Typy zastřešení pro průmyslové budovy

Bezpečnost a dlouhá životnost jakékoli průmyslové struktury závisí na kvalitě střešního zařízení. Střechy průmyslových budov musí splňovat všechny stavební předpisy, stejně jako odolávat vnitřnímu i vnějšímu zatížení. Pro výstavbu průmyslových zařízení využívajících drahý materiál, který zajistí pevnost a stabilitu celé budovy. V tomto článku vám řekneme, jaké střešní konstrukce se používají v průmyslových komplexech, a také analyzovat jejich zařízení.

Průmyslová střešní funkce

Střecha průmyslových budov je rozdělena na půdní a bescherdachny typ. Plochá střecha, zpravidla, je besherdachnaya a běží na malém svahu pro hladké odstranění srážek. Střecha podkrovního typu je provedena ve formě šikmé konstrukce se skloněným úhlem 30-70 stupňů, stejně jako s použitím nosných vazníků, panelů a přítomnosti krokví.

Pro informaci! Typ materiálů a zařízení nosné konstrukce jsou vybrány na základě technických požadavků třídy bezpečnosti výbuchu, požární odolnosti a velikosti okruhů průmyslové konstrukce.

Střechy průmyslových budov by měly poskytovat následující:

 • bezpečnost personálu;
 • bezpečnost průmyslových zařízení, výrobní procesy;
 • zachovat původní vzhled materiálů a hotových výrobků;
 • udržovat konstantní normální teplotu a vlhkost uvnitř místnosti;
 • zajistit normální vnitřní klima pro provádění všech výrobních procesů v souladu se stávajícími hygienickými normami a pravidly;
 • chrání prostory (uvnitř i vně) před negativními vlivy vnějších faktorů.

Pro pokrytí průmyslových budov pomocí speciálního nátěru s vrstvami nebo kanály, které umožňují volný pohyb vzduchu. Když vzduch prochází uvnitř mezivrstvy, vlhkost se odpařuje. Takový materiál umožňuje použití v absolutně odlišných podmínkách za mokra a teploty.

Typ střechy a střechy skotu

Na fotografii je zobrazena šikmá střecha kovu.

Šikmý typ střechy je považován za nejčastější, nejen v průmyslovém komplexu, ale i v nízkopodlažní výstavbě. Střešní zařízení vám umožňuje provádět jej v jedné, dvou a čtyřnásobné formě, tato funkce závisí na preferencích zákazníka a architektuře komplexu. Hlavní rysy střechy - přítomnost svahu o více než 10 stupňů. Jeho zařízení zahrnuje následující:

 • vertikální systém vazníků, který je upevněn ke stěnám budovy;
 • pevná základna nebo přítomnost vodorovného plechu, jehož hlavním úkolem je vykonávat roli potahu nebo kotvení pro povrchovou úpravu.

Mezi hlavní výhody šikmé střechy průmyslové budovy patří:

 • pro své zařízení můžete použít téměř všechny stavební materiály (vlnité, kovové, asfaltové, kompozitní dlaždice, skládací kovové zastřešení);
 • zajišťuje vysokou ochranu konstrukce a díky vysoce kvalitní izolaci a zvukové izolaci zajišťuje naprosté ticho a udržuje teplo uvnitř budovy;
 • přítomnost vzduchové mezery vykonává funkci dodatečné tepelné izolace;
 • díky rychlému odpařování vlhkosti se výkon stropní střechy značně zvětšuje a umožňuje dlouhou dobu neprovádět opravy;
 • poskytuje konstantní a nerušený přístup k celé struktuře;
 • díky podkroví se výrazně zvyšuje využitelná plocha.

Pro informaci! Moderní panely pro instalaci šikmé střechy jsou zhotoveny z vodotěsného betonu, nepotřebují další hydroizolaci, proto se nepoužívají materiály typu rolí.

Plochá střecha a zastřešení

Ploché střechy jsou instalovány pro velké sklady, palivové a energetické komplexy, v lékařských nebo vzdělávacích zařízeních. Funkční výhody tohoto návrhu lze připsat, schopnost využívat veškerý volný prostor na jeho povrchu. Obecně platí, že na střešní ploše jsou umístěny generátory, ventilační systémy a klimatizační systémy. Výhody ploché střechy:

 • jednoduché zařízení a malý výdej střešních materiálů;
 • bezpečný pohyb a opravy;
 • snadná montáž, je založena na železobetonových deskách, na jejichž vrchní straně je uložena střešní krytina.

Zastřešení průmyslových staveb

Průmyslová konstrukce šikmého nebo nízkobílého povlaku zahrnuje použití rolovací střešní krytiny. Pokud hodláte pokoj vytápět, doporučuje se použít střešní krytinu nebo masku. Jsou namontovány se sklonem 1,5 až 12 procent. Hlavní výhodou válcované střechy je:

 • zajištění ochrany proti praskání konstrukce;
 • zajištění dodatečné odolnosti proti vodě;
 • vyloučení vzniku mechanických a atmosférických účinků;
 • chránit budovu před přehřátím.

Pro informaci! Vysoká úroveň vodotěsnosti v místech nálevky je dosaženo přilepením na přírubu misky trychtýře z hydroizolačního koberce se zesíleným skleněným vláknem, skleněnými vlákny a masticovou vrstvou.

Systém odvodnění zařízení

Odvodňovací systém je důležitým prvkem v zařízení průmyslové střechy. Je to vnitřní a vnější. Například pro plochou konstrukci se provádí vnitřní drenážní systém, jehož zařízení sestává z konvenční stoupací trubky, která je součástí kanalizačního systému. V horní části stoupacího potrubí je nálevka s výstupem venku. Střecha je namontována se sklonem ve směru ke trychtýře nejméně o 1 stupeň. V šikmé střeše se instalují okapy a instalují se odtokové potrubí.

Pro informaci! Zařízení trychtýře předpokládá jeho odstranění malým otvorem, jehož spoje a mezery jsou pečlivě utěsněny asfaltovým tmelem.

Jak instalovat odvodňovací systém v průmyslových objektech najdete ve videu

Při výběru typu střechy průmyslové budovy je třeba vzít v úvahu architektonické rysy budoucí struktury, její geografickou polohu a zamýšlený účel. Montáž střešních systémů se doporučuje provádět přitahování odborníků provedené chyby mohou vést k osobnímu zranění a poškození průmyslového komplexu.

