takže dělat všechno krok za krokem:

  • Krok 1. Na vyčnívajícím konci nosníku od jeho zadní strany vytvořte trojúhelníkový výřez tak, aby jeho hypotenze byla v úhlu stejném jako úhel krokve.
  • Krok 2. Poklepejte dolní část nožky krokve ve stejném úhlu.
  • Krok 3. Namontujte krokve řezáním přímo na nosník a fixujte je hřebíky.
  • Krok 4. Nyní střílejte průchozí otvor pro šroub.
  • Krok 5. Nasaďte šroub a upevněte uzel maticí.

  Dalším přijatelným řešením je upevnění nosníku a nosníku pomocí speciálního kovového spojovacího prvku:

  A zde je příklad výroby dřevěných spojovacích prostředků pro stejný uzel:

  Je-li to možné, fixujte tyto trámy na trámovém kování na speciální kotvu, která je namontována ve stěně.

  Dodatečná konstrukční "židle" pro podporu rampy na nosnících

  Někdy je instalace krokví na podlahové nosníky poměrně komplikovanou záležitostí, ve které jsou nosníky 100% podporou celé střechy a je důležité co nejdokonaleji vyklopit.

  Aby byl samotný vazník dostatečně silný a spolehlivý, jako podpůrné prvky se používá tzv. "Židle". Jedná se o krovy, které propojují všechny prvky a v kontextu to všechno vypadá jako čtyři nohy stoličky:

  V podstatě "židle" jsou vzpěry, které podporují nosník v plné výšce. Tedy taková "židle" obvykle obsahuje svislé pilíře, skloněné stojany a krátké vzpěry. Se spodním koncem stojanu se židle střílí do spodního pásu systému vazníků nebo leží kolmo nebo přímo do podlahových nosníků. Tyto židle mají také různé typy, v závislosti na tom, zda jsou založeny na trámových nosnících nebo přímo na krokvech.

  Zde je dobrý příklad z této série:

  A to je již příklad neobvyklé konstrukce vaznicového systému, ve kterém se na podlahových nosnících na podélných nosnících opírají trámy, a napříč strukturou takzvaných zálohovacích židlí je jasně vidět:

  Kombinovaný systém: alternativní skloněné krokve

  Dnes se praktikuje taková varianta střechy, která se skládá z několika extrémně trvanlivých vazníků, které se nacházejí ve vzdálenosti 3 až 5 metrů od sebe, a mezera mezi nimi je vyplněna dvojicemi budov.

  Jednoduše řečeno, na střeše je instalováno několik silných hlavních krovů, dva nebo tři, a udržují si celý běh na sobě. A již v prostoru mezi hlavními vazníky se konvenční krokve spoléhají na takové tratě, podle jednodušší schématu.

  Tedy zde nejsou všechny krokvy založeny na trámu, ale jen některé, a zbytek je založen na talíři. Celé zatížení je tedy pozoruhodně rozloženo! A koncept takového systému je jednoduchý: hlavní nosníky jsou vyrobeny podle schématu zavěšených krokví a sekundárních nosníků - podle principu naslon, zatímco spoléhají pouze na úroveň země:

  Ve skutečnosti celé tajemství takového kombinovaného systému spočívá v tom, že krokve jsou položeny přímo na trojúhelníkových kloubových obloucích. Složitým způsobem způsobí, že ohybové napětí zcela zmizí z visutých krokví a zůstávají pouze tahová napětí. A to naznačuje, že je možné výrazně snížit průřez střešních prvků. Jinými slovy - zachránit!

  Jak jste si pravděpodobně uvědomili, ve vašem případě způsob, jak podporovat krokve na podlahových nosnících, bude záviset na tom, jaký objekt stavíte: garáž, koupaliště, venkovský dům nebo celostátní komplex. V každém případě byly všechny tyto metody testovány, jsou dnes aktivně využívány v praxi a zaslouží si pozornost ne méně než známější použití klasického Mauerlatu.

  Jak správně nasadit paprsky?

  Je nemožné postavit dům bez spojovacích prvků - podlah. Jsou základem každého podlaží budovy. I když je budova jednopodlažní, podlahy slouží jako strop a podlaha. Celkové zatížení váhy spadá na překrytí.

  Věci, které jsou v prostorách, lidé - tento náklad musí být úspěšně veden. Je také nutné vzít v úvahu skutečnost, že u každé zastavěné podlahy se zvyšuje zatížení na podložních plochách. To je důvod, proč je správný výpočet podlahových nosníků tak důležitý.

