Zařízení stěnové žlaby a razzhelobkov. Skládací a montážní nálevky pro nástěnné žlaby.

Střešní a izolační práce musí být prováděny v souladu s pracovními výkresy, projekty práce (CPD) a požadavky SNiP II-20-74 a CH 301-65 * odbornými týmy pod technickým dohledem výrobce.

Odvodňovací zařízení jsou prováděna v souladu s požadavky SNiP RK 4.01-41-2006 *, SNiP 2.04.01 "Vnitřní zásobování vodou a kanalizací budov" a SNiP II-26-76 (2010) "Střechy".

Podrobnosti vnějších okapů a velikost odtokových potrubí jsou prováděny v souladu s požadavky SNiP RK 4.01-41-2006 *.

Těsnění střešních záhybů, podpěrné části sloupků plotu a spojovací část střechy jsou prováděny v souladu s požadavky BCH II-83 a CH 420-71 "Pokyny pro těsnění spár při instalaci stavebních konstrukcí".

Při práci na střeše a střešních konstrukcích dodržujte požadavky SNiP 3.03.01-87 "Ložiskové a uzavírací konstrukce", SNiP 2.08.01-89 * "Rezidenční budovy" a příslušné oddíly bezpečnostních předpisů uvedených v SNiP III-4- 80, pracovní výkresy a pokyny PPR - projektová výrobní práce.

1. Zařízení stěnové žlaby a razzhelobkov.

Instalace nástěnných žlabů probíhá především ve vícepodlažních stavbách obytných budov a budovách s velkými střešními plochami.

Před povrchem stěnových drážk (obr. 1, poz. 4) jsou povlaky přesahů (obr. 1, poz. 3) a žlabů (obr. 1, poz. 10 a obr. stejně jako s obyčejným povrchem, dvojitým ležáním, plnění švů tmelem.

Nástěnné žlaby jsou položeny na převis střechy se zarážkou od okraje v dolní části drážky nejméně 130 mm.

Svah žlabu by měl být snížen nejméně o 3%.

Horní okraje drážky jsou zakončeny klapkou; zadní konec podavače, vhodný pod skluzem, je prošitý hřebíky.

V drážkách (obr. 6 poz. 10) by měla být latka ve formě desky z masivního prken z desek 40, 50 mm a šířky 700 mm. 750 mm.

Schéma stěnového žlabu ve vnějších rozích domu na střeše domu je znázorněno na obr. 1.

Schéma zařízení stěnového žlabu ve vnějších rozích domu na šikmé střeše.

1 - střešní krytina špatně; 2- pevné podlahy na svahu střechy; 3 - převis střechy; 4-nástěnný šikmý žlaby; 5- omezovač bočního okapu; 6- držák žlabu; 7. odvodnění z žlabu do odtoku; 8 - odtoková trubka; 9-kanalizační trubice; 10 - pokrývající okraj střechy; 11 - zastřešení.
Vyloučená parotěsná koberec není podmíněně zobrazena - z důvodu srozumitelnosti možnost pokrytí.

Povlak okapů a malty by měl být vyroben z obrazů ocelových střešních krytin, které jsou navzájem propojeny, stejně jako s obyčejným krytem, ​​dvojitým lemem, který vyplňuje spáry tmelem.

Vzájemné přemisťování ležatých švů sousedních řad obrazů ve stejném sklonu střechy a vzájemné posunutí stojatých švů na protilehlých svazích střechy musí být nejméně 50 mm.

Uspořádání stěnového žlabu ve vnitřních rozích domu a žlab v údolních střechách šikmé střechy domu je znázorněno na obr. 2.

Schéma nástěnného skluzu ve vnitřních rozích domu a žlabu v šikmých střechách údolí.

1 - střešní krytina špatně; 2 střešní plášť pevný na svahu střechy; 3 - převis střechy; 4-nástěnný šikmý žlaby; 5- omezovač bočního okapu; 6- držák žlabu; 7-kanálový odtok ze žlabu do odtoku; 8 - odtoková trubka; 9-kanalizační trubice; 10 - pokrytí střechy údolí; 11 - zastřešení; 12 - střešní barva.
Vyloučená parotěsná koberec není podmíněně zobrazena - z důvodu srozumitelnosti možnost pokrytí.

Žlaby (obr. 2, poz. 10) a okapy převisů (obr. 2, poz.3) se stěnovými drážkami (obr.2 poz.4), azbestocementové a obkladové střechy v neprůhledných detailech by měly být pokryty galvanizovanými plechy.

Na místech křižovatky s odkapávací krabicí (obr. 2, obr. 10) by materiály střešního pláště měly přesahovat okraj podnosu alespoň 100 mm.

Zásobníky pro vstupní nálevky (obr. 3, POS.7), shromážděné v rozích střechy budovy, se poněkud liší od obvyklých táců instalovaných na okapu.

Pokud je možné v předem připravených odtokových žlabách provést rohové tácky v místě jejich instalace v plném rozměru. Současně se berou v úvahu i šířka obrazů (obr. 3, poz. 4) stěnových žlabů, jejich poloha vzhledem k okapu a výšce desek (obr. 3, poz. 5).

Schéma stěnového žlabu pro každý typ střechy ve vnitřních rozích domu šikmé střechy domu je znázorněno na obr. 3.

Schéma stěnového žlabu pro jakýkoli typ střechy ve vnitřních rozích šikmé střechy.

1 - střešní krytina špatně; 2-obložení zastřešení masivní podlahy na svahu střechy; 3 - převis střechy; 4-nástěnný šikmý žlaby; 5- omezovač bočního okapu; 6- držák držáku střev; 7-kanálový odtok ze žlabu do odtoku; 8 - odtoková trubka; 9-kanalizační trubice; 10 - střešní barva; 11-klyammer pro uchycení žlabu; 12 - překrytí krycí kapavky; 13 - nehty.
Vyloučená parotěsná koberec není podmíněně zobrazena - z důvodu srozumitelnosti možnost pokrytí.

Na kontinuální bednu (obr. 3, poloha 2) s hřebíky, s překrývajícími se obrazy žlabů (obr. 3, poloha 4) a ke kovovým střešním berle (obr. 3, položka 12) připevněný k přepravce ve vzdálenosti 700 mm od sebe.

Obrysy překryvů (obr. 3, poloha 3) a okapy (obr. 2, poloha 10) jsou připevněny k bedně pomocí svorek (obr. 3, poloha 11) - nejméně dvě na jedné straně listu.

2. Závitové a upevňovací nálevky pro nástěnné žlaby.

Přípojky sání vody pro zavěšené žlaby mají tvar kulatý nebo obdélníkový. V obou případech instalují jeden nebo dva otvory pro vstup do žlabů.

Tvar potrubí drenážního systému může být kulatý nebo obdélníkový:

 • obdélníkové nálevky mají rozměry 300 x 250 mm;
 • Konce kulatého tvaru jsou vyráběny v rozměrech - 260 mm nebo 320 mm.

2.1. Řezné trubky pro odtokové potrubí.

Manžety okraje lievance (obr. 4, poz. 2) DOPORUČUJEME dodatečně upevnit nýty s oběma stranami misky (obr. 4, poz. 1).

Poté položí obrázky (obr. 3 poz.3) římsových vrstev (pokud jsou k dispozici) a přejděte na střešní krytinu.

Možnost řezání nálevky pro žlaby d = 110 mm a nástěnné žlaby je znázorněna na obr. 4.

Schéma řezných nálevek pro odtokové kanály a nástěnné žlaby.