Střešní materiály a stavební materiály

Stavba je oblast činnosti, která přímo ovlivňuje lidské životní prostředí. Nejen úroveň pohodlí, ale také bezpečnost bydlení pro lidské zdraví a život často závisí na kvalitě stavebních prací. Proto jsou technologie a metody stavebních prací velmi přísně regulovány příslušnými regulačními dokumenty.

Hlavním dokumentem tohoto typu jsou stavební normy a pravidla, nebo ve zkrácené podobě - ​​SNiP. Tyto standardy jsou vyvíjeny samostatně pro každý typ stavebních prací - od fragmentů výkopu a stavby základů budovy až po montáž střechy a terénní úpravy přilehlého území.

Orgány architektonické a stavební řízení velmi přísně sledovat provádění těchto standardů při výstavbě průmyslových a občanských zařízení, zvláště pečlivě sledoval kvalitu stavby obytných budov.

Výjimkou není instalace pokrývačských střech. Střecha SNiP z odborného listu v systému stavebních předpisů ve stavebnictví je registrována pod číslem II-26-76 *. Tento SNiP byl vyvinut Centrálním vědeckým výzkumem a projektem a experimentálními průmyslovými budovami a konstrukcemi a nazývá se střecha. Oddíl 6 je věnován požadavkům na montáž a montáž profilovaných plechů SNiP II-26-76 *.

§ 6 SNiP: "Střechy z plechových profilů"

Hlavní část norem je věnována konstrukci střech profilovaných plechů. Zejména v sekci 6 SNiP je střešní krytina vlnité fólie regulována najednou o několik bodů - 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 a 6.8:

6.1. Jako střešní krytina se doporučuje používat ocelové ohýbané profily zinkovým, alyumotsinkovym nebo hliníkovým nátěrem, chráněné ochrannou a dekorativní barvou a výškou vlny nejméně 44 mm podle GOST 24045.

6.2. Profesionální plechový plech může být použit jako střešní krytina v neizolovaných střechách buď jako součást izolovaných vrstev vrstvy po vrstvě, nebo jako součást izolovaných třívrstvých střešních panelů.

6.4. Základem pod střechou profilovaného plechu jsou dřevěné tyče a neizolované povlaky - kovové nosníky. Nosnost základny pod střechou je nastavena na základě zatížení podle SNiP 2.01.07.

6.5. Tepelné profily by měly být použity v tepelně izolovaných povlacích, aby se snížil účinek "studených mostů", nebo mezi police na dálkovém ovládání a profesionálním archu by měly být opatřeny pruhy z překližky z tloušťky 10 mm, natřeny dvakrát pentafalovou nebo vinylovou vinylovou vrstvou.

6.8. U střech s nosnou kovovou profilovanou podlahou a tepelně izolační vrstvou z materiálů hořlavosti G1-G4 je třeba vyplnit výplně zvlnění podlahových krytin o délce 250 mm s materiály hořlavosti NG v bodech podkladu podlahy ke stěnám, dilatačním spárám, stěnám svítidel a také na každé straně hřebeny a střešní údolí. Plnění prázdných prostorů není povoleno.

Několik dalších bodů popisuje instalaci profesionálního listu - SNiP, týká se především požadavků na vzájemné spojování listů:

6.6. Profily se připevňují k vaznicím pomocí samořezných šroubů s těsnící podložkou z neoprenové pryže o tloušťce 1 mm.

6.7. Sousedství střechy kovového profilovaného plechu se stěnami by mělo být provedeno instalací zástěrů z galvanizované oceli o tloušťce 0,8 mm, na obou stranách. Jejich upevnění se provádí na nýtách a mezi nimi je jediný ležák. Elementy ve tvaru hřebene a římsy, jakož i zástěry pro dokončení průchodu střechou, musí mít "hřeben" ve tvaru průřezu kovového profesionálního listu.

To je také regulováno normami sklonu střechy odborného listu - SniP v odstavci 6.3 oddílu 6 uvádí konkrétní doporučení ohledně hodnoty úhlu sklonu:

6.3. Konstrukční řešení střechy z profesionálního křídla jsou podobné střechám z kovové dlaždice. Takovéto střechy se s výhodou používají na svazích o více než 20% u budov se svahovou délkou do 12 m. Při svazích 10 až 20% je nutno zajistit povinné utěsnění podélných a příčných spojů mezi deskami. Překrytí profilovaného plechu podél svahu by mělo být nejméně 250 mm a přes svah o jeden zvlnění.

Je třeba mít na paměti, že bod 6.3 se zabývá konkrétně doporučeními a nikoliv povinnými pokyny. Pokud vám výpočty, které jste provedli, umožňují menší zaujatost, můžete to udělat bez nejmenších pochybností.

Část 6 je doplněna přílohou 13, ve které jsou uvedeny montážní schémata a některé detaily střechy. SNiP II-26-76 si můžete stáhnout kliknutím pravého tlačítka na tento odkaz a výběrem položky "Uložit jako..."

Dodatek 13 SNiP: "Střešní detaily z kovového profilovaného plechu"

Další střešní materiály pro zastřešení

Kromě výše uvedených požadavků má jiný SNiP na střeše z profesionálního listu, který upravuje pravidla pro přijetí takových střech, že:

 • Aby se zabránilo průsaku povlaku přes vrchol izolace, měla by být zajištěna proti větrná bariéra vyrobená z paropropustného válcového materiálu.
 • Aby nedošlo k zničení tepelných deformací, délka žlábků z pozinkované oceli instalovaných v údolních oblastech by neměla překročit 6 m.
 • Klámka pro upevnění ocelových střech na bednu, ocelové šrouby, šrouby a podložky pro upevnění vlnité lepenky by měly být zinkovány.

Také SNiP 2.01.07-85 "Loads and Impacts" vám bude užitečné. Obsahuje doporučení týkající se zohlednění zatížení střechy, včetně sněhu a zatížení větrem. Potřeba této normy je uvedena v článku 6.4. hlavní SNiP a zastřešení profilovaného plechu přímo závisí na výpočtech

Kolik stojí strop střechy?

Co určuje cenu vlnité střešní krytiny? Jak ušetřit na nákup? Kde a od koho je lepší zakoupit profilované střešní krytiny?

Jak vypočítat množství vlnitých střešních krytin?

Výpočet vlnité střešní krytiny - je to snadné! Pokud víte jak. Přečtěte si článek a zjistěte, jak snadno a rychle můžete ručně vypočítat množství vlnitých střešních krytin.