  Jaké jsou podlahové nosníky

  Tradiční použití dřevěných a železobetonových podlah je v domě. Představují oddělovací rovinu mezi podlažími budovy. Každý z nich je instalován na hlavních ložiskových prvcích - podlahových nosnících. Jejich síla je velmi důležitá. Kromě zatížení, které vydrží samotné překrytí, nosníky také převezmou hmotnost samotné konstrukce, která odděluje podlahy.

  Pravidla pro kladení nosníků

  Pokud se budova zpevňuje, jsou zde umístěny speciální otvory pro uspořádání mezistěnových stropů ve stěnách stěn, které jsou při ukládání stěn obezřetné. Je-li dům postavený ze dřeva, otvory, ve kterých budou položeny pozdější trámy, stačí vystřihnout na správná místa. Uložení nosníků by mělo být prováděno tak, aby délka ložisek konců byla do otvoru ne méně než 15 cm.

  Horizontální pokládání se kontroluje podle úrovně nebo úrovně. Pro udržení přesné vzdálenosti mezi uspořádanými nosníky můžete použít kus kolejnice požadované délky. Bude sloužit jako ukazatel vzdálenosti, kterou by měl být nainstalován další paprsek. Připojte tyto podpěrné prvky by měly být vždy dva paprsky. Vyrábějí se pomocí kotev.

  Chcete-li zarovnat paprsky vodorovně do otvorů, ve kterých se nacházejí, můžete umístit dřevěné matrice pod jejich konce. Při výrobě těchto prací bychom neměli zapomenout na izolaci. Veškeré volné místo, které zůstane v otvorech poté, co se zařízení vloží do něj. by měla být vyplněna izolací. Obvykle se k tomu používá skleněná vata.

  Důležité je také izolace. Proto jsou v každém otvoru položeny kusy střešního materiálu ve dvou vrstvách nebo hustý polyetylén. Svazky mohou být umístěny v paralelním i příčném směru. Ale tento je poměrně obtížný a je zřídka používán v praxi.

  Výpočet podlahových nosníků

  Základ výpočtu průřezu nosníku, který bude sloužit jako nosný nosník, je založen na následujícím pravidle: podpěrný průřez musí být alespoň 1/25 jeho délky. Například pokud délka nosníku je 6 metrů, pak jeho tloušťka by měla být nejméně 25 cm. Tvar místnosti, nad níž je strop často obdélníkový.

  Je účelnější položit nosníky tak, aby jejich délka byla nejméně krátká. To znamená, že otvory v nejdelších stěnách této místnosti by měly sloužit jako podpora pro jejich cíle. Například pokud jsou jeho rozměry 3/6 metrů, pak by měly být nosníky nastaveny na délku tří metrů. Ale toto je podmíněné číslo, protože to znamená pouze šířku rozpětí.

  Samotný nosník musí být o 50-60 cm delší, protože musí zůstat na stěnách s oběma koncemi nejméně 25 cm. Dále je třeba vzít v úvahu závaží pro správný výpočet podlahových nosníků. U obytných budov činí průměrná hodnota 400 kg / m 2

  U půdních podlaží může být tato hodnota napůl. Výpočet dále zahrnuje vzdálenost mezi nosníky. Může to být 1 metr, 75 cm nebo jiný. Optimální rozpětí pro dřevěné trámy činí 2,5-4 metrů. Nejlepší tvar paprsku je pravoúhlý s poměrem výšky paprsku k jeho šířce 1,4: 1.

  Maximální ohybový moment je dále vypočten pomocí speciálního vzorce. Pokud je vzdálenost mezi nosníky 1 metr, pak bude 80 000 kg / cm. Existují speciální tabulky, ve kterých jsou uvedeny průměrné hodnoty u některých druhů dřeva, procentní poměr vlhkosti dřeva, koeficient životnosti dřeva a mnoho dalších ukazatelů.

  To vše lze nalézt na specializovaných internetových stránkách nebo v literatuře o výstavbě domů. V takovém případě, pokud jsou dříky nejprve podepřeny na podlahových nosnících a potom na deskách, pak by měla být vypočtena i odstupová část.

  Instalační technologie dělají sami sebe

  V nízkopodlažních konstrukcích, kde jsou rozteče mezi nosnými stěnami malé, je instalace podlahových nosníků racionálním řešením. Nemá smysl montovat těžkou železobetonovou prefabrikovanou nebo monolitickou podlahu. Renovace nebo oprava budovy často zahrnuje výměnu podlah. Zde také nemůžete udělat bez trámů. Ale jaké struktury je třeba postavit, aby se vytvořil bezpečný strop a ne utrácet další peníze? Zvažte vše v pořádku.

  Schéma ukončení stropu ve vnější stěně: 1 - stěna, 2 - podšívka, 3 - utěsněný konec nosníku, 4 - podlažní deska.

  Druhy podlahových nosníků

  1. Železobeton.
  2. Kovové.
  3. Dřevo.

