Kalkulačka sklonu Přepočet stupňů na procenta

Střešní svahy. Aby voda byla rychle odstraněna ze střechy, její svahy jsou opatřeny sklonem, který se obvykle vyjadřuje ve stupních nebo procentech a měří se pomocí geodetických přístrojů. Sklon označuje úhel sklonu svahu k horizontu (tabulka 1). Čím větší je úhel, tím je střecha strmější. Moderní budovy mají střechy, které jsou obvykle ploché.

Tabulka 1. Střešní svahy

Stupeň
Procento
Stupeň
Procento
Stupeň
Procento

V závislosti na rozteči střechy je použita určitá střešní krytina a počet vrstev požadovaných pro tuto výšku je splněn (obr. 2). Střešní materiály o technických a ekonomických a fyzikálních vlastnostech jsou kombinovány ve skupinách 1-11, které jsou na grafu vyznačeny obloukovými šipkami. Šikmé čáry označují sklon svahu. Silná šikmá čára na grafu ukazuje poměr výšky hřebene h k polovině jeho počátku 1/2. Poměr 1: 2 (zobrazený v horní části šikmé čáry) ukazuje, že svislý úsek h se dvakrát zapadá do vodorovného segmentu 1/2. V půlkruhové škále ukazuje tato šikmá čára sklon střechy ve stupních a na vertikální straně - v procentech. Podobně podle plánu můžete stanovit nejmenší sklon pro určitou skupinu doporučených střešních materiálů:

i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 nebo 5: 12.

Pro vyjádření zkreslení v procentech se tento poměr vynásobí hodnotou 100:

i = (5/12) 100 = 5,100/12 = 41,67.

Odhadovaný sklon 41,67% při respektování konstrukčních rozměrů střechy zajišťuje normální vypouštění dešťové vody.

Zastrčte střechu různé typy se střešními svahy až 2,5% jsou uspořádány ve čtyřech vrstvách na lepivém asfaltovém tmelu. Hydroizol GI-G, GI-K, skleněný ruberoid C-PM, ruberoid RKM-350B atd. Jsou použity jako válcované materiály. Z pěti vrstev se používají střechy. Ochranná vrstva štěrku o tloušťce 20 mm na antiseptickém tmelu se nalije přes střešní koberec.

Obrázek 2. Graf pro výběr střešního materiálu v závislosti na sklonu střechy: 1 - štěpky, štěpky, šindele; 2 - dlaždice, azbestocementové desky; 3 - rolovací materiály čtyřvrstvých střech s ochrannou vrstvou štěrku zabudovanou v horkém tmelu, jakož i podložky ze stejných střech; 4 - válcované materiály třívrstvých střech s ochrannou vrstvou štěrku v horkém tmelu; 5 - válcované materiály třívrstvých střech bez ochranné vrstvy; 6 - válcované materiály nalepené na horké a studené tmely dvouvrstvých střech; 7 - vlnité azbestocementové desky s jednotným profilem; 8 - dlaždice; 9 - azbestocementové plechy z vyztuženého profilu; Ocel 10 desek; 11 - azbestové cementové listy obyčejného profilu; h - výška hřebene; l - počátek, 12 - horizontální vzdálenost (projekce) od hřebene po okapu

10-25% sklon střechy střešní uspořádat také tři vrstvy, přičemž dvě spodní vrstvy Steklobit P-RM, RK Steklobit C-C-RF-500A střešní RSC, RSC-400A, 350B-RKCH (B); nebo vytvořit dvě spodní vrstvy uloženého krycího materiálu RM-420-1 a jednu horní vrstvu uloženého střešního materiálu RC-500-2 nebo RC-420-1. V těchto případech je vrstva štěrku uspořádána pouze v údolích napříč šířkou vyztužení střešního koberce.

Střechy ze zabudovaných válcovaných materiálů uspořádejte ve dvou nebo třech vrstvách následovně. Se svahy 0-10% jsou umístěny ve třech vrstvách - spodní dva a jeden vrchol (na projektu).

Při svazích střechy je 1,5 až 10% střechy uspořádáno ve dvou nebo třech vrstvách - dvěma dolními, jedním horním (podle projektu).

Materiály na střešní krytinu se sklonem do 2,5% jsou uloženy ve dvou vrstvách: spodní vrstva materiálů s prachovým obložením, horní materiál - s hrubým obvazem.