Technologie pokrývačské střešní krytiny

Co je profesionální fólie střešní techniky? Existují nějaké vlastnosti střešního koláče pro střechy profesionálního archu? Jak se vyhnout chybám, které mohou vést k úniku? Přečtěte si článek.

Návrh ploché střechy vlnité

Při výstavbě soukromých domů a chalup se ve většině případů používají stropní nebo šikmé střechy. To lze snadno vysvětlit, protože výhody těchto struktur jsou jasné a zřejmé: vysoká spolehlivost, extrémně atraktivní vzhled a tradice, které se vyvinuly v průběhu let a desetiletí. Neměli bychom však zapomenout na nedostatky, které jsou samozřejmě také přítomny. Hlavní jsou relativní složitost a vysoké náklady na výstavbu takovýchto střech. To je způsobeno skutečností, že po konstrukci překrytí posledního podlaží je nutný vazníkový systém a následné provedení střešního krytu. Proto se v nedávné době staly ploché střechy z vlnité lepenky docela rozšířené, stejně jako jakýsi druhotný variant ve formě jednorázové střechy vyrobené ze stejného materiálu. Když jsou řádně provedeny, jsou poměrně spolehlivé, ale jsou mnohem méně nákladné z hlediska materiálních, finančních a pracovních nákladů.

Návrh ploché střechy vlnité

Hlavní oblastí použití plochých střech byly tradiční bytové domy a různé veřejné a průmyslové budovy. Nicméně v posledních letech, zvláště po vzniku moderních teplo- a hydroizolačních materiálů, se stále častěji používají ploché střechy na soukromých domech a chatách.

Je třeba objasnit, že pojem "plochý" ve vztahu ke střeše je velmi podmíněný, protože samozřejmě neexistují naprosto ploché střechy. Povinná zkreslení je určena pro absolutně všechny typy střešních krytin, v daném případě je jejich hodnota poměrně malá - 4-7 stupňů. Ze zřejmých důvodů je nutné organizovat odtok v předem určeném směru.

Příklady zařízení ploché střechy z vlnité podlahy jsou zobrazeny na videu:

Návrh ploché střechy z vlnité podlahy nevyžaduje na zařízení překrytí horního patra žádné požadavky. Skládá se z několika postupně provedených vrstev.

Povrchová úprava

Podložka je položena na nosníky ze dřeva, kovu nebo železobetonu. Při výpočtu rozteče a průřezu nosníků, stejně jako výšky vlnité vlny, je třeba provést výpočty s přihlédnutím k zatížení sněhem v oblasti využívání střechy a maximálním srážek při silném dešti. Vzhledem k tomu, že svah střechy je zanedbatelný, může se na něm dostatečně velké množství sněhu nahromadit, což je obzvláště nebezpečné, pokud jde o vynucení střešního krytu při začátku jeho tavení, kdy se hmotnost výrazně zvyšuje. Prostor mezi vlnami je obvykle vyplněn nějakým porézním materiálem, jehož hlavním požadavkem je nehořlavost.

Rasulkonka

Další vrstvou je tzv. Odstup. S pomocí svého přístroje vzniká malý sklon 4-7 stupňů, který byl diskutován výše. Obvykle se vyrábí z expandované hlíny nebo pěnobetonu nebo podobných materiálů, které se v posledních letech na stavebním trhu objevily dostatečné množství. Rovněž je povoleno zvýšit výkonnost cementového potěru o tloušťku 3-4 cm.

Střešní dort

Další konstrukce jsou standardní a platí pro téměř všechny typy střech s malými změnami v závislosti na typu podkroví (studený nebo vytápěný a několik dalších vlastností střešní konstrukce). Poskytuje konzistentní ukládání několika vrstev:

 • parozábrana. Je navržena tak, aby chránila izolaci před vlhkostí ze spodu využívaných prostorů, stejně jako chrání stavební konstrukce před kondenzací, která se může vytvářet na vnitřní straně izolačního materiálu během náhlých změn teploty mimo. Může být vyroben z běžného PVC filmu nebo skla a z moderních materiálů (penofol a mnoho dalších), které jsou o něco dražší, ale mají neporovnatelně vyšší výkonnostní charakteristiky a trvanlivost;
 • izolace. Účel této vrstvy krycího stolu je zřejmý a nepotřebuje žádné další vysvětlení. Hlavním požadavkem na tepelně izolační materiál použitý na plochých střechách při použití je vedle samotné izolace jeho pevnost. Proto se nejčastěji používají tuhé a polotuhé minerální desky jako izolátory pro instalaci zvažovaných střech, z nichž významná část má ještě jednu důležitou výhodu - nízké riziko požáru. Materiál se zpravidla skládá do dvou vrstev, spodní, hlavní s větší tloušťkou a ten nejvyšší, obvykle tlustý 4-5 cm, který je vyroben z nejhustší izolace;
 • hydroizolace. Při uspořádání plochých střech z vlnité lepenky není třeba provádět jinou vrstvu páry propustné membrány, která předcházela hydroizolaci, jako u šikmých střech. Pro větrání a odstraňování vody z vrstvy izolace v této konstrukci použité lopatky. Instalují se přímo do vodotěsné vrstvy a z ní se odstraňuje přebytečná vlhkost.

Finish coat

Nedávno bylo rozšířené použití plochých střech jako další použitelné plochy. K dispozici jsou terasy, bazény, tzv. Zelené střechy a mnoho dalších. V každém z výše uvedených případů se provede povrchová úprava. Jediná věc, na kterou byste neměli zapomenout, je zvýšení zatížení střešních konstrukcí a budovy jako celku, které je třeba předvídat, vypočítat a zapracovat během fáze výstavby.

Výhody a nevýhody ploché střechy z profesionálního archu

Stejně jako jakýkoli jiný design má plochá střecha profesionálního listu řadu výhod a nevýhod.

Výhody návrhu

Z výše uvedených vlastností návrhu ploché střechy vyplývají řada výhod:

 • jednoduchost konstrukční a výrobní technologie práce, která přináší významné úspory finančních i pracovních zdrojů;
 • relativní snadnost provádění výpočtů požadavků na materiál;
 • nedostatek velkých sjezdovek činí střešní práce mnohem pohodlnější a bezpečnější, což zvyšuje již významný hospodářský zisk;
 • odolnost proti silným větrům, protože díky konstrukčním prvkům nejsou žádné převisy;
 • získání dalšího obytného prostoru, který může být použit pro různé účely.