  Železobetonové nosníky se překrývají s velkými rozpětnami, ale instalují je pouze pomocí těžkého zvedacího zařízení. Kovové konstrukce nemají prakticky žádné omezení na šířku rozpětí, ale jejich nevýhodou je náchylnost k korozi a vysoké tepelné vodivosti a zvukové vodivosti. Dřevěné podlahové nosníky nemají tyto nevýhody, a proto jsou široce používány.

  Výhody dřevěných podlahových nosníků

  Schéma překrytí paprsku.

  1. Lehké konstrukce. Lze snadno odolat stěnám a základům a při instalaci je možné bez zdvihacích mechanismů.
  2. Snadná instalace. Práce je možná pro osoby bez vysoké stavební kvalifikace.
  3. Vysoká tepelná izolace.
  4. Dobrá spolehlivost, odolnost a trvanlivost.
  5. Nižší náklady v porovnání s návrhy z jiných materiálů.

  Pro výrobu tyčí můžete použít dřevo jak z jehličnatého, tak z tvrdého dřeva. Zvláštní pozornost by však měla být věnována kvalitě dřeva:

  1. Žádné uzly a praskliny. Beam pracuje na ohýbání a jakákoliv trhlina snižuje únosnost. To vede k odklonu stropu nebo jeho úplnému zničení.
  2. Žádná hniloba nebo poškození parazity. Tyto faktory se postupně rozšiřují v karoserii i po ošetření ochrannými prostředky a snižují schopnost odolávat zatížení;
  3. Vlhkost Dřevěné tyče je třeba sušit v otevřeném vzduchu po dobu nejméně 3 měsíců při vysoké teplotě a nízké vlhkosti vzduchu.

  Výběr úseku nosníku

  Upevnění dřevěných trámů na stěny dříví.

  Svazky se používají v obdélníkové nebo čtvercové části. U pravoúhlého dřeva by měla být široká strana umístěna vertikálně. To zvyšuje tuhost konstrukce a snižuje průhyb překrytí. Nejčastějšími částmi jsou: 100 × 100 mm, 100 × 250 mm, 150 × 150 mm, 150 × 250 mm.

  Na základě konstrukčního výpočtu lze použít jiné části. Pro správné nastavení průřezu nosníku je nutné vypočítat zatížení běžícího měřidla. Skládá se z hmotnosti samotného dřeva, prvků podlahové konstrukce, nábytku a objektů horního patra, stejně jako hmotnosti lidí. Zatížení musí být zaokrouhleno nahoru, což vytváří určitou bezpečnostní rezervu konstrukce.

  Montáž podlahových nosníků

  Dřevěné výrobky se používají pro rozpětí do 5 m v případě překrytí mezi podlahou a až 6 m v případě překrytí podkroví. Konce by měly spočívat pouze na nosných stěnách. Stoupání nosníků se provádí v rozmezí 0,6 - 1 m. V obdélníkové místnosti jsou konstrukce položeny rovnoběžně s krátkou stěnou, pokud jsou dlouhé stěny nosné.

  Schéma instalace podlahových nosníků.

  Začněte montáž stropu instalací 2 nosníků na protilehlé stěny. Jsou umístěny ve vzdálenosti více než 5 cm od okraje stěny. Umístění produktů v jedné horizontální rovině se kontroluje hladinou vody. Mezi extrémními pruhy je šňůrka napnutá a na ni jsou orientovány, ostatní výrobky jsou položeny v jednotné vzdálenosti od sebe, ale ne více než vypočtená.

  Chcete-li nastavit výšku nosníků, může být jeho konec oříznut, pokud je třeba dolů dolů, nebo pokud je to nutné, zvednout celý kus dřeva. Není možné obalovat čipy, protože když dřevo suší, mohou se posunout a vypadnout. Aby se konstrukce nehýbaly, mohou být dočasně fixovány před uspořádáním podlahy. Prostor mezi konci na stěně je položen cihly nebo bloky.

  Konec podlahových nosníků nesmí dosáhnout vnější hrany stěny 20-30 cm.

  Schéma kovových nosníků.

  Tím bude produkt umístěn v suché zóně, neprojde "rosným bodem", kde se vytváří kondenzát, což nepříznivě ovlivňuje dřevo. K ochraně konců tyčí uzavřených střechou nebo ošetřením pomocí speciálního ochranného roztoku. Ale v případě instalace nosníků v podkroví mohou být jejich konce uvolněny mimo vnější stěny a slouží jako základ okapů střechy.

  Při stavbě dřevěného domu z trámů mohou být podlahové nosníky připevněny ke stěnám pomocí speciálních nosných konzolí, aniž by byla narušena celistvost stěny. Pokud prochází stropní kamna nebo krbová topná trubka, z důvodu požární bezpečnosti musí být vzdálenost od trubky k nosníku minimálně 40 cm.