Při sklonu 2,5-10 a 10-25% je možné uspořádat jednovrstvé střechy s hrubým obložením. Pokud není zastřešení, povrch střechy je natřený barvou BT-177.

Masticové zastřešení se svahy do 2,5% se skládají ze dvou až čtyř vrstev asfaltu nebo bitumen-polymerového tmelu, které jsou pokládány s výztužnými těsněními ze skleněného vlákna BB-G, BB-K nebo skleněného síta ССС, СС-1.

Je-li sklon střechy tmelu 2,5-10% pracovat ve třech vrstvách bitumenu nebo polymerní bituminózního tmelu se třemi výztužnými pásky ze skleněných vláken F-IV, VV-K nebo vlákna CCC, CC-1. Současně se jako ochranná vrstva používá štěrk na asfalt nebo asfaltový kaučuk.

Když sklon 10-25% uspořádat dva spodní vrstvu asfaltu nebo bitumenu a polymeru tmel vyztužený dvou pásů materiálu ze skleněných vláken F-IV, VV-K nebo vlákna SSSR, SS-1, a horní vrstvou střešní krytiny s hrubozrnných a šupinatých živice nebo asfaltový polymerový tmel. Namísto vrstvy krycího materiálu můžete natřít střechu barvou BT-177.

Střechy z vlnitého azbestocementového plechu obyčejné, střední, vyztužené a sjednocené profily jsou uspořádány na podkrovních střechách, které mají velké (až 28%) svahy, jednoduchou konfiguraci bez vnitřního odvodnění.

Střešní tašky oblek na bednu, vyrobený z dřevěných krokví. Minimální přípustný sklon střechy je 33%.

Kovové zastřešení se svahy až o 29% jsou v současné době používány hlavně pro velké opravy, stejně jako pro budovy s vysokým odvodem tepla, když střechy nemohou být vyrobeny z válcovaných nebo tmelových materiálů. Kovové plechy se také používají pro montáž spojů a částí střech.

Minimální sklon střechy profesionálního listu - výpočty a schémata

Jedním z nejdůležitějších úkolů při konstrukci střechy profilovaného plechu je výběr správného svahu. Ne každý ví, že sklon střechy hraje hlavní roli v jeho síle a stupni ochrany před srážením. Malý svah může nepříznivě ovlivnit jeho pevnost a stupeň ochrany, a příliš mnoho - na jeho odolnost proti větru a není snadné zvolit správný sklon střechy bez narušení estetiky a designu domu.

Minimální sklon střechy závisí na:

 • střešní krytiny
 • pevný vazný systém
 • klimatických podmínek v oblasti

Minimální a optimální sklon střechy z profilovaného plechu

Tabulka zobrazuje minimální a optimální stupeň sklonu střechy pokrytou profesionálním listem.

Potřebujete vědět, že pokud je sklon střechy menší než 12 stupňů, je nutné utěsnit horizontální spáry, aby nedošlo ke srážení kloubů ocelových plechů.

Následující tabulka znázorňuje horizontální překrytí u různých úhlů sklonu střechy od profilovaného plechu:

Kromě výpočtu úhlu střechy se někdy sklon vypočítá v relativních hodnotách, pak vypočítáme obě hodnoty pomocí reálných příkladů.

Jak vypočítat sklon střechy podle schématu ve stupních

Použijeme příklad konvenční střechy s dvojím sklonem pro výpočet úhlu sklonu

Diagram ukazuje, že A je sklon levého svahu a B je druhý. Abychom je mohli vypočítat, musíme znát výšku střechy h a délku horizontálního projekce svahů c a d.

Je-li střecha symetrická, budou délky a d rovny a za účelem jejich nalezení budeme muset délku stěny rozdělit na polovinu.

Příklad výpočtu úhlu sklonu střechy pomocí schématu

Z mého schématu je zřejmé, že střecha je symetrická; úhly A a B budou stejné. Nyní se pokusíme vypočítat úhly se skutečným příkladem.

Předpokládejme, že máme následující významy:

 • Délka stěny = 12 m
 • Výška střechy h = 3m

Teď je třeba počítat s a d.

V našem případě c = d = 12/2 = 6m, tj. C a d jsou 6 metru každý.

V diagramu vidíme pravý trojúhelník a najít jeho úhel A, je nutné vypočítat dotyčnici tohoto úhlu. Z geometrie si pamatujeme, že dotyčnice úhlu se rovná poměru protilehlé nohy k sousední.