Návrh chyby

Navzdory skutečnosti, že nízké náklady a jednoduchost plochých střech vyrobených z profilovaných plechů jsou zřejmé, jsou pro jejich použití velmi závažným argumentem, neměli byste zapomenout na přítomné minusy:

 • přítomnost malého svahu je slabým bodem struktury, což vede k možnosti úniku;
 • potřebu zvláštního odtoku, často vnitřního, což není vždy výhodné, ale vždy vyžaduje finanční a pracovní náklady;
 • potřeba péče o střechu, zejména pravidelné čištění listů, nečistot a někdy i sněhu.

Střecha z vlnité lepenky

Struktura jednorázové střechy z vlnité podlahy je v podstatě něco mezi tradiční vícenápravou nebo kyčelní střechou a plochou střechou z vlnité podlahy. Kombinuje výhody obou možností a v důsledku toho postrádá jejich nevýhody. Ale stejně jako v jakékoliv mezilehlá verzi, v tomto designu a profesionálové nejsou tak výrazné, a minuses nejsou úplně odstraněny.

Vlastnosti šikmé střechy

 • potřeba materiálů. Vzhledem k konstrukci jednostranné střechy lze snadno vyvodit závěr, že množství potřebných materiálů je poněkud větší než u ploché střechy, ale podstatně méně než u tradičních havárií s více svahy;
 • jednoduchost technologie. Z pohledu úrovně složitosti technologie je střecha s jedním tónem zcela srovnatelná s plochou a samozřejmě mnohem jednodušší než multi-roll;
 • střešní koláč. Stejně jako u většiny ostatních typů konstrukcí je složení zastřešení téměř stejné jako výše popsané, ale role hydroizolačního povlaku v jednostranné střeše nejčastěji hraje profesionální podlaha. Přestože existují možnosti s přesně stejným složením jako střešní krytina a vodotěsná vrstva materiálu válce. Nicméně, tato možnost vrhání střechy je poměrně vzácná;
 • rozsah použití. Stejně jako ploché střechy je v soukromých domech poměrně zřídka využívána jednostranná střecha. Byla mnohem rozšířenější při výstavbě různých budov, kde je zvláštní důraz kladen na nízké náklady a vysokou spolehlivost.

Závěr

Přístroj ploché střechy z vlnité lepenky, stejně jako střešní krytina ze stejného materiálu, jsou docela konkurenční možnosti pro výrobu střešních prací. Vzhledem k relativní jednoduchosti jejich konstrukce dochází v této fázi výstavby k významnému úspoře materiálu a nákladů na práce v porovnání s tradičními možnostmi, které činí plochou střešní krytinu z vlnité lepenky obzvláště atraktivní pro omezené prostředky soukromé bytové výstavby a použití střešních krytin pro jednu plochu je nejčastější u mnoha domácností a jiných především nebytové budovy.

Střecha průmyslových budov

Instalace střechy průmyslových budov je vážná záležitost, jejíž řešení by mělo být řešeno s veškerou odpovědností. Oblasti těchto prostor jsou velké, jejich instalace trvá hodně času.

U průmyslových zařízení jsou vybrány funkční možnosti, které jsou často hospodárnější, protože neexistují žádné zvláštní požadavky na jejich vzhled.

Cena těchto materiálů závisí na jejich síle, životnosti a snadnosti instalace. Nestojí se však příliš úsporné, protože trvanlivost takových povrchů je stejně důležitá jako každá jiná. Pokud potřebujete časté opravy průmyslových zastřešení, nebudete moci šetřit peníze, spíše naopak, budete muset zaplatit víc.

V dnešní době je rozsah střešních materiálů velmi široký. Zamyslete se nad těmi z nich, s nimiž lze pokrýt střešní krytinu průmyslových budov.

Pro zařízení plochých střech se často používají materiály uložené v asfaltu. Jsou založeny na skleněných vláknech (skleněná vlákna, skleněná vlákna) nebo syntetické součásti (například polyester). Na obou stranách jsou impregnovány modifikovaným asfaltem, který chrání povrch střechy před mechanickým poškozením.

 • 100% těsnost;
 • poměrně dlouhá životnost (30 let);
 • síla;
 • elasticita;
 • vodotěsnost;
 • odolnost proti mechanickým deformacím;
 • odolnost proti extrémům teploty.
 • Montáž těchto materiálů může být provedena pouze na plochých střechách nebo na střechách se sklonem nepřesahujícím 20 °.
 • Nízká odolnost proti mechanickému poškození a chemickému napadení.
 • Potřeba poměrně častých oprav.

Plochá střecha budovy může být vybavena tmelem. Jsou vyráběny na bázi tmelu a mají kapalnou formu. Po nanesení se tuhnou a přeměňují na elastický materiál, podobný kaučuku.

Tmel je dobře spojen s kovovými povrchy a betonem. Jsou odolnější a odolnější proti opotřebení než materiály s válcováním.

Střecha krytá masticem je spolehlivě chráněna před působením ultrafialového záření, zachovává vlastnosti při nízkých teplotách a vyznačuje se vysokou hlučností a trvanlivostí (až 15-20 let). Nepodléhají hnilobě, korozi a nevykazují škodlivé látky do životního prostředí.

Pro šikmé střechy průmyslových budov se často používá profilovaný plech.

Je důležité, aby měl vysoké vlny (od 35 do 158 mm), což zvyšuje jeho pevnost a tuhost.

Tento střešní materiál je z pozinkovaných ocelových vlnitých plechů.

 • Profesionální plechy jsou potaženy polymery, které zajišťují odolnost proti korozi a estetické vlastnosti materiálu.
 • Jsou dobře snášeny teplotními výkyvy charakteristickými pro ruské klimatické podmínky.
 • Profesionální desky mají malou hmotnost, což výrazně zjednodušuje jejich instalaci a nevyžaduje posílení vazníkové konstrukce střechy.
 • Dlouhá životnost (asi 20 let).
 • Nízká zvuková izolace.
 • Možnost přerušení hydroizolace střechy, proto je potřeba pravidelně kontrolovat vhodnost povlaku.
 • Pravděpodobnost vzniku koroze v případě poškození ochranné vrstvy polymeru.

Uvedené materiály jsou nejvhodnější pro průmyslové objekty. Jsou možné i další možnosti. Vše závisí na projektu stavby a plánovaném rozpočtu. Získejte bezplatnou konzultaci o zastřešení, nakupujte je za konkurenční ceny a objednejte si služby jejich instalace a doručení můžete ve společnosti "Pokroff". Zavolejte nám telefonem +7 (495) 988 83 14 a naši zaměstnanci Vám rádi zodpoví všechny vaše dotazy!

