Odhadem na střeše z profesionální podlahy

Odhadovaná dokumentace je nezbytně zahrnutá do projektu jakékoli výstavby. Odhad je dokument, ve kterém jsou uvedeny výsledky výpočtu nákladů na výstavbu rozčleněných podle výdajů. Patří sem:

 • stavební mzdy;
 • daně;
 • odečtení rozpočtu z mzdy;
 • náklady na základní a pomocné stavební materiály;
 • provozní náklady stavební firmy.

Je-li to jednodušší, předpokládané náklady jsou součtem všech finančních prostředků potřebných pro výstavbu jakéhokoli objektu vypočítaného na základě projektové dokumentace. Podle toho se odhad střechy vlnité podlahy vypočítá na základě pracovních výkresů střechy.

Odhad střechy vlnité - pravidla přípravy a normy

Existují dva hlavní typy dokumentace odhadů - to jsou místní odhady a místní odhady. Místní odhady jsou připraveny pro určité typy práce na základě pracovních výkresů. Výpočty místního rozpočtu, na rozdíl od místních odhadů, se sestavují v případech, kdy rozsah práce nelze přesně stanovit v návrhu a specifikovaném procesem výstavby.

Odhad střechy profilovaného plechu je poměrně zdlouhavý dokument, protože zahrnuje všechny druhy práce provedené během výstavby střechy. Patří sem:

 • vypracování technické dokumentace potřebné k instalaci střechy včetně projektu výrobních prací;
 • montáž střešního nosníku;
 • instalace tepelné a hydroizolační techniky;
 • montáž zastřešení;
 • instalace větracích a odvodňovacích systémů;
 • instalace střešních oken, je-li to nutné;
 • zařízení odklenutí a štítové převisy;
 • výrobu a montáž různých doplňkových prvků, včetně nestandardních.

Základem pro vývoj odhadů jsou odhadované standardy pro státní prvky (GESN). Odrážejí průměrné náklady na realizaci různých stavebních prací, včetně nákladů na pracovní sílu pracovníků a prostředků na provoz strojů a mechanismů.

Volitelné, ale žádoucí

Přestože normy GESN jsou povinné pouze u stavebních projektů financovaných ze státního rozpočtu, designéři je často používají k přípravě odhadů objektů pro různé účely.

Na základě základních odhadovaných standardů jednotlivých států jsou vypracovány jednotné sazby a agregované normy pro různé stavební práce. Vývoj odhadů vyžaduje vysokou kvalifikaci, znalost konstrukčních technologií a schopnost používat regulační dokumentaci.

Často v odhadovaných normách neexistují přímé ceny pro určité druhy práce. Takže v pravidlech GESN střechu z vlnité dřevěné bedny chybí. Proto pro přípravu odhadů platí sazby 12-01-020 a 12-01-023 na "zastřešení různých typů kovových dlaždic." V tomto případě se v souladu s projektovou dokumentací přijímá nomenklatura a spotřeba hlavních a pomocných materiálových zdrojů.

Jak je patrné z výše uvedeného, ​​odhad střechy z vlnité podlahy je poměrně složitý výpočet, který se nedá snadno provádět bez odpovídající kvalifikace a zkušeností. Jednotliví vývojáři proto často používají různé ceníky stavebních organizací.

Odhady nejsou vždy nutné

Vypracování úplného odhadu zastřešení střechy vlnité podlahy jednotlivých obytných domů je často relativně malým množstvím prací nepraktické.

Odhady střešních prací z vlnité lepenky se v zásadě provádějí pro průmyslová zařízení nebo velké množství staveb, například když jedna firma staví celou chatu nebo velké množství domů. Ve všech ostatních případech se používají tabulky nákladů a výpočty jednoduchých oblastí.

Náklady na práci na zařízení střešní fólie

Mnoho stavebních firem, pro pohodlí zákazníků, umístí na svých webových stránkách své vlastní ceny za instalaci střešních krytin. To může být jak náklady na výstavbu střechy "na klíč", tak sazby pro určité druhy práce. V tomto případě při výpočtu nákladů na zastřešení odborných listů odhady budou tvořit náklady na montážní práce a náklady na materiály.

Níže jsou odhadované náklady na instalaci střechy profilu "na klíč".