Opačná noha je výška střechy (h) a sousední noha je (c).

tg (A) = h / c

V našem případě je tečna úhlu 3/6 = 1/2 nebo 0,5.

Pomocí inženýrské kalkulačky nebo tabulky dotyčnic vypočítáme úhel, který v našem případě bude přibližně 27 stupňů.

Sklon střechy v relativním vyjádření

Někdy se sklon střechy měří ve stupních, ale v relativních hodnotách. V tomto případě stačí rozdělit výšku střechy (h) horizontálním projektem svahu (svahů).

Pokud vezmeme předcházející příklad, zjistíme, že svah je 1/2.

Pokud chcete vyjádřit zkreslení v procentech, pak by mělo být 0,5 vynásobeno 100% a dostanete 50%.

Výhody a nevýhody různých svahů střechy profesionálního archu

S malým zkreslením, stejně jako s velkým, bude střecha profilovaného plechu vykazovat své výhody a nevýhody.

Malý sklon střechy (12-20 stupňů)

Výhody takové střechy:

 • odolnost proti větru
 • snadná instalace
 • nízká spotřeba materiálu

Nevýhody střechy s malým sklonem profilovaného plechu:

 • možnost srážení v dokovacích místech
 • v zimě velké zatížení sněhem
 • bude muset v zimě ručně vyčistit střechu
 • problematické podkroví

Velký sklon střechy listu (> 45 stupňů)

Výhody střechy s velkým zkreslením:

 • srážení v proflista kloubech je vyloučeno
 • zvýšený podkrovní prostor
 • v zimě bude na listu téměř žádný sníh

Nevýhody velkého sklonu střechy:

 • nepohodlí při instalaci profesionálního listu
 • obrovská plachta taková střecha
 • neustálé válcování sněhu ze střechy z vlnité lepenky

Sklon střechy ve stupních a procentech

V článcích o konstrukci střech někdy existují dva pojmy, které charakterizují sklon střechy. Až dosud někteří vývojáři nerozumí jejich hodnotám, rozdílům a potřebě používat. Stovky let stavitelé změřili svahy svahů ve stupních a jejich struktura stále stojí. Jaký byl důvod zavedení jiné metody měření svahu, jaké jsou skutečné výhody z toho? V tomto článku se pokusíme odpovědět na tuto a další otázky.

Sklon střechy ve stupních a procentech

Proč potřebujete znát svah střechy

Bez přesného pochopení tohoto problému není možné vypořádat se svahy ve stupních a procentech. Co ovlivňuje svah svahů?

Typ krytinového materiálu

Vítr a sněhová síla

Jak je patrné z tabulky, úhel sklonu střešních svahů je jedním z nejdůležitějších technických parametrů střešního systému doma. Věnují pozornost od samého počátku stavby.

Proč potřebujete znát úhel sklonu

Projektová dokumentace budov bere v úvahu obrovský počet jednotlivých faktorů, zatímco odborníci se snaží zohlednit maximální počet požadavků zákazníků. Ale pouze za jedné podmínky - jejich přání nepříznivě neovlivní sílu a spolehlivost struktur a nesplní stávající regulační požadavky státních norem.

Jedním z nejdůležitějších prvků každé budovy nebo konstrukce je střešní krytina, při její konstrukci dosahuje na prvním místě bezpečnost, spolehlivost a trvanlivost, nikoliv design. V moderních budovách střecha nejen chrání před srážením, ale také zabraňuje tepelným ztrátám.

Kalkulačka úhlu pohledu

V jakých hodnotách se měří úhel sklonu

Na první pohled je to velmi podivná otázka. Stovky let vědci světa měří úhel sklonu ve stupních nebo ppm. A stavitelé nedávno přišli s nějakou jinou mírou měření úhlu sklonu střešních svahů - v procentech. Proč se to dělá, není nám známo, neboť je také neznámé, jaký zájem usnadňuje, jaké výpočty se s nimi lépe dělají, jak mohou vizuálně nahradit stupně. Například pokud zákazník ví, že úhel sklonu svahů je 45 °, pak představuje úhel, se kterým má střechu. A kdyby mu bylo řečeno, že úhel sklonu je 50%, jakou střechu by si měl představit?