Odstraňte střešní krytinu z kovového profilu

Střešní materiály a stavební materiály

Stavba je oblast činnosti, která přímo ovlivňuje lidské životní prostředí. Nejen úroveň pohodlí, ale také bezpečnost bydlení pro lidské zdraví a život často závisí na kvalitě stavebních prací. Proto jsou technologie a metody stavebních prací velmi přísně regulovány příslušnými regulačními dokumenty.

Hlavním dokumentem tohoto typu jsou stavební normy a pravidla, nebo ve zkrácené podobě - ​​SNiP. Tyto standardy jsou vyvíjeny samostatně pro každý typ stavebních prací - od fragmentů výkopu a stavby základů budovy až po montáž střechy a terénní úpravy přilehlého území.

Orgány architektonické a stavební řízení velmi přísně sledovat provádění těchto standardů při výstavbě průmyslových a občanských zařízení, zvláště pečlivě sledoval kvalitu stavby obytných budov.

Výjimkou není instalace pokrývačských střech. Střecha SNiP z odborného listu v systému stavebních předpisů ve stavebnictví je registrována pod číslem II-26-76 *. Tento SNiP byl vyvinut Centrálním vědeckým výzkumem a projektem a experimentálními průmyslovými budovami a konstrukcemi a nazývá se střecha. Oddíl 6 je věnován požadavkům na montáž a montáž profilovaných plechů SNiP II-26-76 *.

§ 6 SNiP: "Střechy z plechových profilů"

Hlavní část norem je věnována konstrukci střech profilovaných plechů. Zejména v sekci 6 SNiP je střešní krytina vlnité fólie regulována najednou o několik bodů - 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 a 6.8:

6.1. Jako střešní krytina se doporučuje používat ocelové ohýbané profily zinkovým, alyumotsinkovym nebo hliníkovým nátěrem, chráněné ochrannou a dekorativní barvou a výškou vlny nejméně 44 mm podle GOST 24045.

6.2. Profesionální plechový plech může být použit jako střešní krytina v neizolovaných střechách buď jako součást izolovaných vrstev vrstvy po vrstvě, nebo jako součást izolovaných třívrstvých střešních panelů.

6.4. Základem pod střechou profilovaného plechu jsou dřevěné tyče a neizolované povlaky - kovové nosníky. Nosnost základny pod střechou je nastavena na základě zatížení podle SNiP 2.01.07.

6.5. Tepelné profily by měly být použity v tepelně izolovaných povlacích, aby se snížil účinek "studených mostů", nebo mezi police na dálkovém ovládání a profesionálním archu by měly být opatřeny pruhy z překližky z tloušťky 10 mm, natřeny dvakrát pentafalovou nebo vinylovou vinylovou vrstvou.

6.8. U střech s nosnou kovovou profilovanou podlahou a tepelně izolační vrstvou z materiálů hořlavosti G1-G4 je třeba vyplnit výplně zvlnění podlahových krytin o délce 250 mm s materiály hořlavosti NG v bodech podkladu podlahy ke stěnám, dilatačním spárám, stěnám svítidel a také na každé straně hřebeny a střešní údolí. Plnění prázdných prostorů není povoleno.

Několik dalších bodů popisuje instalaci profesionálního listu - SNiP, týká se především požadavků na vzájemné spojování listů:

6.6. Profily se připevňují k vaznicím pomocí samořezných šroubů s těsnící podložkou z neoprenové pryže o tloušťce 1 mm.

6.7. Sousedství střechy kovového profilovaného plechu se stěnami by mělo být provedeno instalací zástěrů z galvanizované oceli o tloušťce 0,8 mm, na obou stranách. Jejich upevnění se provádí na nýtách a mezi nimi je jediný ležák. Elementy ve tvaru hřebene a římsy, jakož i zástěry pro dokončení průchodu střechou, musí mít "hřeben" ve tvaru průřezu kovového profesionálního listu.

To je také regulováno normami sklonu střechy odborného listu - SniP v odstavci 6.3 oddílu 6 uvádí konkrétní doporučení ohledně hodnoty úhlu sklonu:

6.3. Konstrukční řešení střechy z profesionálního křídla jsou podobné střechám z kovové dlaždice. Takovéto střechy se s výhodou používají na svazích o více než 20% u budov se svahovou délkou do 12 m. Při svazích 10 až 20% je nutno zajistit povinné utěsnění podélných a příčných spojů mezi deskami. Překrytí profilovaného plechu podél svahu by mělo být nejméně 250 mm a přes svah o jeden zvlnění.

Je třeba mít na paměti, že bod 6.3 se zabývá konkrétně doporučeními a nikoliv povinnými pokyny. Pokud vám výpočty, které jste provedli, umožňují menší zaujatost, můžete to udělat bez nejmenších pochybností.

Část 6 je doplněna přílohou 13, ve které jsou uvedeny montážní schémata a některé detaily střechy. SNiP II-26-76 si můžete stáhnout kliknutím pravého tlačítka na tento odkaz a výběrem položky "Uložit jako..."

Dodatek 13 SNiP: "Střešní detaily z kovového profilovaného plechu"

Střešní sestava plechových profilů:
1 - nosná ocelová profilovaná podlaha;
2 - ocelové profily střechy (vzhůru nohama);
3 - parotěsná bariéra z polyethylenové fólie s lepením se samolepicí páskou;
4 - proti větru odolné difúzně hydroizolační fólie;
5 - tepelná izolace; 6 - tepelná vložka, například z pekelné překližky;
7 - nosný prvek z oceli o tloušťce 3 mm;
8 - výztužný prvek z oceli o tloušťce 2 mm;
9 - vzdálenost běhu GN65 × 45 × 40 × 3; 10 - ocelová podložka;
11 - těsnicí podložka (těsnící páska); 12 - těsnící tmel;
13 - samořezný šroub B6 × 80; 14 - kombinovaný nýt;
15 - samořezný šroub B6 × 25; 16 - podložka z neoprenu; * - referenční velikost.

Potrubí přes střechu kovových profilovaných plechů:
1 - potrubí; 2 - ocelové sklo (čtvercové);
3 - minerální vlna; 4 - další běhy;
5,6,7 - ochranné zástěry z oceli o tloušťce 0,8 mm;
8 - těsnící tmel; 9 - kombinovaný nýt;
10 - deštník z pozinkované oceli; 11 - vyvýšená ochranná zástěra;
12 - ocelový hřeben; 13 - svorka; 14 - proti větru odolné difúzně hydroizolační fólie.