  Výroba prefabrikovaných nosníků

  Pokud probíhají opravy a instalace nebo výměna paprsků je zapotřebí, ale neexistují žádné konstrukce s požadovanou délkou nebo průřezem, mohou být provedeny nezávisle na deskách. Desky vybíráme tak, aby jejich šířka odpovídala výšce nosníku a tloušťka desky byla nejméně 1/3 šířky nosníku. Dohromady jsme sestavili tři desky, čímž se průměr posunul o 1 m. Vyplňte výsledný prostor stejnou deskou o délce 1 m. Tímto způsobem spojovací prvky umožňují získat požadovanou délku a profil.

  Řešení otázky, jak upevnit desky, je následující: ve vzdálenosti 10 cm od místa spojování desek se na strom na každé straně kloubu našroubuje 6-8 šroubů, které jsou umístěny svisle ve dvou řadách. Použití hřebíků je nežádoucí. Po uplynutí času se dřevo vysychne a propojení nehtu oslabí, což není v případě upevnění šrouby.

  Poznámka: ošetření s konzervačním prostředkem proti hnilobě desek před montáží dává větší efekt než zpracování pevné tyčinky. Takové prefabrikované konstrukce mohou být efektivně použity pro podzemní podlahy.

  Instalace podlahových nosníků není technicky náročná. Několik pracovníků bez problémů se s tímto úkolem vyrovná. Stavba nového domu nebo opravy stávajícího domu bude probíhat podle plánu bez problémů a zpoždění.

  Jak připojit paprsky

  Během výstavby nízkopodlažní budovy se nejčastěji používají dřevěné podlahy.

  Aby nedošlo k mechanickému poškození stropu, je nutné instalovat stropní nosníky.

  Jedná se o nosníky, které jsou na obou stranách uzavřeny plechem nebo lisovaným materiálem. Instalace podlahových nosníků je důležitou a rozhodující fází výstavby.

  Překrytí ve formě dřevěných trámů je také relevantní v konstrukci rámu a při výstavbě domů z baru nebo zaobleného dřeva. Trámy z jiných materiálů se také používají ve stavebnictví.

  Kovové nosníky se obvykle používají ve výškových budovách, protože strop má velkou zátěž.

  Například železobeton nebo kov. Účelem železobetonových nosníků jsou rozpětí (od 3 do 7,5 m), doprovázené použitím speciálního vybavení (jeřábem), protože jejich hmotnost je poměrně vysoká, někde od 175 do 400 kg. Jejich použití je vhodné pro překrytí velkých rozpětí. Mezi nevýhody patří povinné používání speciálního zařízení.

  Trámy z kovu se používají bez omezení šířky rozpětí. Svojí povahou jsou odolné, spolehlivé, ale stále ve výstavbě jejich instalace není běžné. Nevýhody tohoto typu trámů zahrnují rychlou koroze při vystavení vlhkosti, nedostatečnou zvukovou izolaci a tepelnou izolaci.

  Druhy dřevěných podlah

  Podlahy z tvrdého dřeva mezi podlažími se používají v malých budovách.

  Někdo má rád dům s podkroví, někdo musí mít sklep. Proto, dělat bez dřevěných podlah nebude fungovat. Jedná se právě o provedení oddělení obytných místností od hospodářských budov. V závislosti na účelu konkrétního překrývání se jejich klasifikace provádí:

  1. Stropní suterén a suterén. Jejich úkolem je oddělit obytnou podlahu od suterénu. Izolační vlastnosti v tomto případě by měly být na vysoké úrovni.
  2. Překrytí podkroví. Jejich účelem je oddělit obytnou podlahu od podkroví. Povinné požadavky tohoto typu překrývání zahrnují parotěsnou zábranu zařízení a tepelnou izolaci.
  3. Překrytí mezi podlažími. Jsou nutné, pokud plánovaná stavba chaty. Hlavním požadavkem na tento druh překrývání je vysoká míra zvukové izolace.

  Když mluvíme o podhledovém stropu, pak, když je uspořádán, mají paprsky následující úkoly:

  1. Funkce opěradel (extrémní struktury) zahrnuje zajištění částí stropu (suterénu).
  2. Úloha mezilehlých systémů (interní) může být přičítána konci konce podpěry v dolním postroji.
  3. Pokud jde o stěnové prvky, tvoří spáru s spodním páskem a jejich instalace se provádí na vnitřních stěnách.

  Instalační práce na podlahách zařízení

  Nejčastěji se překrývají nosníky na nosných stěnách. Krok by neměl být větší než jeden metr, ale ne menší než 0,6 metru. Šířka konstrukce musí odpovídat hodnotě, která nesmí být menší než 1/3 stávající šířky rozpětí.