1. zásobník stěnového žlabu; 2 - omezující odtokový okraj odpadní trubky; 3-kuželový žlab od střešní oceli o tloušťce 0,7 mm; 4- pohár; 5 - boční rám, který omezuje upevňovací části 6-násobek sestavy částí montážní šířky 10 12 mm; 7-odtoková trubka.

Pro vytvoření šablony polotovaru kuželku na vstupní nálevce vody na tlustý papír zbarvte jeho vývoj s povolenými hranami (10... 15 mm) pro záhyby podle schématu (obr. 4 poz. "A... p").

Horní okraj omezovače (obr. 4, poz. 2) se provádí s výškou 14... 15 mm pro zapichování do okraje drážky drátu d = 3... 4 mm.

Při přípravě kužele (obr. 4, bod 3) jsou hrany rolí (obr. 4, poz. "G, e") přehnuty. Poté se obrobek vloží do kužele.

2.2. Montáž nálevky pro nástěnné žlaby.

Nálevka (obr. 5, poz. 1) odtokového potrubí je spojena s žlabem (obr. 5, poz. 2) s přehybovými záhyby, u které je na straně trychtýře vytvořen výřez s šířkou odpovídající šířce zásobníku.

Instalace vstupní nálevky na vodu s drátěným síťovacím filtrem a odtokovým žlabem pro stěnové žlaby je znázorněna na obr. 5.

Způsob instalace trychtýře pomocí filtru z drátěného pletiva a okapového žlabu.

1 - vstupní nálevka d = 260 (320) mm s drátěným filtrem; 2-drenážní podnos; 3-nástěnný žlab; 4. okraje stěnového žlabu; 5-hákové uchycení žeber; 6- převis střechy; 7 berlí zajišťující převis; 8 - převis dřevěného podlaží; 9- břidlicové zastřešení střechy.

Trychtýř je připevněn ke kolejnici pomocí standardního kolíku s kompresní klipsou.

Montáž nálevky na sání vody pro nástěnné žlaby na odkapu překrytí střechy domu je znázorněna na obr. 6.

Schéma uchycení přívodní nálevky pro nástěnné žlaby na odkrytí převisu střechy.

1 - vstupní nálevka d = 260 mm; 2- okapové okapy; 3. okraj kanálu stěny; 4-odtoková trubka d = 110 mm; 5-svorka; 6-ostrý štít překrytí desek o tloušťce 50 mm; 7-plotový plot s připevněním k okapu na šrouby M 8x30 mm a pryžové těsnění; 8- střešní střecha.

Při výběru tvaru a velikosti potrubí a žlabů je třeba vzít v úvahu svah, počet a umístění bodů toku vody.

Schéma výpočtu odtokových bodů (nálevky) organizovaného venkovního drenážního systému na střeše s drenážním systémem je znázorněno na obr. 1 v sekci "Projekt a oprava odvodnění ze šikmých střech budov. Instalace odkrytých přesahů střech pod deskou závěsů".

2.3. Instalace nástěnných žlabů s nálevkou.

Schéma nástěnného skluzu s nálevkou pod kanálem pro jakékoliv pokrytí šikmé střechy domu je znázorněno na obr. 7.

Schéma nástěnného skluzu s nálevkou pod kanálem pro jakýkoli nátěr na přímých úsecích šikmé střechy.

1- obrázky převisů; 2- nástěnný žlab; 2a okraj stěnového žlabu; 3-žlabový žlab; 4-drenážní lievik; 5- svorka pod nálevkou; 6-berle pro překrytí střechy; 7- háčky pro montáž stěnového žlabu; 8 - podlahová podlaha překrytí střechy; 9-svorky; 10-nehty; 12-kapající převis.

Vertikální švy odtokových potrubí (obr. 7, poz. 6) se provádějí sklápěním švů o šířce nejvýše 10 mm s vyložením.

Možnost řezání odkapávacího žlabu nástěnných žlabů je znázorněna na obr. 8.

Možnost řezání okapového žlabu.

Desky žlabů by měly mít sklon nejméně 15% a šířku 105. 215 mm v dolní části a 160. 226 mm v horní části.

Spotřeba materiálů pro části střešní plechové oceli o tloušťce 0,5 mm podle měřidel uvedených v tabulce 1.

Uspořádání převisů, žlabů, nálevek, límců, krytů oken pro vikýře

Přepravka. Všechny prvky kovové střechy - přesahy, žlaby, okapy, zástěry - jsou uspořádány na dřevěné bedně 2 (obr. 194). Když vzdálenost mezi krokvemi 1,2. 2 m bedny jsou uspořádány z desek s průřezem 50 x 200 mm a tyčí 4 s průřezem 50 x 50 mm. Tyče a desky jsou umístěny ve vzdálenosti 200 mm od sebe.


Obr. 194. Přepravky pod střechou:
boční pohled; b - část zastřešení; 1 - podlahové desky; 2 - desková deska; 3 - hřebeny; 4 - tyče; 5 - krokve; 6 - žlab; 7 - berle; 8 - hák; 9 - zásobník

S takovým uspořádáním dřevěných prvků latají noha člověka, který prochází po svahu střechy, vždy na dvou tyčích, které zabrání odklonu střešního krytu. Pro zařízení okapového přesahu a stěnových žlabů 6 je položena souvislá podlaha desky o šířce 3-4 mm (700 mm). Podél hřebenu stropního stohu jsou uspořádány dva sbalené hrany desky 3, které slouží k udržování hřebenového kloubu. Nekonečná podlaha desek je také umístěna pod okapy (až do šířky 500 mm v každém směru). Kroužky 7 a háčky 8 pro drážky jsou plněny na nepřerušované bedně na okapu. Stěnové žlaby jsou proto založeny na pevné části dřevěných beden. Přepravka pod střechou ocelových plechů by měla být plochá, bez výčnělků a prohlubní, žebra a hřeben by měly být rovné, přední desky okapového převisu by měly být rovné a viset dolů od okapů o stejné množství po celé své délce.

Převisy Okapové převisy (obr. 195) začínají s montáží kolíků s konzolami a berlími ve tvaru písmene T. Kolíky 1 jsou umístěny podél os sběrných nálevů a berle 3 jsou umístěny v odstupu 700 mm s tolerancí ± 30 mm. Vzdálenost mezi kolíkem a nejbližší barvou by měla být 200 až 400 mm.


Obr. 195. Překrytí okapového převisu:
a-římsy převis; b - pořadí pokládky obrazů; v - vložte beran do podlahy; 1 - okapový kolík; 2 - promenáda; 3 - Barva ve tvaru písmene T; 4 - nehty; 5 - pokrytí okapů s obrázky (I-V)

Křížové lišty berlí jsou umístěny ve vzdálenosti 120 mm od převisu podlahy 2 desky. Nejprve jsou přišroubovány dva extrémní berle a jeden z nehtů 4 na každé berle není úplně kohouta. Mezi těmito hřebíky utáhnou šňůru, která určuje polohu všech meziplanet. Obrázky I-V jsou položeny na březích berlí podél převisu střechy tak, aby jejich okraj, který má klapku, se těsně ohýbal kolem vyčnívající části berle. Nepřehýbané hrany plechů na opačné straně jsou připevněny ke kleci s hřebíky s roztečí 400 až 500 mm. Uzávěry nehtů jsou následně uzavřeny stěnovým skluzavkem. Špendlíky, jako berle, jsou vystříknuty do podlahy a upevněny hřebíky nebo šrouby. Na střeše jsou připraveny obrazy I. V spojené nejprve o polovinu převisu mezi krátery, pak pro druhý. Obrazy podél horního podélného okraje jsou upevněny hřebíky - tři pro každý list. Umístění snímků na berle začíná od osy nálevky (pokládka je povolená a z povodí v obou směrech). Pro připojení k obrazům je do druhé zasunut jeden okraj faltsevoy, rozmazaný s talířem surik, a záhyb je utěsněn paličkou na kovové kolejnici; konce kapátkových spojů se překrývají. Spojené obrazy jsou střídavě položeny na berlích takovým způsobem, že jejich příčné proužky vstupují do ohybu kapátků. Obrazy, které pokryjí okapy, se překrývají v povodí s jediným lemem. Na dlouhé straně, která bude okrajem převisu, udělejte odkapávací pásku (kapání), zablokujete vodní cestu a směřujete ji dolů. Ohyb používaný pro lisování berlí instalovaných podél okapů střechy.