Další střešní materiály pro zastřešení

Kromě výše uvedených požadavků má jiný SNiP na střeše z profesionálního listu, který upravuje pravidla pro přijetí takových střech, že:

 • Aby se zabránilo průsaku povlaku přes vrchol izolace, měla by být zajištěna proti větrná bariéra vyrobená z paropropustného válcového materiálu.
 • Aby nedošlo k zničení tepelných deformací, délka žlábků z pozinkované oceli instalovaných v údolních oblastech by neměla překročit 6 m.
 • Klámka pro upevnění ocelových střech na bednu, ocelové šrouby, šrouby a podložky pro upevnění vlnité lepenky by měly být zinkovány.

Také SNiP 2.01.07-85 "Loads and Impacts" vám bude užitečné. Obsahuje doporučení týkající se zohlednění zatížení střechy, včetně sněhu a zatížení větrem. Potřeba této normy je uvedena v článku 6.4. hlavní SNiP a zastřešení profilovaného plechu přímo závisí na výpočtech

Doporučené články

 • Kolik stojí strop střechy?
  Co určuje cenu vlnité střešní krytiny? Jak ušetřit na nákup? Kde a od koho je lepší koupit profilované střešní krytiny?
 • Jak vypočítat množství vlnitých střešních krytin?
  Výpočet vlnité střešní krytiny - je to snadné! Pokud víte jak. Přečtěte si článek a zjistěte, jak snadno a rychle můžete ručně vypočítat množství vlnitých střešních krytin.
 • Technologie pokrývačské střešní krytiny
  Co je profesionální fólie střešní techniky? Existují nějaké vlastnosti střešního koláče pro střechy profesionálního archu? Jak se vyhnout chybám, které mohou vést k úniku? Přečtěte si článek.

Místo oprofnastile.ru je aktuální a užitečné informace o profilovaných plechovkách, jejich instalaci a použití, profesionální poradenství a podrobné pokyny pro vás.

Veškeré textové materiály zveřejněné na webu jsou opravdu chráněny podle platných zákonů, pro které jsou k dispozici všechny potřebné dokumenty včetně smlouvy.

Chcete-li však s vaší čtečkou sdílet jakýkoli materiál, můžete jej znovu vytisknout. V takovém případě jste povinni poskytnout nechráněný článek indexování na hypertextový odkaz na stránku webu, kde byl zkopírován materiál. Na jednom zdroji lze umístit maximálně 5 článků zkopírovaných z tohoto webu.

Jaké normy SNiP by měly být použity při konstrukci střechy z vlnité lepenky?

Výběr střešního materiálu je ovlivněn funkčním účelem budovy, střešní konstrukce a také stavební rozpočet. Profesionální podlaha je materiál, který lze nazvat prakticky univerzálním řešením, pokud potřebujete vybavit levnou, ale spolehlivou střechu. Materiál je vyráběn v dostatečně velkém sortimentu, takže si můžete vždy vybrat značku, kterou lze použít k pokrytí domu nebo přístavby.

Při plánování pokrýt střechu nového domu nebo provést rozsáhlou revizi předchozího krytu, většina vlastníků doufá, že sestavená střecha bude sloužit po dlouhou dobu a spolehlivě ochrání dům před povětrnostními vlivy.

Trvanlivost povlaku závisí na kvalitě vybraného materiálu a na tom, jak byla provedena správná instalace. Normy pro provádění střešních prací jsou uvedeny v právních předpisech - střešní předpisy a stavební materiály z vlnitých střešních krytin. Zvažte, jaké jsou hlavní požadavky na kvalitu práce a samotný materiál.

Vlastnosti materiálu

Profilovaná fólie nebo gofrolist je materiál vyráběný válcováním za studena z tenkých ocelových plechů. Materiál je opatřen zinkem a polymerem. Profesionální podlahové krytiny se používají nejen pro provádění střešních prací, ale i pro další stavební práce. Nejčastěji se používá gofrolist:

 • Pro obráběcí práce;
 • Pro výstavbu ploty, lehkých příček;
 • Pro stavbu pavilonů, hangáru apod.;
 • Pro konstrukci bednění v monolitické konstrukci.

Klasifikace materiálu

Existují tři značky gofrolista:

 • Carrier. Jedná se o nejvíce odolný materiál vyrobený z tlustší oceli a má nejvyšší vlny (57-1144 mm);
 • Stěna. Tento typ materiálu se používá pro opláštění povrchů, konstrukci lehkých konstrukcí. Velikost zvlnění tohoto materiálu je 8-35 mm.
 • Univerzální nebo na stěnu. Tento typ profilovaného plechu je mezi prvními dvěma, může mít výšku zvlnění 35-37 mm.

Tip! Podle SNIP se pro střešní krytinu používá univerzální vlnitá lepenka, stejně jako stěnová vlnitá deska s maximální výškou zvlnění. Tloušťka základního materiálu, která je určena k pokládání na střeše, by měla být 0,5-0,7 mm.

Pokud jde o přítomnost povlaku, je povoleno používat profesionální fólii s polymerem a pozinkovanými povlaky pro zastřešení. Samozřejmě, pokud je materiál vybrán pro střechu bytové budovy, pak je lepší zvolit volbu s polymerem. U garáže, vany a dalších hospodářských budov si můžete vybrat levnější variantu - pozinkované gofrolisty.

Konstruktivní řešení

Profilované, dle požadavků SNiP, povolené aplikovat na šikmé střechy, prakticky jakýkoli design.

Požadavky na sklon střechy

Nejlepší je položit profil na střechu se sklonem 20 stupňů nebo více. Stavební kódy však umožňují použití tohoto materiálu na plochých střechách. U průmyslových zařízení je minimální povolený sklon střechy 8 stupňů, v obytných budovách - 10 stupňů.

Šířka překrytí

Ze svahu svahů na střeše záleží na šířce překrytí při položení profilovaného plechu, stejně jako na požadavcích na konstrukci latě. Podle SNiP by šířka překrytí při pokládce gofrolistov měla být následující:

 • Úhel menší než 15 stupňů - 25 cm.

Tip! Při uspořádání plochých střech se doporučuje dodatečně použít speciální porézní těsnění, které je třeba položit během vytváření překrytí. Také můžete použít střešní tmel.

 • Úhel 15-30 ° - 20 cm;
 • Úhel větší než 30 stupňů - 10-15 cm.