  Při instalaci je systém nejprve umístěn dopředu, vyrobený z desek nebo desek. Výrobky s dobrou pevností mají průřez 50x50 nebo 40x40. Mnoho stavitelů umísťuje vrstvu písku na vrchol cívky, což slouží ke zvýšení stupně zvukové izolace. Pak tam je vrstva izolace, a pak - podlahy desek.

  Pokud jsou paprsky umístěny ve velké vzdálenosti od sebe, je nutné provést dvojité přetažení.

  Nezapomeňte, že konce prvků, které mají být vloženy do vnějších stěn, jsou obzvláště zranitelné. To je způsobeno tím, že konstrukce přichází do styku s hnízdě ve zdi (studená) a vytváří se tak kondenzát, který ničí dřevěný povrch.

  Aby se takový problém vyhnul, konce chrání před kontaktem se stěnou pomocí střešního plsti nebo ošetření speciální hmotou, která má ochranné vlastnosti. Pokud je vaše konstrukce kapitálové povahy, mohou být tyto prvky instalovány na spojovací a výztužný pás z betonu.

  Instalace se provádí "beacon". Jedná se o instalaci extrémních částí nejprve a poté o střední. Chcete-li zachovat správnou polohu při položení extrémních zařízení, musíte použít úroveň, protože v této fázi práce jsou chyby nepřijatelné.

  Prostředky mohou být kalibrovány pomocí kolejnice nebo šablony. Pro realizaci zarovnání pod jejich konce zakončené dřevěné obložení (dehtové), které mají jinou tloušťku. Nedoporučuje se provádět ořezávání konců, stejně jako použít jako obkladový materiál štěpky s křehkou strukturou.

  Trámy by měly být položeny v "majáku", ve kterém jsou nejprve namontovány extrémní nosníky a pak mezilehlé.

  Poradenství odborníků je v podstatě, že konec nosníku nesmí být přiveden na okraj ulice někde o centimetr po dvou. A za účelem utěsnění hnízd můžete použít montážní pěnu nebo pěnu. Upevnění výrobků mezi sebou probíhá pomocí speciálně vyvinutých kovových spojů.

  V případě, že se nosníky nacházejí v blízkosti komína, vzdálenost k nim by neměla být menší než 38 centimetrů. Pokud je tato vzdálenost snížena, je nutné umístit nehořlavý azbest mezi komínem a samotnou konstrukcí.

  Při výstavbě domů z betonu, cementu, cihel a kamene s rozpětím delším než tři metry se používají železobetonové nosníky. Jejich instalace se provádí v krocích od 130 do 150 cm a je spojena s výztuží stropu. Pokud je délka rozpětí menší než šest metrů, je možné provést instalaci žebrového zařízení, aby byl zajištěn hladký strop. Požadovaná vzdálenost mezi prvky je od 0,5 do 1 m.

  Výběr podlahových nosníků

  Jako trámy můžete dřevo používat po dobu alespoň 3 let sušení na vzduchu.

  Výběr nosníků je velmi důležitou etapou výstavby obytného domu, protože využití kvalitního materiálu bude mít pozitivní vliv na stavbu jako celek. Nejlepší odborníci považují za kulaté dřevo. Jeho pozitivní vlastnosti zahrnují odolnost vůči opotřebení v čase.

  Pokud instalujete překrytí dřeva, může to mít vliv na vlastnosti pevnosti, protože tento materiál se nejčastěji vyrábí z dřevěného jádra. A tvrdost je mnohem horší než jiné dřevěné vrstvy. Stropy z kulatého dřeva s velkým zatížením, které se dají lépe překonat než překrytí desek nebo dřeva.

  Existuje několik povinných požadavků na dřevěné podlahy:

  1. Pokud jsou mezi místnostmi obytné a nebytové povahy vytvořeny překrývání, je nutné provést jejich izolaci. V opačném případě nebude obývací pokoj uchovávat potřebné množství tepla.
  2. Síla podlah by měla být na vysoké úrovni, protože mají velkou zátěž vytvořenou nábytkem, lidmi a podobně.
  3. Vysoký stupeň zvukové izolace také neublíží. Abyste to zlepšili, musí být křižovatka řádně opravena.
  4. Ve stropě instalovaném nad suterénem je povinné větrání.

  Výhodou dřevěných trámů je nepochybně přírodní materiál, který je šetrný k životnímu prostředí. Jeho instalace nezpůsobuje žádné problémy. Pokud budete dodržovat všechna technologická pravidla pro instalaci nosníků, pak vám budou sloužit po dlouhou dobu.