Listy okapových přesahů jsou upevněny kovovými berly a žlábky s háčky, které jsou připevněny k bedně. Na okapových převisích střešní konstrukce je zajištěn odvodňovací systém. Voda proudící po svazích střechy je vypouštěna do nálevky odtokových potrubí umístěných u okapových převisů ve vzdálenosti 12 m od sebe. Chcete-li směrovat vodu ze žlabu do nálevky, zaveďte zásobník 9 (viz obr. 194), který je instalován ve výřezech stěnového žlabu 6. Připevněte střechu plechové oceli k přepravníku 3 (obr. 196) pomocí svorek 2. Jeden konec svorek je připevněn boční stěna lišty obreshetki, druhá vpusť do záhybu propojených obrazů 1.


Obr. 196. Upevnění záhybů se svorkou do přepravky:
1 - obrazy; 2 - příchytka; 3 - bedna; 4 - nehty; I. V - posloupnost spojení obrazů s klyammerem

Převýšení štítu by mělo vyčnívat za latku při 40,5 mm. Připojte upínací koncové svorky, které jsou instalovány přes 300, 400 mm. Spolu s obyčejným proužkem se pak ohýbají ve formě dvojitého stojanu. Štítové převisy monumentálních budov, stejně jako budovy postavené v oblastech s velkým větrem, jsou připevněny stejným způsobem jako okapové převisy, tj. Na berlích se zařízením odboček s kapkami. Okraje střešního krytu, přilehlé ke kamenným stěnám, jsou ohnuté nejméně 150 mm. Okraje manžety jsou přeměněny na brázdy uspořádané ve zdivu; tam jsou upevněny nehty každých 300 mm.

Žlaby. Na konci povlaku okapových převisů okapových stěnových žlabů. Obvykle se žlaby nacházejí mezi nálevkami na sání vody se sklonem 1:20 až 1:10. Práce začíná instalací háků 12 (obr. 197), které jsou umístěny podél čáry nakloněné pro pokládání žlabu a rozbité dotaným kabelem. Háčky nasazené na okraje obrázku 11 ve vzdálenosti 650 mm od sebe.


Obr. 197. Zařízení pro stěny:
1-pin s držákem; 2 - nálevka na příjem vody; 3 - zásobník; 4 - podlahoviny razhelobkov; 5 - klenutá noha; 6 - okapové podlahy; 7 - bedna; 8 - obrázek stěnového žlabu; 9, 13 - nehty; 10 - berle; 11 - obrázek převisu římsy; 12 - žlab pro žlab; 14 - příchytka

Pro instalaci nástěnného žlabu na namontovaném okapovém přesahu jsou na obou stranách povodí obnoveny dříve nasazené šikmé linie AB (viz obr. 195). Na těchto tratích jsou na kraterech A a na povodí B instalovány majáky na majáku; jejich vertikální ohyby by měly být na uvedených liniích. Mezi majáky (kolmo k linii AB) jsou ostatní háky fixovány stejným způsobem krokem 670,730 mm. Háčky 12 (obr. 197) na povodí vytvářejí kolmo k převisu římsy a liniím stěnových drážok 8 (pod mírným úhlem ke střeše) a jsou připevněny dvěma nebo třemi hřebíky. Chcete-li do žlabu připojit nástěnný žlab s běžným krytem rampy, ohýbejte hranu o výšce 20 mm pod úhlem 90 °. Nejjednodušší je to s kleštěmi nebo pomocí kovového pásku 500. Délka 600 mm s podélnou štěrbinou 3 mm širokou a 20 mm hlubokou na jedné úzké straně. Aby se zabránilo nadměrnému vyboulení ve spojovém švu, rohy se oříznou v ohybných hranách. Spodní podélný okraj obyčejného povlaku 2 (obr. 198, a) v procesu montáže běžných drah je položen na předem připraveném klopu ve stěnovém žlabu 1.


Obr. 198. Spojení obyčejného nátěru s okrajem stěnového žlabu:
a e - ohybová sekvence; g - připravený žlab; 1 - žlab; 2 - běžný povlak; 3, 4 - okraje švů; 5 - kovová tlapka; 6 - palička; 7 - ohýbač hřebenů; 8 - dláta (šipky označují směr úderů paličkou)

Po pokládce povlaku je zavěšovací okraj po celé délce řezán tak, aby jeho šířka nepřesáhla 20 mm. Současně jsou řezané okraje 3 a 4 švu, které spočívají na horní části stěnového žlabu (obr. 198, b). Pomocí kovové tlapky 5 a paličky 6 je řezná hrana krytu ohnutá po celé délce přehnutého spoje (obr. 198, c). Spodní okraj povlaku je nakloněn paličkou a hřebenem 7 (obr. 198, d). Dále je dolní hrana ohnutá kladivem a ohybem uvnitř klapky stěnového žlabu (obr. 198, e), stlačována pomocí dláta 8 a paličky 6 (obr. 198, e). Závěrem jsou koncové rohy střídavě vyhozeny na hřeben (obr. 198, g). Po položení povlaku na jednu rampu ve stejném pořadí je umístěn na sousední rampě. Poté se vytvoří hřebenové ohyby (šířka 30 a 50 mm) a následně jediný stojatý šev na hřebeni. Stejně tak do švu na šikmých střechách.

Sbírené obrazy žlaby shromážděné jako okapy. Při výrobě malby zohledňujeme směr toku vody. Montážní vedení ze sběrných nálevů do povodí. Strany žlábků se překrývají, přičemž se také zohledňuje směr toku vody. Současně by horní okraj obrazů na okapu měl být vždy umístěn nad horní stranou okapového žlabu. Při povodí a při spojování na lávce jsou obrazy spojeny dvojitým ležáním. Strany žlábků na hácích jsou upevněny háčky. Horní podélný okraj drážkových stěn je spojen s obrázky obyčejného krytu se sklopeným švem. Zásobník je instalován podél osy přívodní části, takže jeho horní končetina je pod konce připojených drážkových stěn. Klopek je připevněn čtyřmi nehty o velikosti 3x40mm. Strany žlábků a drážky jsou spojeny úhlovými záhyby přehnutými do vnitřních rovin boků žlabu (viz obr. 197, uzel II). Zásobníky pro vstupní nálevky, které se shromažďují v rozích střechy budovy, se poněkud liší od obvyklých zásobníků instalovaných na okapu. Pokud je možné oddělovací žlaby v předstihu obstarat, pak se rohové tácky obvykle provádějí v terénu pomocí měření v terénu. To zohledňuje šířku obrazů stěnových žlabů, jejich polohu vzhledem k okapu a výšce stěn.