Odhad střechy vlnitého vzorku

Odhady opravy střech (20 odhadů)
Sběr odhadů pro opravy střech: demontáž nátěrů, výměna opláštění, instalace krokví, zastřešení, instalace bloků do vnějších a vnitřních dveří, nátěry fasád, omítání ploch, uspořádání žlabů, nakládací práce pro silniční dopravu, přeprava zboží nákladními autodelymi a další
2012-12-17 | Oblíbenost: 51638

Podělte se o odkaz na materiál v sociální síti:

Chcete nám uvést nabídku na našich webových stránkách? Napište nám o tom.

Ukázka odhadovaných nákladů na střechu domu 6 x 9 metrů

Zvažte náklady střechy různých druhů materiálu, například jednoduchá střecha.
 1. Velikost domu je 6x9 m, výška zdí je 3 m.
 2. Střešní plocha je 110 m².
 3. Sklon střechy - 45 stupňů.
 4. Svahy střechy vyčnívají za domem za 0,7 m.

Poznámky

 • Výpočet byl proveden 12/01/2015
 • Nákup materiálů je možný s ohledem na naši slevu jako organizaci instalace.
 • Výpočet nezohledňuje dekoraci okapu a drenážního systému.

Odhad střechy vlnitého vzorku

Přidáno (07/05/2016 10:54)
---------------------------------------------
Veronika-2, no, četla jsem. Ale je mi zajímavější, zda je možné nějak nějak zvýšit náklady na odhad s obnovou střechy, pokud odstraní břidlici a položí profilovaný plech.

Přidáno (07/05/2016 12:59)
---------------------------------------------
Sane4ka ve skutečnosti stále musím do tohoto odhadu zahrnout výrobu a montáž dveří na štíty lišty a hladkého zinkového plechu. Rámeček je plnený z lišty 40 * 40 a deska je řezána a ohnuta, aby se dostaly žaluzie. A také potřebujete sestavit krabici pro tyto dveře. Myslím, že výroba by měla být provedena podle FERM38-1-6-1, ale dřevěná krabice a samotný rám, také z dřeva, nejsou pro tuto cenu zvlášť vhodné, co mám dělat? Nebo přesto stačí instalovat krabici a plátno a najít materiál (samotné plátno) s odkazem?

Odhady opravy střechy a jejího vzorku

Porušení integrity zastřešení - vážný problém, který vyžaduje okamžité řešení. Po opravě všech poškození střešní krytiny v příslušném dokumentu se odhaduje opravy střechy, jejíž vzorek je uveden na konci tohoto výrobku.

Bytové domy a soukromé domy

Střešní krytina může selhat z mnoha důvodů, především:

 • konec provozní doby (přirozené opotřebení materiálu);
 • náhodné mechanické poškození povlaku;
 • vady střešního materiálu;
 • v důsledku nesprávné instalace.

Pokud mluvíme o soukromém domě, doporučujeme zavolat odborníka, aby zjistil stav střechy a množství práce, která má být provedena. Pomůže posoudit požadované finanční investice a podrobně odhadne. Tento přístup umožňuje optimalizovat náklady na nouzové, běžné nebo velké opravy.

Obyvatelé bytových domů by měli jednat stejným způsobem, ale odborník, který posuzuje škodu, by měl být zástupcem řídící organizace odpovědné za údržbu tohoto domu. Chcete-li zavolat technickému pracovníkovi, aby posoudil stav střechy, musíte předložit písemnou žádost řídící organizaci. Technický pracovník kontroluje střechu a byty v horních patrech, které byly postiženy dešťovou nebo tavnou vodou, a podrobně popisuje veškeré škody na vadném seznamu. Doporučuje se připojit fotografie poškození. Stejný dokument označuje nezbytná opatření pro obnovu konstrukcí a zastřešení.

Odhady oprav se vytvářejí na základě vadného seznamu, a proto by se s jeho náplní mělo zacházet co nejblíže.