Proč potřebujete úhel sklonu střechy

V závislosti na typu střechy a klimatické zóně umístění budovy si konstruktéři zvolí optimální úhel sklonu. V budoucnu se tato hodnota používá při různých výpočtech vazného systému. Co ovlivňuje náklon?

 1. Lineární rozměry nosníků. Při zohlednění úhlu sklonu se změní velikost vertikálních a vodorovných sil. Bez úhlu sklonu ani věda o výztuze nepomáhá k výpočtu skutečných hodnot zatížení a na základě těchto údajů je určena šířka a tloušťka řeziva použitého pro výrobu krokví nožů.
 2. Krok krokví. Pokud hodláte použít půdní prostor pro obytnou plochu, pak krok krokve standardní do 60 cm. To je způsobeno tím, že v podkrovních místnostech se střechy ohřívají, a to šířka izolace. Nezáleží na tom, zda se jedná o lisovanou nebo válcovanou minerální vlnu, polystyrénovou pěnu, polystyrenovou pěnu nebo jiné polymerní izolanty. U chladných střech není vzdálenost k medu nožkami krokve regulována a závisí pouze na velikosti desek a úhlu sklonu svahů.

Krok mezi krokvemi

Výběr průřezu a délky nosníku

Kalkulačka délky střešní krytiny

Příklady použití úhlu sklonu střechy ve stupních

Například, vezměte si dům o rozměrech 8 × 10 m, střecha bude zbaven. Délka svahů je 10 m, úhel sklonu je 20 °. Vypočtěte všechny ostatní rozměry vaznicového systému. Pro výpočty nakreslete pravý trojúhelník s vrcholy A, B, C a příslušnými stranami a, b a c.

 • a je výška vazníku (podkroví);
 • b - polovina šířky domu, známá hodnota, v našem případě 4 m;
 • c - délka krokve bez převisu okapu.

Úhel A je úhel sklonu svahů, což je známá hodnota, v našem případě 20 °.

Potřebujeme znát délku klenuté nohy bez rozměru okapového převisu (c) a výšky příhradového systému (a). To vše lze provést, protože znáte úhel sklonu. Mějte na paměti, nikoliv procento sklonu, ale úhel sklonu svahů.

Délka nosníku je určena vzorem (viz obrázek níže).

Máme b = 4 m a úhel sklonu A = 20 °. Teď pomocí jednoduché kalkulačky definujeme = 0.939. Nahrazení známých hodnot ve vzorci c = 4: 0.939 = 4.25 m. Jedná se o délku krokve.

Nyní musíte znát výšku systému vazníků. Definujeme jej podle vzorce (viz obrázek níže).

Neexistují žádné problémy s prvními dvěma vzorci, známe všechna data. Abyste použili třetí vzorec, musíte znát úhel B. To je velmi snadné. Součet všech vnitřních rohů trojúhelníku je vždy 180 °. Známe pravý úhel 90 ° a úhel sklonu svahů 20 °. Součet těchto dvou úhlů je 90 + 20 = 110 °. Proto se úhel B rovná 180-110 = 70 °.

Určete výšku vazného systému pro všechny tři vzorce:

 • a = c × sin A = 4,25 x 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 x 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Jak vidíte, ve všech případech byly výsledky stejné. V našem případě je výška nosníku systému 1,14 m. Tak jsme se naučili všechny rozměry zájmu za pomoci úhlu sklonu a elementárních trigonometrických funkcí. Poté můžete vypočítat počet stavebních materiálů atd.

Je důležité. Je třeba si uvědomit ještě jeden velmi významný faktor. Všechny stavební nástroje a zařízení ukazují úhly sklonu pouze ve stupních, neexistuje měřítko s procenty.

Pokud je pro vás obtížné počítat, jsou zde speciální tabulky nebo online kalkulačky. Nahraďte zdrojová data a okamžitě rozpoznáte chybějící kóty. Všechno je jednoduché a spolehlivé. Nyní je nutné podrobněji zabývat se stanovením sklonu střechy v procentech.

Jaká je procenta zaujatosti

Stojí za to mluvit o úhlu sklonu bruslí v procentech. Pojem "úhel náklonu jako procento" je technicky negramotný a používá ho pouze ti, kteří sami nic nebudují.

Je důležité. Všechny rastry nožnic se uvádějí ve stupních, při montáži krokví nikdo nepoužívá procento. Zejména proto, že neexistují žádné měřící nástroje, které by měřily úhly v procentech. Existují speciální tabulky pro konverzi zájmů na úhly, ale o to později.