Závěsné žlaby (obr. 199) jsou polokruhové nebo obdélníkové podnosy, které jsou zavěšeny přímo pod odtokovou hranou odkapávacího převisu. Závěsné žlaby 1 se používají ke stejným účelům jako stěnové. Voda shromážděná kanály je přesměrována do nálevky. Na římsě je žlab umístěn tak, aby voda proudící z rampy nepřecházela jeho přední strana.


Obr. 199. Zařízení zavěšených žlabů (a. C):
1 - žlab; 2 - držák zásobníku; 3 - střecha; 4 - podlahy; 5 - nýt; 6 - příchytka; 7 - šroubem s hlavou marně; 8 - obrázek převisu římsy; 9 - hřebík; 10 - vzpěra (úseky jsou uvedeny v bodech maximálního zvedání)

Před montáží držáků kolébky 2 zkontrolujte vodorovnou hranu přední hrany. Staples jsou připevněny v tomto pořadí. Nejdříve nainstalujte dva krajní (majákové) konzoly, protáhněte kabel mezi nimi a označte a nakrájejte na podlahu. 4 - základna desky - ocelové konzoly. Zvednutá do odkapávacího žlabu je položena na svorky 2 žlabů a upevněna svorkami 6. Aby se zabránilo následkům roztažnosti žlabu s teplotními výkyvy, jsou uspořádány kompenzátory nebo se vytvářejí pohyblivé švy. Kompenzátor je vstupní nálevkou, která se na obou stranách skládá z volně položených konců zavěšených žlabů. Tato konstrukce žlábku umožňuje volně prodlužovat nebo zkrátit o 10... 15 mm, což je dostatečné pro změny teploty v různých obdobích roku. Pohyblivý šev se provádí v místě nejvyššího zvedání žlabů. Zde jsou konce žlabů utěsněny cínovými zátkami. Mezi jejich konce ponechte teplotní mezeru 30, 40 mm. Oba konce drážek jsou uzavřeny nahoře víčkem (na dvou svazích), podél kterého proudí voda do konců drážky. V některých případech se lze omezit na pevné uchycení skluzu do jedné z držáků umístěných uprostřed, přičemž konce jsou pouze pohyblivě upevněny ve svorkách.

Vstupní nálevky vody mají kulatý nebo obdélníkový tvar. V obou případech uspořádají jeden nebo dva otvory pro vstup žlabů. Trychtýř je připevněn ke kolejnici pomocí standardního kolíku s přídržnou sponou. Doporučuje se dodatečně upevnit žebra trychtých nýtů oběma stranami zásobníku. Poté položte obraz vrstev okapů (pokud jsou k dispozici) a přejděte k povlaku.

Obojky pro potrubí. Zkontroluje se, zda jsou všechny dřevěné prvky beden a střech přiléhajících k stohu komína podle požárních předpisů oddělené od povrchu stěn o 130 mm. Límec, který se skládá ze dvou polovin, je sestaven ve vydra, špička potrubí. První ze strany okapu dolní poloviny, která je upevněna hřebíky. Potom ze strany hřbetu dolů horní polovina, takže manžety překrývaly manžety dna podél toku vody o 200 mm. Vertikální manžety spojují s ohnutými proužky na obou stranách. Na bocích a hřebenech je límec upevněn svorkami po 500 mm. Aby se zabránilo stagnaci vody v prstencovité části kufru, při sklizni je jedna velikost horní poloviny límce větší než druhá o 5,6 mm. Zvláštní pozornost ve sbírce věnuje pozornost integritě švů a kvalitě rohů. Komín může být umístěn na střeše jak v příčném, tak v podélném směru vzhledem k běžným pásům. Je-li příčná strana potrubí větší než 500 mm, pak ze strany hřebenu zajistěte demontáž desek ve formě štítové střechy. Forma je pokryta malbami, jejichž manžety vedou k vydra. Obrazy s běžnými pruhy spojují lesklý švů. Všechna manžety jsou vloženy do vydra trubky s očekáváním, že se vytvoří límec s výškou 150 mm v prstenci a 100 mm v dolní části.

Parapetové stěny a protipožární stěny jsou pokryty předem připravenými úzkými malbami, na jejichž podélných okrajích upravují manžety s kapkami. Obrazy jsou spojeny skládacími švy a jsou připevněny ke stěnám drátem, který prochází dírami v okrajích obrazů a připevňuje se k hřebíky (3,5x45 mm), které jsou vtaženy do spár cihel. Jsou připevněny k betonovým blokům s hmoždinkami.

Krytí oken pro vikýře. Stropní okna mají různé rozměry, tvary a jejich prvky nejsou v předstihu. Obrazy okenního krytu vikýře se zpravidla provádějí až po instalaci nosných konstrukcí střech (rampy, latě) na základě přesných měření v plném rozsahu. Stropní okna s průměrem základny až do 1 m jsou obvykle pokryta jedním obrázkem o velikosti větší než 1 m - dvě. Začínají měřením latky, tj. Stanovují průměr základny okna D (obr. 200, a), délku poloviny kužele podél svahu l 'a délku polokončele pod hřebenem B. Potom vytahují okno (přední a boční pohled). Polovina půlkruhu okna je rozdělena na tři stejné části a dělící body jsou označeny čísly 1, 2, 3, 4. Body na kruhu jsou přeneseny do vertikálního přímého bočního pohledu okna a označeny čísly 1 ', 2', 3 ', 4'. Segmenty 1'-O '(1), 2'-O', 3'-O 'a 4'-O' jsou pomocné linie na kuželovém povrchu okna. Segment 1'-O '(l) je skutečná délka poloviny kužele.


Obr. 200. Příprava obrázku pro okno vikýře polokonického tvaru:
a - přední a boční pohled na okno; b - graf pro určení skutečných rozměrů pomocných linií na kuželovém povrchu okna; (c) snímání sférické části povlaku; g - příprava; 1. 4 - oblouk; D je průměr vikýře; l a l '- délku polokunun na hřeben a svahu

Pro určení skutečných rozměrů segmentů 2'-O ', 3'-O', 4'-O 'vytvořte pomocný graf (obr. 200, b). Vodorovné čáry vlevo od bodu 1 ‚ležel akord 1'-2‘, 1-3 a 1-4 a odpovídajícího bodu značek číslice 2 ‚3' a 4‘. Na svislé rovině od stejného bodu 1 'leží segment 1'-O', tj. Délka hřbetu l. Bodky na vodorovných bodech 2 ', 3' a 4 'jsou dotčené bodkou O'. Ty budou představovat skutečné hodnoty segmentů 2'-O ', 3'-O', 4'-O '(1').

Rozšířené délky oblouků 1-2, 2-3 a 3-4 jsou určeny třmenem. Měření bude přesnější, tím menší je řešení instalované mezi nohy měřidla. Výsledky měření jsou umístěny na přímce 1-4 (obr. 200, c). Pak vytvořte kulové skenování. Z bodu O '(obr. 200, c) s poloměry rovnajícími se skutečným hodnotám délky pomocných segmentů se dělují čtyři serify v pořadí. Z bodu 1 's poloměrem rovnajícímu se rozloženým obloukům 1-2, 1-3 a 1-4 jsou vytvořeny druhé zářezy a průsečíky jsou označeny čísly 2', 3 'a 4'. Obr. 1 ', O', 4 'je požadované snímání polokončete.