Náklady na opravu

Odhady opravy střechy umožňují zhodnotit výši nadcházejících finančních investic, aby nedocházelo k překročení nákladů. Náklady na plánovanou práci na opravě střechy závisí na následujících parametrech:

 • celková plocha střechy (čím větší je plocha, tím je nákladnější oprava);
 • typ a náklady na materiály pro uspořádání střešního koláče;
 • stupeň poškození povlaku a vnitřních vrstev zastřešení;
 • množství práce (odstranění místních škod bude stát podstatně méně než generální oprava);
 • náklady samotných materiálů a jejich dodání;
 • odměňování zaměstnanců, s přihlédnutím ke složitosti a specifičnosti instalace použitých materiálů;
 • zaplacení použití speciálního vybavení (v případě potřeby jeho použití).
Odhad vyžaduje profesionální přístup, protože při instalaci různých materiálů je třeba vzít v úvahu zvláštnosti použití a spotřeby. To umožňuje vyhnout se dalším nepředvídaným výdajům.

Odhad nákladů

Jak udělat cenovou nabídku na opravu střechy? Rozpočtové výkazy se obvykle používají k odhadu nákladů s podrobným seznamem typů a objemů požadované práce, druhu a množství požadovaných materiálů. Pro převedení těchto údajů na peněžní ekvivalent je zapotřebí odhady, které vám umožní vypočítat náklady na opravy.

Odhad se provádí s povinným označením:

 • pořadové číslo;
 • kódy zdrojů a standardní čísla;
 • názvy práce a náklady na jejich realizaci;
 • měrné jednotky;
 • počet jednotek;
 • jednotkové náklady (v rublech);
 • korekční faktory;
 • faktory přepočtu;
 • koeficienty zimního nárůstu;
 • celkové náklady (v rublech).

Vzorové odhady pro opravu střechy by měly zahrnovat výpočet nákladů na přípravné práce. Mohou zahrnovat:

 • demontáž vícevrstvé střešní rolety;
 • demontáž potěru;
 • demontáž vrstev tepelné izolace a parotěsné vrstvy;
 • demontáž parapetů;
 • demontáž systému přeplňování (nástěnné žlaby, nálevky);
 • demontáž spojení střechy s vertikálními konstrukcemi.

Dále odhad odhaduje polohu restaurátorských prací, například:

 • parapety zařízení;
 • ošetření podkladu střešního základního nátěru;
 • pokládka ochranných vrstev a tepelných izolačních vrstev;
 • uspořádání potěru;
 • zařízení přilehlé střechy k vertikálním střešním konstrukcím;
 • instalace systému přeplňování;
 • restaurování nebo opravy větracích a / nebo komínových potrubí;
 • montáž střešních krytin.

Pořadí práce závisí na druhu střechy a typu použitých materiálů. Oprava střechy může zahrnovat obnovu vodotěsné vrstvy a úplnou výměnu povrchové vrstvy za novou.

Po započtení všech potřebných údajů do výpočtu se vypočítají náklady na každou položku (materiál nebo typ práce) a pak celková výše finančních nákladů. Odhad střešních prací je oficiálním dokumentem, který musí být ověřen osobou, která vypracovala odhad a také ověřila. Po ověření je odhad zaslán ke schválení a schválení vedoucím řídící organizace.

Odhadovaná oprava střechy

Dokonce i v soukromém domě je nutné provést odhad opravy střechy, aby bylo přesně známo, co tato práce bude stát, a na základě svých finančních zdrojů vyberte příslušné materiály. Stejně tak se odhaduje na opravu střechy a v každé organizaci, která má v rozvaze budovy a struktury.

Před provedením odhadu oprav je nutno provést analýzu stavu střechy, měření poškozených ploch. K tomu je vypracována inspekční zpráva a poté jsou data přenesena do seznamu defektů, který indikuje nadcházející práci a její množství, objem požadovaných materiálů, mechanismů a zařízení. Kromě přesných výpočtů pro opravu odhadu střechy obsahuje nepředvídané výdaje.

Požadované články v odhadu

V prvních bodech odhadu jsou předepsány přípravné práce, které zahrnují: demontáž střešní krytiny, skládající se z několika vrstev;

 • demontáž cementového písku;
 • demontáž izolace, parozábrana;
 • demontáž parapetů v případě potřeby;
 • demontáž přívodů vody nebo nástěnných žlabů;
 • demontáž různých sousedství válcovaného koberce ke střešním prvkům atd.