Zvažte tyto definice v praxi. Předpokládejme, že sklon svahů je 30%. Co to znamená? To znamená, že hřeben střechy je 30% poloviny šířky budovy. Pro výpočty použijeme stejný trojúhelník.

Procento sklonu se vypočte podle vzorce (viz obrázek níže).

 • a je výška hřebene;
 • b - polovina šířky budovy.

Co je 30% a jak je velmi těžké si představit střechu s takovým poměrem procentního poměru. Chcete-li tuto hodnotu převést na stupně, použijte speciální tabulku. S jeho pomocí se dozvídáme, že 30% znamená, že úhel sklonu střechy je přibližně 16,5 °. Faktem je, že pro 16 ° je procento 28,7% a pro 17 ° tento parametr je 30,5%. Pokud mistr ví, že sklon svahu je přibližně 16,5 °, pak si může snadno představit vzhled a geometrii střechy, vypočítat lineární rozměry nožnic, vertikální podpěry střechy, rozměry výkonové desky. Jak jsou tyto výpočty prováděny v případě, že existuje procentní náklon?

Příklady použití úhlu náklonu v procentech

Výpočet parametrů vaznicového systému pomocí procentního poměru výšky hřebene a poloviny šířky budovy se provádí pomocí kalkulačky.

S počátečním vzorem jsou prováděny další výpočty pomocí elementárních aritmetických rovnic. Nejprve musíte převést malý vzorec.

V tomto případě je X procento sklonu střechy, jak jsme se dohodli například na 30%. Tato hodnota je známa a nastavena během výpočtů.

Pro předběžné výpočty je nutné lehce přeměnit vzorec na tuto formu (viz obrázek níže).

Nyní definujeme odděleně hodnoty a a b.

 • a je výška vazného systému,
 • b - polovina šířky budovy a
 • X je procentní sklon svahu.

Procento je pro nás známo, pro další výpočty bude nutné měřit buď výšku vazného systému, nebo polovinu šířky budovy. Vzhledem k tomu, že je mnohem snazší zjistit druhou hodnotu, změříme ji.

Například. Šířka budovy je 8 metrů, resp. Polovina je 4 metry (b = 4 m).

Rozpoznáváme výšku příhradového systému (viz obrázek níže).

Zjistěte výšku vazného systému

Výška příhradového systému 1,2 m, úhel sklonu, který jsme se ze stolu naučili, je přibližně 16,5 °.

Dále bychom měli vypočítat délku klenuté nohy bez převisu okapů. Existují dva způsoby, jak jít.

První. Použití pythagorské věty, kde c je délka krokve.

Proto hodnota c může být reprezentována vzorcem na obrázku níže.

Vzorec délky hypotenze

Příklad výpočtu (viz obrázek níže).

Druhý. Použití trigonometrických funkcí. Jak jsme již uvedli výše, výpočet délky krokve lze provést podle níže uvedeného vzorce.

Výpočet délky krokve

Všechna data máme, úhel sklonu je 16,5 °, polovina šířky budovy je 4 m.

Příklad výpočtu

Mezi délkou krokve jsou malé rozdíly. To je způsobeno skutečností, že úhel sklonu byl zvolen přibližně.

Jaké jsou nejlepší definice, s nimiž se můžeme vypořádat?

Otázku lze považovat za rétorickou. Ze školy každý ví, že úhel by měl být měřen ve stupních a snadno reprezentovat jeho skutečnou hodnotu. Úhel sklonu střechy - úhel mezi horizontální čárou a sklonem ve výkresech má různé písmenné označení, na tom nezáleží. Sklon svahů nesmí přesáhnout 90 °, nejčastěji se nachází v rozmezí 10 ° -40 °. Nižší řady krokví zlomené půdní střechy mohou být docela strmé, díky této konstrukci se zvyšuje účinná plocha půdních prostorů.

Zlomený střešní nosník

Pokud je vše jasné a obeznámeno s těmito koncepty, proč se používají frakce? Abych byl upřímný, nikdo nemůže dát srozumitelnou a zcela jednoznačnou odpověď. Navíc, v každém případě, převést zájem na stupně, je nutné použít tabulky, bez stupňů během výstavby vazníku systém nestačí.