Na polotovar sestavený z listů (obr. 200, d) jsou naneseny obrysy 1 ', O', 4 ', po nichž je na straně O'-4' přitahován trojúhelník O'A4 ', který je povrchem sklonu přiléhajícího k oknu. Trojúhelníky jsou kresleny kreslením patky z bodů O 'a 4' s poloměry D / 2 a l '. Průsečík je označen písmenem A. Závěrem je nakreslen obdélník 150 mm široký na stranu A-4 '. Tak je získán obraz pro polovinu vikýře, ke kterému se přidávají přídavky pro převisy a ohýbané hrany. Poté se plech odřízne. Také proveďte druhý snímek, který spolu s prvním by měl být pár.

Límec vikýř (obr. 201, a) zahrnuje tři zástěry: (obr. 201, b) přední části (obr. 201 g) a dvě boční. Označte je na přirozeném měření základny okna. Rohy a a a1 jsou snadněji nakloněny na karton. Zástěry jsou připraveny na pracovním stole pomocí tyčového trnu a paličky. Boční boční záslepka (obr. 201, c) má horizontální část 50 mm, svislou část 150 mm.


Obr. 201. Sklizeň límce:
a - okno s původními rozměry; b - boční záslepka; - příprava boční zástěry; G - přední zástěrka; d - příprava přední zástěry; l je délka boční stěny okna (podél svahu); b je šířka okna; b 'je šířka zástěry; h je výška dolního rámu okna; l 'je délka záhybu; a je úhel mezi přední stěnou okna a sklonem střechy; A1 je úhel mezi vikýřem vikýře a sklonem střechy; A2 - úhel mezi páskováním okenního rámu a sklopením

Manžety přední zástěry (obr. 201, e) jsou ohnuty postupně: nejdříve krátké a potom dlouhé strany mezi nimi (c). Zároveň pružné kleště, aby trhlin dihedral úhly A2, v přilehlých trojúhelníků Catete určených místech a čerchovanou čarou. Při ohýbání jsou trojúhelníky položeny na rovinách bočních manžet, jak je znázorněno na obr. 201, g. Spojené manžety jsou řezány tak, že přední manžeta překrývá boční okraj zástěry ohnutou o 90 °. Poté je spojení upevněno dvěma nýty a pájeno. V této sekvenci je připravena boční záslepka (obr. 201, b). Nejdříve ohněte oddělovací hranu a pak pás položený na přepravce. Úzké hrany (stínované na obrázku) jsou složeny takto: krátké na rovině, která je dlouhá pod pravým úhlem. Boční zástěry se ohýbají tak, aby vytvořily pár, tedy jeden pravý a jeden levý.

Odkazy na jiné stránky webu na téma "výstavba, zlepšení domu":

Vlastnosti instalace stěnových a závěsných žlabů v odvodňovacích systémech

Pro ochranu stěn, základů domu před deštěm nebo taveninou je nutné střechu vybavit systémem odvodnění. Pokud se voda ze šikmé střechy odvádí přímo na zem (tzv. Neorganizovaný odtok), může dojít v důsledku vysoké hydrostatické zátěže k zničení suterénu a základů v důsledku poškození fasády budovy. Odtokové systémy sbírají vodu z celé plochy střechy a odešlou ji na jedno speciálně určené místo. Systém odvodnění vody se skládá z několika prvků, včetně odvodňovacích trubek, nástěnného nebo závěsného žlabu se spojovacími prvky, nálevky pro vypouštění vody. Při výběru prvků odvodňovacího systému je třeba vzít v úvahu estetickou složku - její barvu a materiály, z nichž se vytváří odlehčení, by měly být spojeny se střechami, okny a obložením domu.

Obsah

Instalační pokyny pro odvodňovací systém ↑

Organizovaná venkovní drenáž ↑

Venkovní organizovaná drenáž je vhodná pro použití v klimatických zónách, kde voda v vnějších potrubích nezmrazí. Při organizaci takového odvodnění je třeba vzít v úvahu následující body:

 • Stěnové a zavěšené žlaby lze montovat na střechy se sklonem nejméně 15 stupňů;
 • Montáž žlabů by měla být provedena s podélným sklonem alespoň dvou stupňů;
 • Při výpočtu plochy odtokových kanálů se předpokládá, že jeden metr čtvereční střechy by měl mít jeden a půl centimetru potrubí.

Zaměřme se na návrhy žlabů pro průtok vody a zvážíme jejich vlastnosti, výhody a nevýhody.

Wall Chute ↑

Stěnový žlab je namontován na okraji sklonu střechy blízko jeho převisu. Konstrukce je dolní strana namontovaná pod malým úhlem k převisu, takže dvě žlaby sbíhající v nejnižším bodě visí přímo nad nálevkou odtokové trubky. Voda proudící po střeše zasáhne stěnu takové strany a pak jde přímo do potrubí. Nepochybnou výhodou takového systému je, že zabraňuje pádu sněhu ze střechy a tvorbě rampouchů.

Stěnový žlab je odolnější než zavěšený žlab a je vhodnější pro drsné ruské zasněžené zimy. Takové designy jsou vyrobeny z plastu a trvanlivějšího kovu. Materiál je vybrán v závislosti na materiálu střechy. Měděný stěnový žlab je nejlépe vhodný pro měděnou střechu - na obrázku níže je ukázka střechy z mědi a odvodňovacího systému.

Nedostatek stěnových konstrukcí je takový, že v zimě se mráz a sníh, které se v nich nahromadí, když teplota stoupá, je nasycena rozmraženou vodou a může dojít k netěsnosti.

Žlab ok

Závěsný žlab je umístěn pod převisem střechy se speciálními kovovými konzolami a opakuje jejich tvar. Upevňovací prvky se montují buď na krokve, nebo na čelní desku, která je umístěna pod převisem. Při montáži je třeba vzít v úvahu, že při upevnění na krokve by měly konzoly mít odlišný průhyb, jehož hodnota se zvýší směrem k rohu domu, kde je obvykle odtoková trubka fixována. Pokud se instalace provádí na čelní desce, postačí instalovat detaily upevňovacího prvku na jinou úroveň, čímž bude zajištěno potřebné sklonění konstrukce. Nejlepším způsobem není přerušit odkapávací žlábek nad nálevkou odtokové trubky a na tomto místě vyříznout otvor takového průměru, aby se v něm nehromadila voda.

Závěsné konstrukce poskytují kompletní sběr veškeré vody ze střechy, včetně kapiček z okapu, což je jejich výhoda. Nevýhody zahrnují náchylnost k deformaci v případě ledovek a rampouchů, kromě sněhu a ledu, které sestupují ze střechy, mohou narušit stavbu pomocí spojovacích prostředků.

Jak provádět výpočty systému přeplňování ↑

Plocha střechy je hlavní parametr, který určuje průměr prvků systému pro přehradu a požadovaný počet nálevek. Při výpočtu je třeba zvážit následující body:

 • Pokud střecha domu nepřesahuje 70 metrů čtverečních. m., průměr potrubí by měl být 50-75 mm a žlaby - 70-155 mm;
 • Pro střechu o ploše více než 100 metrů čtverečních. m., průměr odtokové trubky je 75-100 mm a průřez žlabů - 115-130 mm.
 • Pro střechu o ploše více než 100 metrů čtverečních. m. požadované žlaby o průměru 140-200 mm a potrubí 90-160 mm.

Kromě toho je nutné správně vypočítat úhel sklonu. Malý svah může vést k přetečení vodou a velký úhel může vést k tomu, že nálevce nebude chybět správné množství vody. Během instalace se sklon drážkování provádí rychlostí 2 až 4 mm na jeden metr její délky.