Po tomto je třeba pokračovat v odhadu opravy měkké střechy o pozice na restaurování, které budou obsahovat:

 • zařízení nových parapetů;
 • zpracování základny základním nátěrem;
 • vyrovnávací potěr; pokládka parozábrany;
 • pokládka izolace;
 • zařízení sousedící se střešním kobercem s vertikálními rovinami střešních prvků;
 • instalace nálevů nebo okapů pro nasávání vody;
 • opravy nebo rekonstrukce komínů, ventilačních trubek;
 • instalace samotného střešního materiálu.

Odhad pro generální opravu střechy je zcela odlišný od odhadů pro aktuální, protože obsahuje více rozsáhlý seznam děl, velké objemy, v důsledku nákladů na opravu vyšší než náklady na běžnou údržbu několikrát.

Pořadí rozpočtu

Seznam oprav se může lišit v závislosti na vybraných materiálech nebo použití nových technologií, které by se měly odrazit v odhadu. Například při vypracování odhadu opravy kovové střechy se plánuje práce na výměnu plechů z kovových profilů, ale při práci s materiály obsahujícími asfalt se neprovádí žádná práce.

Odhad zahrnuje práci související s položením plechů, ořezáváním a dalšími pracemi relevantními pro tuto specifičnost. Kromě práce na demontáži a restaurování střešních krytin zahrnuje odhad práce spojené s používáním mechanismu - jeřáby, osobní automobily, výtahy apod. Při opravě střech na jednopatrových budovách se obvykle nepoužívají zvedací mechanismy. Ale auta mohou být použity k dodání materiálu od prodávajícího, a tyto náklady jsou také vzaty v úvahu v odhadu.

Ujistěte se, že jste opravili střechu

Pro podniky se odhady rozšiřují, kde jsou stanoveny náklady na mechanizmy, odděleně mzdy provozovatelů strojů a stavebních dělníků, výpočty vypočtené v lidských dnech, režijní náklady, korekční faktory, odhadovaný zisk a další body.

V důsledku toho odhad ukazuje celkovou částku a protože odhad je dokument, musí být podepsán překladačem a ti, kteří jej ověřili. Poté se odhad dohodne mezi zákazníkem a umělcem, schváleným a podepsaným oběma stranami. Vedle odhadů samotného podniku existují různé výkazy, které jsou nezbytné k tomu, aby byly provedeny opravy.

příklad odhadu opravy střechy

Příklady odhadů různých typů stavebních prací lze nalézt na internetu. Například DefSmeta - program, který byl vytvořen odhadci, mistry, dodavateli a manažery podniků, vám umožňuje rychle odhadnout ceny dnes.

K tomu bude přiložen seznam potřebných materiálů pro opravu nebo stavbu, plán příjmu finančních prostředků. Při vypracovávání zakázek tento systém značně zjednodušuje a usnadňuje práci na uzavírání smluv o stavebních pracích. Při sestavování odhadu se do programu zadávají údaje o rozsahu práce a za hodinu bude odhad připraven.

Odhadem na střeše z profesionální podlahy

Střecha z pozinkovaných profilovaných ocelových plechů se nachází hlavně ve střechách průmyslových (skladů, dílen), avšak v některých případech se vyskytuje i v nízkopodlažních bytových a veřejných budovách (mateřské školy, školy, instituce apod.). Střecha se skládá z oddělených ocelových plechů s opakujícím se profilem, které jim zajišťují tuhost, v souvislosti s nimiž se jim podávají další podkladní desky, protože se používají pro výrobu betonových železobetonových podlah. Všechny plechy jsou pozinkované, některé mají dekorativní ochranný povlak, který prodlužuje životnost střechy o 2-3 krát. Profily se používají při konstrukci střech se sklonem 5% (tj. 5 cm na 1m délky pláště v plánu) nebo 3 °. Taková střecha vyžaduje nízké náklady na zařízení, které lze snadno sestavit a udržovat. Můžete si přečíst o tomto a dalších kovových nátěrech a jejich vlastnostech v mém článku Heavy Metal na střeše.

Při výrobě odhadů pro střechu profilovaného inženýra se bude řídit některými základními údaji: tvarem střechy; stávající základna; tloušťka, profil a struktura materiálu; střešní sklon; křižovatka k výstupek na střeše (potrubí), protiletadlové lucerny, okna a stěny; systém odvodnění vody; období práce.