  Charakteristika stropních nosníků

  Stropní nosníky jsou uloženy na konstrukci vnějších stěn a případných ložisek
  mezi nimi.

  Při stavbě domu samostatně považujte tento typ překrytí za konstrukci typu nosníku. Vlastnosti tohoto typu systému zahrnují následující nuance:

  1. Konstrukce je založena na dřevěných prvcích stropního zařízení, jejich podpora spadá na stěny budovy nesoucí povahu. Pokud jde o sekci, záleží na vzdálenosti mezi jednotlivými částmi, stejně jako na šířce rozpětí, které se překrývají. I při určování požadovaného průřezu je zohledněno plánované zatížení stropu.
  2. Pokud děláte podlahu vlastními silami poprvé, nezapomeňte, že výběr dřeva je velmi důležitým a zodpovědným úkolem. Pro tyto prvky je vhodný měkký a tvrdé dřevo. Nejdůležitější kvalita, kterou by měla mít struktura, je jeho suchost. Vysoce kvalitní sušení se provádí po dobu nejméně tří až čtyř měsíců.
  3. Dalším důležitým bodem je nedostatek vad na povrchu nosníků stropu (praskliny, hniloba). V žádném případě nepoužívejte pro podklady zařízení nízké kvality paprsků.
   nosníky položené na stěnách, nutně zarovnány na rovině. K tomu jsou pod jejich konce uzavřené kusy desek různé tloušťky (nutně pryskyřice).
  4. Klouby nosníků na stropě na stěnách vnitřního charakteru musí být zesíleny pomocí konzol nebo svorek. Namísto kovové svorky pro výztuž můžete použít podšívku z desky.

  Hlavní věc je, že jejich tloušťka nebyla menší než 40 milimetrů.

  Několik doporučení

  Při montáži stropů se používají stejné materiály jako u venkovních.

  V tomto procesu připravte nástroje v předstihu. V závislosti na materiálu mohou být tyto:

  • perforátor;
  • svařovací stroj;
  • různé úrovně;
  • Bulharština;
  • bruska;
  • měřítko;
  • kladivo;
  • dláto;
  • sekeru.

  Dále dodržujte následující:

  1. V souladu s požární bezpečností nesmí být vzdálenost mezi stropním nosníkem a komínem menší než 400 mm.
  2. Utěsnění konců nosníků do stěn je nutné provádět ošetření antiseptickou kompozicí, dehet a pokrytí střešním materiálem. Takže chráníte paprsky před předčasným zničením a účinky hniloby.
  3. Aby bylo zajištěno dostatečné tuhost stropních stropů, musí být každý druhý nosník opatrně (pevně) upevněn na opěrné stěně. Odborníci používají ocelovou kotvu zabudovanou do zdiva.

  Abyste provedli uspořádání stropního stropu (průvanu) na nosných nosnících, použijte kraniální tyče. Jejich instalace se provádí na bočních stranách trámů a teprve potom jsou připevněny k přepadové desce, pomocí níž se vytváří strop samotného.

  Umístění dřevěných trámů

  Dřevěné podlahové nosníky jsou nosná konstrukce, která je zodpovědná za pevnost podlahy a strop mezi podlažími. Montáž dřevěných trámů se provádí mezi podlažími, musí být podepřena na nosných konstrukcích.

  Stropy - důležitý prvek návrhu každého soukromého nebo venkovského domu. Rozdělí stavební prostor o výšku. Podle konstrukce překrytí mohou být bezzvukové nebo trámové.

  Než vytvoříte dřevěnou podlahu, musíte provést úplný výpočet zatížení, zakoupit potřebný materiál a nástroje.

  Strop nosníků je nejtrvanlivější, jejich instalace je snadná, jsou šetrné k životnímu prostředí, což je důležitý aspekt lidského zdraví. Uspořádání nosníků spojuje konstrukci vodorovně a rovnoměrně rozděluje zatížení na nosné stěny.

  Vlastnosti a výhody

  Pokládka řeší řadu problémů struktury:

  • úspory tepla;
  • jednoduchá instalace;
  • vynikající akustika;
  • možnost instalace za jakýchkoliv teplotních podmínek;
  • lze použít jak pro mezipodlažní, tak pro překrytí podsklepení.

  Konstrukce dřevěného mezipodlažního překrytí (schéma).

  Pozor, před vytvořením dřevěné podlahy je třeba vzít v úvahu, že vnitřní podlahy používají pouze zvukovou izolaci a do koupelny a suterénu se přidává tepelná izolace s hydroizolační vrstvou.