Dobře namontovaný přepadový systém pomůže chránit stěny a základy domu před poškozením způsobeným vodou. Při výpočtu a sestavování konstrukce je třeba vzít v úvahu řadu důležitých bodů: zvolit materiál jeho prvků, určit způsob montáže a zvolit úhel sklonu drážky, vypočítat průměr trubek a počet nálevek atd. Proto se ujistěte, že váš dům je spolehlivě vybaven kvalitním drenážním systémem, je nejlepší svěřit provedení této práce odborníkům.

Odvodnění ze střechy: vnitřní nebo vnější

Když se sněh roztaví a obzvláště když silně prší, nemůže být tak akutní, že problém odklonu vody ze střechy vznikne, neboť jeho převýšení dříve nebo později povede k narušení strukturální integrity domu až k základům. Na dnešním trhu nedochází k nedostatku hotových systémů tohoto druhu. Aby mohly efektivně fungovat, stačí jen správně propojit jednotlivé prvky.

Typy systémů odpadních vod ↑

Systém drenáže ze střechy je vnitřní a vnější. Výběr systému je založen na takových parametrech, jako je teplotní režim prostor, profil a konstrukce povlaku, délka svahů a množství srážek ve stavebním regionu.

Vnitřní drenáž ze střechy zahrnuje umístění trubek uvnitř budovy, obvykle v určité vzdálenosti od stěn. Skládá se z nálevek na přívod vody, odbočných trubek, stoupaček a výfuku. Pokud je správně nainstalován, bude pracovat efektivně s pozitivní vnější teplotou, stejně jako negativní. Vnitřní drenáž je považována za nejspolehlivější variantu pro odstraňování vody ze střech, protože pozitivní teplota ve vytápěné budově prakticky eliminuje riziko zmrznutí vodou u stoupaček. Nejčastěji se odvádění vody z takového systému provádí v externí síti odpadních vod, dešťové vody nebo obyčejné.

Externí drenáž ze střechy se dále dělí na:

 • neorganizované - v těchto systémech je odtok vody podél okapu;
 • organizované - zajišťuje vypouštění tekoucí vody přes žlaby do vnějších odtokových potrubí.

První možnost má řadu nevýhod, kvůli nimž jsou zřídka poskytována. Zejména s takovým uspořádáním toku vody mohou být stěny navlhčeny, což vede ke snížení jejich tepelného výkonu a trvanlivosti a led na okapu způsobuje zničení střechy. V případě organizované odvodnění se nevýhody tohoto druhu projevují v mnohem menším rozsahu, avšak voda v žlabách a odtokových potrubí by neměla zmrznout, jinak by byl celý systém ohrožen selháním. Proto pokud se nepředpokládá instalace protipovodňového systému pro odtoky, vhodnější je organizovaný externí odvodňovací systém pro klimatické zóny, kde voda v vnějších prvcích systému nezmrazí. Ve všech systémech vnějšího odvodnění jsou umístěny zavěšené a vodorovné stěnové žlaby, vertikální odtokové potrubí a odtoky, kterými se vertikální prvky odtoku připojují k vodorovné vodě.

Kanalizace - nejdůležitější prvek systému ↑

Wall Chute ↑

I když se tento prvek nazývá stěnou, ve skutečnosti se nachází od samého okraje svahu, velmi blízko k převisu římsy. Podle návrhu jsou to strany s malou stranou 15-20 cm, které působí jako vodní bariéra. Zásobníky jsou nastaveny pod úhlem k přesahu, takže dva z nich, konvergující na nejnižší úrovni, visí přímo nad nálevkou vypouštěcí trubky. Když voda proudí dolů ze střechy, narazí na stranu a pak se vrhá po cestě s nejmenším odporem, to znamená směrem ke trychtýře.

V podmínkách velmi vzácných dešťů je úhel sklonu nevýznamný - jen pár milimetrů na jeden lineární metr žlabu. Optimální úhel je 15 ° - s jakýmkoliv množstvím srážek nepřekrývají bariéru. Taková konstrukce navíc zabraňuje tvorbě rampouchů a poklesu sněhu ze střechy, což je nepochybně výhodou. Upevnění jednoho podnosu do druhého se provádí různými způsoby - dvojitým ležáním nebo lepením v závislosti na materiálu. Instalace stěnových žlabů začíná po pokrytí okapů.

Suspendovaný ↑

Na rozdíl od stěny je dešťový (zavěšený) žlab fixován přímo pod převisem střechy a tak těsně, že voda, která získala určitou rychlost ze střechy, neteče pod zásobníkem. Hmotnost je obvykle držena pomocí speciálních kovových háků, jsou tvarovány tak, aby se vešly do zásobníku. Konzoly, pokud jsou vytaženy z horního okraje stěny, jsou připevněny k krokve nebo k čelní desce, která je pod převisem.

V prvním případě se průhyby držáků liší a zvětšují, když se přibližují k umístění odtokových trubek, a to zpravidla k rohům budovy. Při montáži na větrnou pásku jsou spojovací prvky jednoduše umístěny v různých úrovních, aby zajistily požadovaný sklon.

Úhel sklonu žlabu v odtokovém systému závisí na intenzitě srážek za rok.

Popelník, obecně řečeno, by se neměl nikde přerušovat, a to ani nad trychtýřem. Při instalaci na toto místo vyříznou otvor tak, aby jeho kapacita byla dostatečná, aby se zabránilo nahromadění vody pod vysokým tlakem.

Výpočet žlabů

Obvyklá délka je tři až čtyři metry. Požadované číslo se vypočítá na základě obvodu střechy. Dále proveďte výpočet dalšího příslušenství:

 • konektory - jeden pro dva zásobníky;
 • háčky - jeden na každých 60 cm jeho délky;
 • konektory - pro každý konečný návrh.

Montáž konstrukce ↑

Zásobníky jsou spojeny se speciálními prvky, v horní části kterých jsou úchyty. Okraje žlabu jsou v nich fixovány. Rohové spoje jsou provedeny přes speciální prvky pod vnějším a vnitřním rohem, to znamená, že okapy v těchto místech již nelze řezat a zbytečné spoje je možné vyhnout. V oblastech delších než 18 m namísto standardního připojení je použito dilatační spáry, z nichž každá je namontována pod výpust.

Typy žlabů: materiál a tvar úseku ↑

Může mít rozdílný tvar v průřezu. Například

 • polokruhové - univerzální, mohou být použity pro jakoukoli střechu, a proto jsou nejoblíbenější. Speciální tvar okrajů zásobníku zajišťuje tuhost prvku a odolnost proti mechanickému zatížení.
 • semi-eliptické - díky velké únosnosti, vynikající pro velké střešní plochy.

Vyznačují se výrobním materiálem. Mějte na paměti některé z nejběžnějších možností.

Plastové. Ve výrobním procesu jsou pokryty vrstvou akrylové nebo oxidu titaničité, což zvyšuje jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům. Plast je většinou zafarbený ve velkém množství, takže malé vady, např. Škrábance, které se mohou na povrchu výrobku objevit s časem, jsou sotva patrné. Montáž odtoku se provádí pomocí zámků, spojek s gumovými podložkami nebo lepením.