Tvar střech pokrytých profilovanými plechy je obvykle přímý, jedná se o jednostranné nebo dvojité střechy, které mají nahoře jeden hřeben. Je to způsobeno skutečností, že většina střech je využívána v průmyslových budovách, takže střechy s průměrnou složitostí (čtyři svahy a více) jsou vidět pouze ve stavebnictví. Nevýhoda spočívá také v tom, že profesionální listy s vysokým zvlněním na spárách mezi různými svahy tvoří velké mezery, které jsou obtížněji pokryty dodatečnými prvky, a proto je třeba počítat se všemi dobory (brusle, záclonové lišty, přepadové lišty, endyony atd.) Pro střechy a dělat individuálně.

Střešní zařízení profilovaného plechu je drženo na kovové nebo dřevěné základně; to jsou ocelové nosníky namontované na podpěrných nosnících (nebo trámech) nebo dřevěných bednách s průhledem podél krokve. Před povrstvovacím zařízením je nutné mít k dispozici výpočet únosnosti, protože každý list má jiné vlastnosti a nadměrné úspory mohou vést k vychýlení a úniku plechu. Výpočet síly vám umožní udělat nejlepší volbu z hlediska poměru cena / kvalita, jeho cena je mnohem levnější než škoda nebo přeplatky v jeho nepřítomnosti.

Tloušťka ocelového profilu ovlivňuje pevnostní vlastnosti, odolnost vůči povětrnostním vlivům závisí na tloušťce malého, což je mnohem důležitější, což výrobce zaručuje vrstvu zinku. Zinek je více chemicky aktivní prvek, a proto je oxidován na prvním místě, trvanlivost povlaku je také dána skutečností, že zinek je velmi odolný a dokonce i nejtenčí vrstvy poskytují povlak několik let provozu. Pevnost materiálu závisí na výkresu profilu, zatímco nejlepší výkon se dosáhne při nanášení zátěže přes vlny, tj. Podél dlouhé strany listu, takže je nutné přesně vypočítat krok lávky a běhy. Trvanlivost je kromě zinkového povlaku ovlivněna přítomností dekorativní ochranné vrstvy, která se skládá z barevného polymeru (polyestery, polyuretany).

Svah střechy určuje směr montáže a potřebu sněhových přídržných zařízení. Každý si dobře uvědomuje vlastnost ocelového povlaku, který způsobuje lavínovou tání sněhu, což je způsobeno vysokou hladkou povlaky. Aby byla chráněna budova a lidé před potížemi způsobenými kolapsem sněhové pokrývky, je třeba počítat s potřebou sněhových chráničů, které mají velký význam pro všechny střechy z oceli. Směr pokládky určuje počet řezů, které by měly být co možná nejmenší, protože podlaha není často řezána elektrickými nůžkami, ale s brusky (brusky), čímž se odstraní zinková vrstva v místě řezu.

Je obtížné sousedit s římsy a stěnami na střeše z profesionálního listu, je zapotřebí vysoce kvalitní těsnění. Řezání každé díry je předmětem odhadu, protože to jsou nejvíce časově náročné části střechy. Doplnění stěn se provádí instalací odtokových kanálků, které jsou instalovány nad podlahou a pečlivě utěsněny. Zvláštní pozornost je věnována instalaci oken a světlíků, tato práce je dražší než instalace obyčejných oken do stěn.

Odvodňovací systém s takovou střechou je vyroben venku, háčky jsou instalovány pod podlahou, aby se zabránilo zbytečným únikům. Výpočet počtu nálevek se provádí podle oblasti pokrytí. Aby nedošlo k poškození systému, zajistěte zachování sněhu.

Zastřešení profilovaného plechu nemá výrazný sezónní charakter, ale je třeba zajistit potřebu vyhřívaných prostor pro stavební pracovníky a zohlednit vliv teploty na spojovací pryžové těsnění, těsnicí hmoty.