Někdy se pokoušejí ukázat naklonění zlomkem, v horní části zlomku je vyznačena výška vazného systému, v dolní části je délka výčnělku krokve na vodorovném povrchu. Jednoduše, tato projekce se nazývá polovina šířky domu. V některých článcích lze nalézt sklon označení 1: 4 nebo 2,5: 6. Pokud jsou tyto hodnoty rozděleny a vynásobeny hodnotou 100, získáme definici v procentech.

Tabulky jsou sestaveny na základě toho, kolik stupňů má jedno procento poměru výšky střechy k polovině její šířky. Jeden stupeň se rovná přibližně 1,8 - 1,9%. Nyní můžete rozdělit procenta o tuto hodnotu a získat úhel sklonu ve stupních. Například procento sklonu střechy je 30%. Chcete-li převést na stupně, tuto hodnotu je třeba rozdělit na 1,9.

Stupeň a procento

Hodnoty jsou však nepřesné, závislost je mnohem komplikovanější a nepravidelná, překlad lze použít pouze z důvodu srozumitelnosti, použití metody získané touto metodou v úhlu sklonu svahu ve stupních pro další výpočty je zakázáno, příliš velká chyba. Kvůli srozumitelnosti návrháři vyvinuli speciální schéma vztahu jednotek měření úhlu sklonu střechy.

Přesné údaje lze získat ze speciální tabulky, pokud tam není, pak použijte kalkulátor online pro konverzi hodnot pro určení sklonu střešních svahů.

Jak je úhel na velikosti podkroví

Čím větší je obytný prostor v podkroví - tím pohodlnější je bydlet v něm, tím více se jedná o prestižnější budovu. Vývojáři jsou přednostně orientováni v závislosti na těchto funkčních charakteristikách formy střechy, znalosti vám pomohou vybrat nejlepší řešení vázacího systému. To může být pohodlné a levné, vhodné pro použití různých střešních materiálů.

Závislost půdní užitné plochy na úhlu střechy

Diagram jasně ukazuje, jak se prostorová plocha mění se změnou úhlu sklonu svahů. Při stanovení velikosti podkroví je třeba mít na paměti, že zvětšení výšky místnosti o méně než dva metry je nepraktické, mají takové prostory depresivní vliv na obyvatele.

Existují však negativní faktory, které vznikají při zvyšování úhlu sklonu.

 1. Počet stavebních materiálů se zvýší. Čím je větší úhel sklonu - tím větší je délka nožnic. Zvažte příklad. Sklon sjezdovek je 45 °, šířka domu je 8 m.

S takovými daty délka jednoho krokve

Délka dvou příhradových nohou je 5,66 + 5,66 = 11,32 m. A to navzdory skutečnosti, že šířka budovy je pouze 8 m. V praxi to znamená, že pro takovou střechu budete muset koupit v 8: 11,32 × 100 = 70 více dřeva a střešní krytiny než plochá střecha.

 • Odhadované náklady na zastřešení se zvyšují. Nejen kvůli rostoucímu množství potřebných materiálů, ale také kvůli nárůstu složitosti střešních prací. Tyto úkoly mohou provádět pouze vysoce kvalifikovaní odborníci a jejich služby jsou velmi drahé.
 • Zvyšte zatížení větrem na střeše. Úsilí je převráceno, další zvláštní stavební opatření jsou vyžadována pro zvýšení spolehlivosti upevnění mauerlatu na stěny fasády a nohy krokve k mauerlatům.
 • Podrobné pokyny pro určení velikosti vazného systému

  Je nutné znát rozměry prvků vazného systému, pokud je známa šířka budovy a úhel sklonu ramp. Střešní obyčejné duo-pitch. Šířka domu B = 8 m, úhel sklonu 35 °.

  Krok 1. Vypočtěte výšku svislých podpěr střešního systému. Jsou instalovány pod hřebenovým nosníkem a zaujmou vertikální zatížení. Abyste zjistili výšku střechy, použijte níže uvedený vzorec.

  Vzorec pro výpočet výšky střechy

  Krok 2. Vypočtěte nohu vazníku bez převisu.

  Délka nohy krokve bez převisu

  Krok 3. Zkontrolujte správnost výpočtů. Pro toto je doporučeno použít Pythagorovu větu.