Ocel. Jedná se o galvanické výrobky potažené polymerním materiálem, který je odolný proti korozi, mechanickému namáhání a vyblednutí. Široká paleta barev umožňuje snadno vybrat odtok na barvu fasády nebo střechy. Připojení se provádí pomocí zámků nebo konzol, které jsou vybaveny zámky s gumovými těsněními. Montáž je usnadněna pomocí držáků a držáků s nákružkem.

Hliník. Obvykle jsou lakované nebo lakované v různých barvách a poskytují tak ochranu proti korozi. Připojte prvky systému nýtováním, pak utěsněte spoje silikonem, speciální pastou nebo lepidlem pro hliník.

Odtokový systém ↑

Je zřejmé, že voda, která odtéká z střechy, nakonec protéká trubkami, ale jak se tam dostane? Zásobníky a potrubí jsou vzájemně propojeny pomocí adaptéru - trychtýře. Existuje několik možností pro konstrukci takové části:

 • nakloněná s krkem umístěným pod úhlem;
 • nastavitelná nakloněná, poloha hrdla může být libovolně měněna;
 • s funkcemi pro rozšíření, se stejnými funkcemi jako s podobným spojovacím prvkem.

Zespodu je standardní trubka s expandérem nebo loktem připojena k odbočnému potrubí, které může poskytnout rotaci 45⁰, 60⁰ nebo 75⁰. Přechodový prvek může být tvořen dvěma koleny, přičemž každý z nich může být ohnut v požadovaném úhlu.

Ve středu zásob může být dodáván s odporem pro rozvětvení. Spodní část kanálu může dojít

 • jednoduchý odtok, který poskytuje špičku s otvorem;
 • kolektoru, v tomto případě namontujte trysku o stejný průměr jako bodový spád.

Krásný dům

Nadpisy

Arbor

Oblíbené poznámky

 • Instalace spojů švu 17255
 • Je nutné zahřát podzemní část nadace 11563
 • Dům pro úzké pozemky 11617
 • Chci zakrýt stěny. Která je praktičtější: ozdobné panely, plátované plátno nebo tapety? 9372
 • Jak uspořádat monolitické překrytí? 7702
 • Nástroje pro zámkovou drážku 7244
 • Funkce pokoje 6856
 • Je možné zvýšit výšku základové cihly 6550
 • Postavte krásný dům s vlastními rukama 6275
 • Stěna a střecha 5987

Instalace spojů švů

Slovo "fold" pochází z německého falz, což znamená "groove" nebo "chute", tedy jméno tohoto typu spojení. Skládání je dobré, protože se jedná o takovou techniku ​​a způsob práce, při kterých nebude na povrchu jediný hřeb nebo šroub. Samozřejmě, že při upevňování střešních materiálů pomocí samořezných šroubů není samozřejmě nic strašného, ​​pokud používáme moderní technologie: otvor je bezpečně uzavřen nahoře gumovým těsněním, svorka je zajištěna při utažení samořezného šroubu. Přesto však absence lepidel na povrchu dává pocit větší těsnosti a záruky proti únikům a také vyjadřuje zvláštní stylistický přístup. "src =" http://krasivyjdom.ru/uploads/posts/2013-10-11/vidy-falcevyh-soedinenij_2.png "alt =" Typy záhybů
"width =" 659 "výška =" 402 ">

Typy záhybů 1) stojící jedno; 2) stojící dvojité;

3) ležící jeden; 4) levé dvojité

Rozlišujte faltsevy spojení ležící a stojící, unární a dvojité, a také zavřené. Boční dlouhé okraje pásů z oceli, probíhajících podél svahu, jsou spojeny stojatými švy a vodorovnými lemovanými švy. Svazky se provádějí (srolovány) buď ručně pomocí speciálního nástroje nebo moderním způsobem - se speciálními elektromechanickými těsnicími zařízeními. Obvykle je výška dvojitého stojanu 25 mm. Je to evropská norma, americká zařízení vyrábí 38 mm vysoký švy. Na střechách se sklonem 30 až 60% (16-30 °) lze použít jednoplášťové zařízení, dvojitá zábrana chrání i plochou střechu se sklonem 5% (2-3 °).

Střešní převis na dřevěné bedně

Při montáži střechy na místa s největší akumulací vody (žlaby, okapy, koncovka) jsou střešní pláty spojeny pouze dvojitým záhybem. Před instalací skládané střechy se provádějí potřebná měření a výpočty požadovaného počtu střešních nátěrů a přídavných střešních prvků (převisy, drážky, konce, spojky), jakož i koordinace všech montážních míst malby, žláz a žlabů. Obvykle se to děje ve fázi návrhu nebo při výpočtu nákladů na skládanou střechu prodávajícím (výrobcem) střešního materiálu. Je velmi důležité určit typ drenážního systému a drenážního systému na této střeše.

"src =" http://krasivyjdom.ru/uploads/posts/2013-10-11/vidy-falcevyh-soedinenij_5.png "alt =" Řezání váhy střechy na dřevěné bedně
"width =" 586 "výška =" 319 ">

Část hmotnosti střechy na dřevěné bedně 1) odkryje desku, podhodnocená; 2) ocel pozinkovaná; 3) kapání;

4) kulatý konec převisu střechy s obráceným okrajem; 5) zavěšený skluz

upevnění žlabu; 6) svorka je namontována přímo nad kapalinou;

7) kapání z dýchacích cest

"src =" http://krasivyjdom.ru/uploads/posts/2013-10-11/vidy-falcevyh-soedinenij_6.png "alt =" Konec převisu střechy
"width =" 525 "výška =" 206 ">

Konec převisu střechy1) zaoblený; 2) nakloněné; 3) přímý

Při instalaci skládané střechy existují dva typy povodí: použití závěsného nebo stěnového žlabu. Výhodou zavěšeného okapu je kompletní sběr vody, včetně i kapiček z okapu, stejně jako absence dalších ležáckých záhybů, díky nimž je okapový přesah spolehlivější. Nevýhodou je to, že v důsledku polevy a rampouchů je závěsný žlab vystaven deformaci. A pokud dojde ke sněhu a ledu, odkapávací žlab může vystupovat z upevňovacího prvku. Nevýhodou stěnového žlabu je to, že současně s funkcí sběru vody částečně vykonává funkce retence sněhu v zimě, což je v zásadě užitečná vlastnost, ale vyžadují vykonavatele zvlášť pečlivé práce.


"src =" http://krasivyjdom.ru/uploads/posts/2013-10-11/vidy-falcevyh-soedinenij_4.png "alt =" Zařízení stěnového žlabu

Zařízení na stěny

Stěnové žlaby - nejčastější místo úniku ve skládané střeše. V zimě jsou stěnové žlaby zátkou pro ledu a sníh, a když teplota kolísá blízko nuly, sníh se nasytí taveninou. Hladina vody stoupá na úroveň tání sněhu, a jak víte, voda bude vždycky najít mezeru, pokud bude mít tuto příležitost. Takže velikost je odstraněna, množství materiálu je počítáno, je nutné začít s pořízením střešních obrazů. Podstata procesu spočívá v ohýbání okrajů plechu ze čtyř stran pro jejich následné spojení na střechu se záhyby.