Požadavky na přepravky

Pokládací vlnitá vrstva se provádí na dřevěných podlahách - přepravky. Rozteč konstrukčních prvků může být od 30 cm do 4 metrů, v závislosti na výšce zvlnění plechu a sklonu svahů. Na plochých střechách při použití vlnitých podlah s výškou zvlnění menší než 21 mm je nutné sestavit masivní podlahu.

Montážní práce

Aby střešní krytina z vlnité lepenky sloužila po dlouhou dobu, je nutné správně sestavit střešní krytinu.

Zastřešení dortové kompozice

Podle SNiP by měl návrh střešního koláče obsahovat:

 • Hlavní střešní krytina (vlnité a dokončovací prvky);
 • Izolační membrány;
 • Izolační materiál;

Takováto vícevrstvá konstrukce střechy zabrání:

 • Ztráta tepla střechou;
 • Zvlhčování izolačního materiálu v důsledku kondenzace páry, pronikající jak zvenčí, tak zevnitř.
 • Vytvoření ledu a rampouchů na střeše v zimním a jarním období.

Základní pravidla pro vytvoření střešního dortu zahrnují:

 • Izolace musí být umístěna mezi krokvemi nožů, aby nedošlo k žádné mezery mezi dřevěnými konstrukcemi a rohožemi z minerální vlny;
 • Ze strany místnosti musí být izolace chráněna před vlhkostí instalací protipožární fólie.

Tip! Výběr minerální vlny jako ohřívače je také odůvodněn skutečností, že tento materiál "absorbuje" zní dobře, to znamená, že izolace střechy současně vykonává funkce ochrany proti hluku.

 • Při sestavování střešního dortu by nemělo být zanedbáváno, že je třeba zajistit uspořádání větracích mezer mezi jednotlivými vrstvami. Taková mezera musí být provedena mezi vrstvami tepla a hydroizolace, jakož i mezi hlavní vrstvou a hydroizolací.
 • Při pokládce páry a hydroizolace musí být filmový materiál umístěn rovnoběžně s okapy. Je nutné provést překrývání nejméně 10 cm mezi jednotlivými panely.
 • V tahu nelze umístit vodotěsnost, fólie se volně položí a mezi nožičkami nosníku se bude pohybovat asi 2 cm.

Umístění hlavního krytu

 • Umístění na obdélníkových svazích začíná od spodního rohu od libovolné strany vhodné pro instalační techniku.
 • Při položení prvního řádku se ujistěte, že vytvoříte převis. Za tímto účelem jsou listy položeny tak, aby trochu vyčnívaly na bedně. Šířka převisu závisí na značce použitého profilovaného plechu. Při pokládce materiálu C21 a C35 by šířka vlnitého plechu měla být 5-10 cm, pokud se používá profesionální podlaha s vyšší výškou vlny (např. HC-44, HC-57), pak by měl být přesah 20-30 cm.
 • Pro upevnění použitého materiálu použijte střešní šrouby, které musí být našroubovány do spodní části vlny. Podle norem by se na každý čtverečný metr nátěru mělo používat 7 až 9 samořezných šroubů.
 • Listy mezi sebou v místech překrytí mohou být upevněny buď stejnými šrouby, nebo nýty.
 • Dobor nastavit pomocí šroubů. Takže hřebenové prvky se po položení listů instalují a jsou upevněny dlouhými šrouby a přišroubují je do hřebene vlny. Hřebenové a popruhy jsou upevněny běžnými šrouby a umístěny do 30 cm kroků.

Takže střecha, sestavená z vlnité lepenky, je spolehlivé a praktické řešení, které je vhodné pro dům a pro jakýkoli přístavbu. Než začnete instalovat takový povlak, doporučujeme pečlivě prostudovat pokyny pro práci s tímto materiálem a seznámit se s požadavky stavebních pravidel stanovených v normativních dokumentech.

Související články

Střešní materiály a stavební materiály

Skříň na úsporu energie
Přečtěte si recenze zde

Střešní materiály a stavební materiály

Stavba je oblast činnosti, která přímo ovlivňuje lidské životní prostředí. Nejen úroveň pohodlí, ale také bezpečnost bydlení pro lidské zdraví a život často závisí na kvalitě stavebních prací. Proto jsou technologie a metody stavebních prací velmi přísně regulovány příslušnými regulačními dokumenty.

Hlavním dokumentem tohoto typu jsou stavební normy a pravidla, nebo ve zkrácené podobě - ​​SNiP. Tyto standardy jsou vyvíjeny samostatně pro každý typ stavebních prací - od fragmentů výkopu a stavby základů budovy až po montáž střechy a terénní úpravy přilehlého území.

Orgány architektonické a stavební řízení velmi přísně sledovat provádění těchto standardů při výstavbě průmyslových a občanských zařízení, zvláště pečlivě sledoval kvalitu stavby obytných budov.

Výjimkou není instalace pokrývačských střech. Střecha SNiP z odborného listu v systému stavebních předpisů ve stavebnictví je registrována pod číslem II-26-76 *. Tento SNiP byl vyvinut Centrálním vědeckým výzkumem a projektem a experimentálními průmyslovými budovami a konstrukcemi a nazývá se střecha. Oddíl 6 je věnován požadavkům na montáž a montáž profilovaných plechů SNiP II-26-76 *.

§ 6 SNiP: "Střechy z plechových profilů"

Hlavní část norem je věnována konstrukci střech profilovaných plechů. Zejména v sekci 6 SNiP je střešní krytina vlnité fólie regulována najednou o několik bodů - 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 a 6.8:

6.1. Jako střešní krytina se doporučuje používat ocelové ohýbané profily zinkovým, alyumotsinkovym nebo hliníkovým nátěrem, chráněné ochrannou a dekorativní barvou a výškou vlny nejméně 44 mm podle GOST 24045.

6.2. Profesionální plechový plech může být použit jako střešní krytina v neizolovaných střechách buď jako součást izolovaných vrstev vrstvy po vrstvě, nebo jako součást izolovaných třívrstvých střešních panelů.

6.4. Základem pod střechou profilovaného plechu jsou dřevěné tyče a neizolované povlaky - kovové nosníky. Nosnost základny pod střechou je nastavena na základě zatížení podle SNiP 2.01.07.

6.5. Tepelné profily by měly být použity v tepelně izolovaných povlacích, aby se snížil účinek "studených mostů", nebo mezi police na dálkovém ovládání a profesionálním archu by měly být opatřeny pruhy z překližky z tloušťky 10 mm, natřeny dvakrát pentafalovou nebo vinylovou vinylovou vrstvou.