  Při instalaci dřevěných nosníků je třeba vzít v úvahu vlastní hmotnostní kategorii a další hmotnostní kategorii (lidé, vybavení, nábytek). Vlastní hmotnost dřevěných nosníků na metr čtvereční dosahuje 250 kg a přídavné zatížení je stále okolo 200 kg. Vzhledem k hmotnosti a všem charakteristikám, velikosti zatížení a délce rozpětí je možné přesně vypočítat vzdálenost mezi. V jednotlivých případech nepřesahuje 1 m.

  Při výběru materiálu je třeba brát v úvahu některé parametry nosníků:

  Dřevěné podlahové schéma

  1. Tloušťka materiálu - 5 cm.
  2. Výška - 15 cm.
  3. Uložená konstrukce by měla být v přírůstcích 0,5 m a při pokládání by měla být použita minerální vlna nebo jiný tepelný izolátor.

  Při instalaci je třeba si uvědomit, že všechny překryvy jsou položeny na konstrukci rámu a panelu, aby byla zajištěna spolehlivější konstrukční tuhost. Základ pro stropní nosníky, rozměry se vybírají podle struktury nosné konstrukce konstrukce.

  Vlastnosti použití

  K překrytí potřebujete desky o tloušťce nejméně 60 mm. Můžete použít desky, spárované hřebíky o tloušťce 50 mm, ale v častých případech se používají pro konstrukci krabice. Celá zásada překrytí se omezuje na podbíjení nosných nosníků podlah z desek.

  Při stavbě kamenné zdi opouštějí zvláštní hnízdo a pak vloží dřevěný nosník.

  U malých příměstských budov se ve zvláštních případech provádí instalace falešného překrytí, protože důležitost tepelné izolace je důležitá během sezónního provozu. Pro pokládku na obou stranách jsou pro podbíjení zapotřebí desky s pero a drážkou, na spodní straně pokovení je nejdříve instalován materiál pohlcující zvuk.

  Tepelně izolační zásypová vrstva by měla být dostatečně lehká. Nejlepší je aplikovat piliny a plevy, aby se v budoucnu desky neodkláněly od pokožky. Přibližně stropní stropní podlaha vypadá takto. Horní patro bude podlahou podkroví. Pokud se později strop použije pod omítkou, doporučuje se používat nepoškozené desky a ujistěte se, že jsou lemované podložkou - pak bude adheze s materiálem mnohem lepší.

  U domů s trvalým pobytem se používají dřevěné trámy s navijákem, což zvýší tepelnou a zvukovou izolaci. Instalace protiproudu vyrobeného ze stlačených desek (štítů) a montáže na nosné nosníky. Tento typ kotouče se zcela vyrovná s hmotností izolátoru, navíc bude vynikající tepelný most mezi izolací a nosníkem.

  Montážní práce

  Přípravné práce a instalace začínají přípravou dřevěných trámů, musíte zvolit materiál s obsahem vlhkosti až 20%. Před zahájením všech prací je nutné materiál vyčistit z kůry a ošetřit antiseptickou kompozicí a speciální hasicí směsi. Můžete si zakoupit hotový materiál, který zcela prošel veškerým technickým zpracováním.

  Při instalaci musíte kromě materiálu obsahovat následující nástroje.

  Na obrázku je příklad montáže nosníků na stěnách a ocelové rohy a desky, které jsou připevněny šrouby.

  1. Kladivo.
  2. Šroubovák.
  3. Klávesy.
  4. Kotevní šrouby.
  5. Staples.
  6. Únik nebo žebřík.
  7. Sekera.
  8. Rohy.
  9. Šrouby.
  10. Nehty.
  11. Pila na dřevo.
  12. Silné lano.
  13. Hladina kapaliny a konstrukční šňůra.
  14. Ruleta.

  Po získání potřebných nástrojů a materiálu se provádí montáž nosné konstrukce, podlah a podkladů. Z materiálu pro montážní práce odborníci doporučují koupit lepené trámy o délce 12 m, což je pro tyto účely nejspolehlivější možností. Takový materiál je vyráběn v rámci individuální objednávky, takže není nutné přizpůsobovat suroviny na staveništi.

  Volba průřezu a rozteče umístění nosníků závisí na délce rozpětí a očekávaném zatížení překryvu.

  • instalace stropů začíná položením od okrajů do středu nosných lišt, přičemž je zároveň nutné řídit dodržování přesné vzdálenosti mezi tyčemi a rovnoměrné pokládání. Ovládání se provádí na úrovni stavby, zejména horizontálních nosníků. Pokud jsou v průběhu instalace zjištěny nesrovnalosti a poté je vyrovnány, na svých koncích jsou nahrazeny pryskyřičné desky pokryté hydroizolační tkaninou;
  • na vnějších stěnách konstrukce, pro instalaci nosníků, jsou ponechány speciální zásuvky o hloubce 20 cm, kde je položen materiál. Nosná část by neměla být větší než 180 mm. Mělo by se však vypočítat tak, aby v mezerě byla mezera kolem 3 cm;
  • když jsou namontovány v rovině stěny, každý je upevněn pomocí 3 kotevních šroubů. Před položením jsou konce nosníků zabaleny s několika vrstvami střešního materiálu a pokryty vrstvou ochranného tmelu, aby se zabránilo hnilobě. Výklenek je naplněn dodatečnou izolací, pěnový plast nebo minerální vlna může být použita jako izolátor.