Odhad střechy odborného archu není obvykle obtížný, ale vyžaduje pečlivý přístup k výběru materiálu, výpočty pevnosti a zatížení sněhem. Pro optimální volbu je lepší provést potřebný výpočet, který v případě potřeby provede náš inženýr-odhadovač. Uzávěrka těchto prací je obvykle nevýznamná a pohybuje se od 1 hodiny, jejíž cena může být uvedena v části "ceny". Podrobný výpočet umožňuje zjistit potřebu materiálů a práce, kterou můžete provést sami, nebo použít jako výchozí bod při jednání s dodavatelem.

Níže uvádíme laskavý odhad střešní fólie z vlnité lepenky, který nám poskytne představu o návrhu a odhadu dokumentace pro tuto práci (dokument ve vývoji).

Odhady odhadu pro opravu střechy

Jakákoli střecha, ať už je v soukromé nebo bytové budově, musí být čas od času opravena. Každá, dokonce i nejmenší únik střechy může vést k tomu, že v horním patře bude pozorována netěsnost. Aby bylo možné opravy provádět správně bez nedostatku a plýtvání materiálem, je třeba provést odhad, ve kterém budou jasně stanovena všechna opatření pro obnovu a budou zohledněny jejich náklady.

Před vypracováním dokumentu se posuzuje stav střechy a provede se úkon, ve kterém se odráží výsledky kontroly. Tato data jsou přenášena do vadného seznamu a na základě toho odhadnout. Tento článek odhaluje téma odhadů a představuje jejich vzorku.

Požadované položky v odhadu

Především dokument o odhadu vždy uvádí opatření pro odstranění starého povlaku, které se provádějí v několika krocích. Patří sem demontáž betonového potěru, demontáž izolace a parotěsné zábrany, demontáž parapetů, v případě potřeby demontáž žlabů a přívodů vody, demontáž horní montážní střechy.

Dalším bodem bude obnovení povrchu, jehož seznam může vzrůst nebo klesat v závislosti na stavu, ve kterém se nachází střecha:

 • Instalace nových parapetů
 • Aplikace na základní bázi
 • Zarovnání postele
 • Pokládání páry a tepelné izolace
 • Montáž sousedního střešního materiálu na bocích
 • Instalace nových žlabů a vodních nálevek
 • Obnova nebo instalace nových větracích a komínových trubek
 • Montáž střešního materiálu

Odhadovaný výpočet náhrady kapitálu se bude lišit od vypořádacího dokladu pro současný, jelikož první požaduje velké množství práce, často nejen obnovu, ale dokončení nahrazení některých částí.

Odhad nákladů

Především je nutné přesně určit, jaká střecha bude potřebná: měkké, kovové dlaždice, vlnité podlahy nebo jiné. Je nutné vypracovat dokument v pořadí, které závisí na použitých materiálech a technologiích střešní krytiny. Například pro opravu kovové střechy z vlnité podlahy v odhadu bude uvedena náhrada kovových plechů a jejich doprovodné akce. Neexistuje článek, který by pokrýval bitumenovou vrstvu, protože prostě není na takové střeše.

Také je třeba určit, jaký typ využití by měl být proveden: kapitál nebo aktuální:

 1. Odhadovaný list pro generální opravu. Je-li třeba provést rozsáhlou úpravu střechy, projektovou dokumentaci by měl předem vypracovat organizace, která k tomu má povolení, tedy povolení SRO pro takové stavební práce. Vytvořený projekt bude výchozím bodem při tvorbě odhadů pro opravu střechy.
 2. Údajový list pro aktuální opravu. Odhad nákladů je založen na seznamu defektů, který po posouzení stavu střechy sestaví odborný technik. Takové odhady také připravuje společnost, která se zabývá obnovou střechy správní společností. V takovém případě není nutné, aby společnost měla povolení SRO, neboť práce na technicky nekomplexních a nevýhradních zařízeních může být provedena bez ní.

Odhad je oficiálním dokumentem a musí mít nezbytně podpis osoby, která byla jeho původcem, stejně jako osoba, která jej ověřila. Poté, co je sestaven, musí být dohodnuto mezi zákazníkem a umělcem a zajištěno.