Skříň na úsporu energie
Přečtěte si recenze zde

6.8. U střech s nosnou kovovou profilovanou podlahou a tepelně izolační vrstvou z materiálů hořlavosti G1-G4 je třeba vyplnit výplně zvlnění podlahových krytin o délce 250 mm s materiály hořlavosti NG v bodech podkladu podlahy ke stěnám, dilatačním spárám, stěnám svítidel a také na každé straně hřebeny a střešní údolí. Plnění prázdných prostorů není povoleno.

Několik dalších bodů popisuje instalaci profesionálního listu - SNiP, týká se především požadavků na vzájemné spojování listů:

6.6. Profily se připevňují k vaznicím pomocí samořezných šroubů s těsnící podložkou z neoprenové pryže o tloušťce 1 mm.

6.7. Sousedství střechy kovového profilovaného plechu se stěnami by mělo být provedeno instalací zástěrů z galvanizované oceli o tloušťce 0,8 mm, na obou stranách. Jejich upevnění se provádí na nýtách a mezi nimi je jediný ležák. Elementy ve tvaru hřebene a římsy, jakož i zástěry pro dokončení průchodu střechou, musí mít "hřeben" ve tvaru průřezu kovového profesionálního listu.

To je také regulováno normami sklonu střechy odborného listu - SniP v odstavci 6.3 oddílu 6 uvádí konkrétní doporučení ohledně hodnoty úhlu sklonu:

6.3. Konstrukční řešení střechy z profesionálního křídla jsou podobné střechám z kovové dlaždice. Takovéto střechy se s výhodou používají na svazích o více než 20% u budov se svahovou délkou do 12 m. Při svazích 10 až 20% je nutno zajistit povinné utěsnění podélných a příčných spojů mezi deskami. Překrytí profilovaného plechu podél svahu by mělo být nejméně 250 mm a přes svah o jeden zvlnění.

Je třeba mít na paměti, že bod 6.3 se zabývá konkrétně doporučeními a nikoliv povinnými pokyny. Pokud vám výpočty, které jste provedli, umožňují menší zaujatost, můžete to udělat bez nejmenších pochybností.

Část 6 je doplněna přílohou 13, ve které jsou uvedeny montážní schémata a některé detaily střechy. SNiP II-26-76 si můžete stáhnout kliknutím pravého tlačítka na tento odkaz a výběrem položky "Uložit jako..."

Dodatek 13 SNiP: "Střešní detaily z kovového profilovaného plechu"

Střešní sestava plechových profilů:
1 - nosná ocelová profilovaná podlaha;
2 - ocelové profily střechy (vzhůru nohama);
3 - parotěsná bariéra z polyethylenové fólie s lepením se samolepicí páskou;
4 - proti větru odolné difúzně hydroizolační fólie;
5 - tepelná izolace; 6 - tepelná vložka, například z pekelné překližky;
7 - nosný prvek z oceli o tloušťce 3 mm;
8 - výztužný prvek z oceli o tloušťce 2 mm;
9 - vzdálenost běhu GN65 × 45 × 40 × 3; 10 - ocelová podložka;
11 - těsnicí podložka (těsnící páska); 12 - těsnící tmel;
13 - samořezný šroub B6 × 80; 14 - kombinovaný nýt;
15 - samořezný šroub B6 × 25; 16 - podložka z neoprenu; * - referenční velikost.

Potrubí přes střechu kovových profilovaných plechů:
1 - potrubí; 2 - ocelové sklo (čtvercové);
3 - minerální vlna; 4 - další běhy;
5,6,7 - ochranné zástěry z oceli o tloušťce 0,8 mm;
8 - těsnící tmel; 9 - kombinovaný nýt;
10 - deštník z pozinkované oceli; 11 - vyvýšená ochranná zástěra;
12 - ocelový hřeben; 13 - svorka; 14 - proti větru odolné difúzně hydroizolační fólie.

Další střešní materiály pro zastřešení

Kromě výše uvedených požadavků má jiný SNiP na střeše z profesionálního listu, který upravuje pravidla pro přijetí takových střech, že:

 • Aby se zabránilo průsaku povlaku přes vrchol izolace, měla by být zajištěna proti větrná bariéra vyrobená z paropropustného válcového materiálu.
 • Aby nedošlo k zničení tepelných deformací, délka žlábků z pozinkované oceli instalovaných v údolních oblastech by neměla překročit 6 m.
 • Klámka pro upevnění ocelových střech na bednu, ocelové šrouby, šrouby a podložky pro upevnění vlnité lepenky by měly být zinkovány.

Také SNiP 2.01.07-85 "Loads and Impacts" vám bude užitečné. Obsahuje doporučení týkající se zohlednění zatížení střechy, včetně sněhu a zatížení větrem. Potřeba této normy je uvedena v článku 6.4. hlavní SNiP a zastřešení profilovaného plechu přímo závisí na výpočtech

Doporučené články

 • Kolik stojí strop střechy?
  Co určuje cenu vlnité střešní krytiny? Jak ušetřit na nákup? Kde a od koho je lepší koupit profilované střešní krytiny?
 • Jak vypočítat množství vlnitých střešních krytin?
  Výpočet vlnité střešní krytiny - je to snadné! Pokud víte jak. Přečtěte si článek a zjistěte, jak snadno a rychle můžete ručně vypočítat množství vlnitých střešních krytin.
 • Technologie pokrývačské střešní krytiny
  Co je profesionální fólie střešní techniky? Existují nějaké vlastnosti střešního koláče pro střechy profesionálního archu? Jak se vyhnout chybám, které mohou vést k úniku? Přečtěte si článek.

Místo oprofnastile.ru je aktuální a užitečné informace o profilovaných plechovkách, jejich instalaci a použití, profesionální poradenství a podrobné pokyny pro vás.

Veškeré textové materiály zveřejněné na webu jsou opravdu chráněny podle platných zákonů, pro které jsou k dispozici všechny potřebné dokumenty včetně smlouvy.

Chcete-li však s vaší čtečkou sdílet jakýkoli materiál, můžete jej znovu vytisknout. V takovém případě jste povinni poskytnout nechráněný článek indexování na hypertextový odkaz na stránku webu, kde byl zkopírován materiál. Na jednom zdroji lze umístit maximálně 5 článků zkopírovaných z tohoto webu.