"src =" http://krasivyjdom.ru/uploads/posts/2013-10-11/vidy-falcevyh-soedinenij_1.png "alt =" instalační schéma skládané střechy
"width =" 691 "výška =" 466 ">

Materiály potřebné pro instalaci skládané střechy

1) plech pozinkovaný nebo potažený (polyester, Pural). měď, zinek-titan, hliník; 2) drenážní systém: 3) lana; 4) contrabreshetka; 5) hydroizolace; 6) izolace; 7) parotěsná zábrana; 8) oboustranná páska;

9) stropní podání; 10) technologické lakování; 11) krokve;

12) Spashnaya obreshetka; 13) podání okapů (reflektorů)

Přípravu lze provést ručně nebo mechanicky na faltsegibochny strojích. Při použití sklápěcího ohýbacího stroje je možné vytvořit snímek po celé délce rampy (tzv. Roll technologie). Ohýbání švu ručně je poněkud krutá metoda s ohledem na vlastní čas a síly. Je vhodný pouze v případě, kdy je potřeba pokrýt střechu malé dachy, lázně, domovní budovu a tenkého plechu.


"src =" http://krasivyjdom.ru/uploads/posts/2013-10-11/vidy-falcevyh-soedinenij_7.png "alt =" Instalace hotových obrázků

Instalace hotových obrazů

Pro chaty, kde jsou typické střechy o rozloze 200-300 m2, je téměř nemožné ručně ohýbat takový objem oceli, a proto výrobci nebo prodejci střešní oceli prodávají přeložené obrazy již připravené pro skládání požadované délky podle jejich výpočtů. V některých případech - s velkými objemy - řezání fotografií a zvedání záhybu se provádí přímo na staveništi nebo přímo na střeše. Všechny prvky kovové střechy - přesahy, žlaby, žlaby, zástěry - jsou uspořádány na dřevěné bedně. Při vzdálenosti mezi krokvemi až 1,2 m je bedna vyrobena z prken s průřezem nejméně 25 x 100 mm. Doporučená rozteč je 300-400 mm. Při tomto uspořádání dřevěných prvků latají noha člověka, který prochází podél střešního svahu, vždy na nejméně jedné tyči, která zabrání odklonu střešní krytiny.

"src =" http://krasivyjdom.ru/uploads/posts/2013-10-11/vidy-falcevyh-soedinenij_8.png "alt =" Větrací hřeben střechy štítu
"width =" 500 "výška =" 387 ">

Ventilovaný hřeben hřebene střechy1) hřebenový prvek; 2) ocel pozinkovaná;

3) dřevěná bedna; 4) mřížka z létajícího sněhu; 5) nastavený záhyb;

6) sklopné provedení jako obálka

U pevných střech je velmi důležité dodržovat normální podmínky teploty a vlhkosti v střešním prostoru. Porušení požadovaných parametrů vede k tvorbě kondenzátu na vnitřní straně tabulek, což může také způsobit předčasnou korozi. Proto se doporučuje položit vodovzdornou vrstvu na horní části krokví a upevnit je po celé délce, aby byla zajištěna potřebná ventilace střešního prostoru. Pro zařízení odkapávacího přesahu a stěnových žlabů stačí stálou šířku podlahy 500-700 mm.

"src =" http://krasivyjdom.ru/uploads/posts/2013-10-11/vidy-falcevyh-soedinenij_9.png "alt =" Hřeben střechy s střešním nosičem
"width =" 539 "výška =" 395 ">

Jednostranný střešní hřeben se střešním blokem 1) hřebenový prvek; 2) pozinkovaný ocelový flanel;

3) dřevěný blok> 60 mm; 4) nastavený záhyb; 5) překrytí fasády

v závislosti na výšce budovy> 50 mm

Hřeben s profilem barů a povlaků

1) výška křižovatky by měla být> 60 mm; 2) složený záhyb

Na konci povlaku římsy přesahují stěnové stěny žlabů. Obvykle se žlaby nacházejí mezi nálevkami na sání vody se sklonem 1:20 až 1:10. Spojení nástěnného žlabu s běžným krytem rampy se provádí s jedním nebo dvojitým ležáním. Montáž skládané střechy do přepravky se provádí pomocí speciálních stavebních prvků ve formě ocelového pásu se svorkami - svorkami. který jeden konec vede do záhybů, a druhý připojený k tyči obreshetki. Na každé straně desky (přibližně 400, maximálně 600 mm) naneste klínovou dírku nejméně dvěma, upevněte je na pozinkované tyče pozinkovanými hřebíky nebo šrouby a ohněte je na okraj malého ohybu.


"src =" http://krasivyjdom.ru/uploads/posts/2013-10-11/vidy-falcevyh-soedinenij_11.png "alt =" Hřeben s profilem

Profilový hřeben

Při použití plechů o délce větší než 10 m se používají pohyblivé ("plovoucí") svorky, které zabraňují deformacím během lineárního roztažení kovu. Dvoustěnný šev se provádí pomocí speciálních rámců: rám č. 1 se používá pro první průchod při zavírání dvojitého sklonu, rám 2 se používá při druhém průchodu při zavírání dvojitého stojánku. Po pokládce povlaku na jednu rampou stejným způsobem je vyhlazena na sousední rampě. Poté jsou vytvořeny oblouky hřebene (šířka 30 a 50 mm), následovaný stojatým švem na hřebeni. Stejně tak do švu na šikmých střechách.

"src =" http://krasivyjdom.ru/uploads/posts/2013-10-11/vidy-falcevyh-soedinenij_15.png "alt =" Utěsnění švu s těsněním
"width =" 528 "výška =" 254 ">

Těsnicí švy s těsnícími prostředky Tlaková těsnicí páska pro těsnící švy (PSU / 1)

je nepostradatelným prvkem pro utěsnění švů různé tloušťky.

Doporučuje se používat na svazích s úhlem sklonu menší než 20 °. Délka: 8 m,

šířka: 8 mm, detekce: 20 mm (ve stlačeném stavu - 4 mm)

V případě, že ventilační prvky střešního prostoru nejsou k dispozici, musí být uspořádán větraný hřeben. Převýšení štítu by mělo viset z latě při 40-50 mm.

Velmi důležitým prvkem střechy je komínový límec. Toto je nejslabší článek střechy z ocelových plechů. Takže při sestavování horních a spodních zástěrů s bočními zástěry nejsou místa v místech, kde svislý šev prochází do šikmé a límec netěsní, je třeba pečlivě měřit a správně dodržovat technologické pokyny.

"src =" http://krasivyjdom.ru/uploads/posts/2013-10-11/vidy-falcevyh-soedinenij_16.png "alt =" Klyammery mobilní a tuhé
"width =" 618 "výška =" 192 ">

Klyammery jsou pohyblivé a tuhé

1) používají se pohyblivé svorky k vyrovnání změn délky obrazu

teplotní roztažení. Používají se k pokrytí střechy obrazy o délce 3 až 10 m.

S délkou obrazů v rozmezí 10 až 16 m se používá dlouhý klyammer; 2) tvrdé svorky

použitý k upevnění obrazů při pokrytí střechy na 10 m

Doporučuje se používat plechy o délce rovnající se délce svahu pro střechu a tím zabránit instalaci vodorovných skládaných spojů. Zařízení běžného pokrytí svahů střechy, okapových převisů, endov a razhelobkov by mělo být provedeno z dříve připravených obrázků. Spojení obrazů ve směru sklonu vody by mělo být provedeno sklopením švů. Příčinou sklopné švu střechy mohou být přehyby umístěné napříč, které spojují plechy. Zatímco se mění období, probíhá proces zmrazování a rozmrazování, malé částice vody spadají pod ležérní kloub a následně expandují a tím rozšiřují spoj, čímž porušují těsnost. Na takových místech dochází k pozdějšímu úniku a možná i ke korozi. Aby nedošlo k nepříjemné situaci s poškozením střechy, měly by být listy objednány po celé délce rampy.