Příklady odhadů pro opravu měkké střechy naleznete níže:

Faktory nákladů

Příprava tohoto dokumentu není složitá, ale některé nuance mohou výrazně změnit náklady na práci. Patří sem:

 • Oblast, v níž by měla být práce vykonávána. Proto je čím větší poškozená oblast, tím větší je množství potřebných materiálů a práce, kterou je třeba udělat.
 • Náklady na materiály zaslané na trh, které se mohou lišit v závislosti na dodavateli.
 • Druh provedené práce: kapitál nebo běžná oprava.
 • Hladina odpadu použitého materiálu k obnově střechy.
 • Potřeba použít dodatečné vybavení, například pro zvedání nebo přepravu.

Závěr

Odhady pro opravu střechy musí být sestaveny tak, aby zákazník a dodavatel mohly vést záznamy o potřebných materiálech a práci a znát jejich konečné náklady. Velmi zjednodušuje interakci mezi zákazníkem a dodavatelem, protože není potřeba neustále objasňovat, jaké materiály jsou potřebné, dokument upravuje vše a je garantem příslušné práce v plném rozsahu.

Místní odhad výplní vzorku pro střechu profesionálního archu

Pro optimální volbu je lepší provést potřebný výpočet, který v případě potřeby provede náš inženýr-odhadovač. Uzávěrka těchto prací je obvykle nevýznamná a pohybuje se od 1 hodiny, jejíž cena může být uvedena v části "ceny". Podrobný výpočet umožňuje zjistit potřebu materiálů a práce, kterou můžete provést sami, nebo použít jako výchozí bod při jednání s dodavatelem. Níže uvádíme laskavý odhad střešní fólie z vlnité lepenky, který nám poskytne představu o návrhu a odhadu dokumentace pro tuto práci (dokument ve vývoji). Jaké dokumenty získáte 1. Odhadovaný výpočet (příklad listu) 2. Odhadovaný výpočet (příklad listu) 3. Odhadovaný výpočet (příklad listu) 4. Odhad výpočtu (příklad listu) 5. Tabulka výpočtu podlahové plochy 6. Tabulka výpočtu plochy stěny 7. Tabulka výpočtu plochy stropů 8.

Odhadem na střeše z profesionální podlahy

Zvláštní pozornost je věnována instalaci oken a světlíků, tato práce je dražší než instalace obyčejných oken do stěn. Odvodňovací systém s takovou střechou je vyroben venku, háčky jsou instalovány pod podlahou, aby se zabránilo zbytečným únikům.

Ve skutečnosti zastřešení listu

A0 ") zelenochka Datum: úterý, 07.07.2016, 13:21 | Zpráva # 42 Soukromá Samara Ocenění: 0 Skupina: Ověřená Město: Samara Příspěvky: 19 Reputation: 0 Status: Offline Sane4ka, jaký je ten důvod, že ceny jsou vybrány tak, aby byly známé - Změňte je - při snaze vytvoříte snag. Ale stále se musíte podívat.

Místní odhad výplní vzorku pro střechu profesionálního archu

A0 ") zelenochka Datum: úterý, 07.05.2016, 10:39 | Zpráva # 35 Soukromé Samara Ocenění: 0 Skupina: Ověřeno Město: Samara Zprávy: 19 Reputation: 0 Status: Offline veronika-2, odhady mohou být typické. Instalace profilovaného plechu probíhá více než rok přesně v 9. kompilaci.

Odhad opravy střechy: postup

Odhadovaná oprava střechy

V jakém domě byste nežili, v soukromém nebo multiroomovém domě, střecha pravidelně potřebuje opravu. Koneckonců, poškození povlaku může vést k tomu, že prostory, které jsou umístěny níže, budou trpět. Abyste mohli pokračovat v opravě, musíte nejprve posoudit jejich náklady a spotřebu materiálu. Za tímto účelem se odhaduje na opravu střechy.

Postup při kompilaci a otázky, které mohou vzniknout

Za prvé stojí za to věnovat pozornost tomu, jaký druh zastřešení je potřeba: měkká, z vlnité lepenky nebo kovových dlaždic, protože kompilace a její pořadí do značné míry závisí na technologiích a materiálech, které bylo rozhodnuto používat. Druhá otázka, jejíž odpověď je určena po analýze škody, jaká oprava musí být provedena - současná nebo kapitálová?

 1. Vytvoření odhadů pro aktuální opravy

Rozpočet a CPD často provádí stavební firma nebo organizace, která kromě stanovení nákladů má schválení SRO. Ačkoli, pokud jde o poslední bod, existují jasné náznaky toho, že současné opravy, které se provádějí na předmětech, které nejsou předmětem jiných než nebezpečných a technicky nekomplexních objektů, nevyžadují schválení SRO.