  Další tipy

  Prostor mezi dvěma vrstvami je z tepelně izolačních a zvukotěsných materiálů a podlah. První vrstva je vyrobena z dřevěných štítů. Tento deskový panel o šířce 15 cm a dutých panelech o tloušťce 5 cm se stane vynikající volbou. Pro spodní část stropu je lemovaná deska ze sádrové desky nebo dřevotřískové desky perfektní.

  Mezi nosníky se skládá tepelná a zvuková izolace. Spodní parotěsná bariérová fólie na ochranu proti vlhkosti a na vrcholu - hydroizolační fólie.

  Po vytvoření podkladové vrstvy (podlahy) jsou desky z tepelně izolační vrstvy instalovány, může to být:

  • minerální vlna;
  • pěnový plast;
  • extrudovaná polystyrenová pěna;
  • perlit;
  • claydite.

  Tepelně izolační desky se doporučují navzájem pevně položit. V podkroví je vhodná podlaha na umírání od 2 do 3 cm pro tepelnou izolaci. Po dokončení plnění se vyztužovací výztuha odvíjí, po které se vrstva nalije cementovým potěrem, což je drsný podklad pod podlahovou krytinu. Pro podkroví přes trámy jsou trámy zakousnuty, na kterých jsou instalovány desky s jazýčkovými drážkami. Mezi kulatiny a trámy se doporučuje umístit dehtovité kusy lepenky nebo lepenky. V dalším kroku můžete zvážit požadavky na stropní nosníky stropu.

  Metody překrytí výztuže

  Překrývání by nemělo být za působení zatížení.

  Podlahy z tvrdého dřeva domu musí splňovat určité požadavky na spolehlivost a kvalitu. Zařízení musí mít takovou nosnost, aby odolávalo hmotnosti všech provozních zatížení. Při výpočtu překryvu je třeba vzít v úvahu váhu samotného materiálu plus dodatečnou váhu nábytku lidí a potřebné vybavení.

  Důležitou roli hraje tuhost dřevěných trámů, které musí být nutně navrženy pro dodatečné zatížení, aby se zabránilo deformaci a prohnutí. Měli byste také věnovat pozornost zvukové izolaci, navíc je doporučena zateplování. To se děje v případě, že není umístěn žádný prostor nebo je umístěna nevytápěná podkroví. Kromě toho musí podlahy vykazovat vysokou úroveň refraktornosti.

  Chcete-li splnit výše uvedené požadavky, doporučujeme posílit schopnost dřevěných podlah. Pokud jsou nosníky s velkým rozpětím, materiál by měl být namontován kolmo na sebe navzdory skutečnosti, že to zvýší množství práce. Kromě toho bude materiál potřebovat více a bude muset provést řezy na průsečíku a dotáhnout je drátem nebo třmenem. Kromě boků můžete přidat podšívku desek, čímž zvýšíte průřez.

  Struktury nosníků

  Pomocí materiálů z vrstveného dřeva můžete zablokovat rozpětí až 12 metrů.

  Tento typ materiálu se nejčastěji používá při individuální výstavbě. Pokud se tedy instalace podlah provádí nezávisle, doporučuje se používat dřevěné nosníky, což značné zjednoduší instalační práce.

  Základ nosné konstrukce zahrnuje nosníky, které jsou uloženy na nosných stěnách. Při výpočtu šířky rozpětí, vzdálenosti mezi prvky a zatížení stropu můžeme bezpečně určit přesný průřez nosníků. Při nákupu materiálu je třeba věnovat pozornost kvalitě dřeva (povinné sušení do 4 měsíců). Pokud by při nákupu byly zjištěny závady a trhliny, neměly by být v žádném případě použity.

  Pokud materiál není zpracováván zvláštními prostředky, je přísně zakázáno jeho instalování. Při pokládání je třeba věnovat pozornost nejmenší přesnosti s přísným dodržováním vodorovné polohy. Při instalaci pravidel požární bezpečnosti by měla být vzdálenost mezi nosníky a komínem minimálně 50 cm. Pokud je na nosnících instalován hrubý strop, měli byste používat kraniální tyče. Jsou namontovány na bočních plochách, pak je naviják zahuštěn, který slouží jako drsná podlaha.