Oprava měkké střechy výškové budovy

Je to důležité!

Kromě toho je uveden seznam typů stavebních prací, pro které společnost nemusí přijímat vstup do SRO. Obsahuje aktuální opravu a odstranění defektů měkké střechy, kovové zastřešení, vlnité zastřešení, stejně jako řada prací, které nebudou mít vliv na bezpečnost domu.

V tomto případě se odhady objevují na základě seznamu defektů, ve kterém je uveden stupeň poškození střešního krytu.

Defektní list pro současné opravy střechy

 1. Tvorba odhadů pro hlavní opravy

V případě potřeby rozsáhlých oprav je nutno nejprve zapojit organizaci, která bude zpracovávat projektovou dokumentaci pro tento typ práce. Předpokladem je dostupnost povolení SRO pro tento typ stavebních prací. Na základě projektové dokumentace, která zajišťuje technické prohlídky, je odstávka výchozím bodem pro tvorbu odhadu oprav.

Co musí být nutně uvedeno při výpočtu nákladů?

Údaje pro vytvoření výpočtu jsou vadné prohlášení a v případě generální opravy projektová dokumentace, která obsahuje další položky (zejména výpadek, údaje z průzkumů apod.). Současně musíte pochopit, že druhá možnost je dražší než oprava v časech.

Odhady oprav

Výpočet nákladů na opravu střechy z vlnité lepenky často zahrnuje následující položky:

 • Přípravná fáze, která zahrnuje práce na odstranění vlnité podlahy, demontáž parotěsné izolace, parapetů (v případě potřeby) atd.
 • Druhou etapou je obnova krytu, která bude zahrnovat přípravu základny, instalaci nových parapetů (pokud budou staré demontovány), instalace parotěsných zábran, instalace vlnitých podlah a restaurování komínů a ventilačních zařízení.

Místní odhad opravy střechy

Výpočty na opravu kovových zastřešení nejsou příliš odlišné. V každém případě procházejí obě etapy (přípravné, když dojde k demontáži starého povlaku a k obnově). Rozdíl spočívá v použitých materiálech a mechanismech. V tomto případě je třeba vzít v úvahu skutečnost, že při stavbě střechy kovových dlaždic je třeba vzít v úvahu poměrně vysokou úroveň odpadu.

Odhadovaný výpočet pro opravu střechy

Na jaké budou záviset celkové náklady na práci?

Přestože pořadí kompilace je poměrně jednoduché, některé detaily mohou významně ovlivnit konečné náklady na práci.

Odhadované náklady na opravu střechy

Nejvíce "tradiční" faktory, na které je třeba nutně nasměrovat, jsou:

 • Plocha místnosti, střecha. Je třeba si uvědomit, že čím více bude poškozen povrch, tím více materiálů, práce pracovníků a mechanismů bude zapojeno.
 • Při odhadu se zohledňuje míra spotřeby materiálů, ale jejich hodnota na trhu může být odlišná, což se také nesmí ztratit z dohledu.
 • Druh práce: Generální oprava střechy a dalších prostor bude mnohem dražší než vyloučení několika puchýřů.
 • Úroveň odpadu vybraného pro střechu.
 • Potřeba používat zdvihací mechanismy a další stroje (v budovách a strukturách s jedním podlažím se obvykle nezohledňují).

Odhady pro rekonstrukci střechy

Je dost těžké plně zjistit, jaká bude konečná částka, která bude muset zaplatit za opravu střechy. Proto i při sestavování nejpodrobnějšího výpočtu si musíte pamatovat na možnost dodatečných nákladů.

Odhady opravy střechy - podrobný plán pro opravy

Je to důležité!

Vytvoření odhadů pro opravy střechy závisí na několika faktorech. Především je třeba určit, zda je povlak poškozen a jaké opravy je třeba provést - proud nebo kapitál.

V prvním případě bude pro výpočet odhadu potřebovat pouze chybný seznam. Ve druhém případě je nutné zapojit organizaci, která má přístup k SRO, rozvíjí PD, na jehož základě bude výpočet proveden.