  Ramp Kalkulačka

  Výpočet rampy rampy

  Úhel sklonu je jedním z hlavních problémů.
  po dodání rampy zákazníkovi. Tato hodnota
  nutné předem, a co je nejdůležitější, správně vypočítané.
  V kalkulači můžete vypočítat úhel sklonu
  rampa pro konkrétní objekt.

  S výškou pochodu až 80 cm - max. Úhlem 2,86 °
  S výškou pochodu až 20 cm - max. Úhlem 5,71 °
  Pro dočasné konstrukce ve výšce
  pochod až 80 cm - maximální úhel 4,76 °

  Pokyn:

  Zadejte parametry budoucí rampy na základě datového objektu. Parametry musí být zadány v metrech. Klikněte na tlačítko "vypočítat". Úhel sklonu rampy se vypočte ve stupních a délka rampy v metrech. Dostanete také doporučení ohledně parametrů, které jste získali.

  Hlavním stávajícím regulačním dokumentem pro určení sklonu svahu a jeho délky v Ruské federaci je SP 59.13330.2012 "Dostupnost budov a staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace"

  Objednejte návrhář rampy

  Stojatá rampa s gumovou krytkou a ruční kolejnicí z oceli AISI 304

  Rozměry: šířka rampy 900mm, obrácená plocha 2100x1500mm, nastavitelná výška
  Materiál rámu: prášková ocel
  Podlahová krytina: protiskluzová podlaha
  Podpěrné lišty: AISI 304 z nerezavějící oceli
  Cena ramp design od: 19540 rub. pog m

  Stacionární rampa s hliníkovým krytem a ruční kolejnicí z oceli AISI 304

  Rozměry: šířka rampy 900mm, obrácená plocha 2100x1500mm, nastavitelná výška0-
  Materiál rámu: prášková ocel
  Rampové pokrytí: hliníková podlaha
  Podpěrné lišty: AISI 304 z nerezavějící oceli
  Cena ramp design od: 17790 rub. pog m

  Rampa stacionární ss gumové potažené a ocelové zábradlí

  Rozměry: šířka rampy 900mm, obrácená plocha 2100x1500mm, nastavitelná výška
  Materiál rámu: prášková ocel
  Podlahová krytina: protiskluzová podlaha
  Nosné zábradlí: práškové lakování
  Cena ramp design od: 15670 rub. pog m

  Stacionární rampa s hliníkovým povrchem a ocelovými madly

  Rozměry: šířka rampy 900mm, obrácená plocha 2100x1500mm, nastavitelná výška-
  Materiál rámu: prášková ocel
  Rampové pokrytí: hliníková podlaha
  Nosné zábradlí: práškové lakování
  Cena ramp design od: 13062 rub. pog m

  Přijatelný úhel rámu

  • Přípustný úhel sklonu rampy nesmí být strmější než 1:20 = 5% a maximální výška jednoho nájezdu (pochodu) rampy by neměla překročit 0,8 m.
  • Pokud je rozdíl mezi výškou podlahy na cestách pohybu o 0,2 m nebo méně povolen ke zvýšení sklonu rampy na 1:10 = 10%
  • U dočasných konstrukcí nebo dočasné infrastruktury je povolena maximální rampa 1:12 = 8% za předpokladu, že svislá výška mezi místy nepřesahuje 0,5 m a délka rampy mezi plošinami není větší než 6,0 m.
  • Rampy s výškovým rozdílem větším než 3,0 m a odhadovanou délkou větší než 36 m by měly být nahrazeny výtahy, zdvižnými plošinami atd.
  • V souladu s nařízením Ministerstva výstavby Ruska č. 750 / pr. Z 21. října 2015 "O schválení změn č. 1 k SP 59.13330.2012" Dostupnost budov a konstrukcí pro populace s nízkou mobilitou " Při navrhování rekonstruovaných, revidovaných a adaptabilních stávajících budov a struktur rampa rampa vzít v rozmezí od 1:20 (5%) k 1:12 (8%). "

  Co znamenají čísla?

  1:20 = 5%, tj. s výškovým rozdílem 1 m, délka rampy by měla být 20 m, s výškou 0,5 až 10 m. Úhel sklonu rampy se bude rovnat 2,9 stupňů.

  1:12 = 8% - tj. s výškovým rozdílem 1 m, délka rampy by měla být 12 m, výška 0,5 m - délka rampy by měla být nejméně 6 metrů atd. Úhel rampy bude 4,8 stupňů.

  1:10 = 10% - tj. s výškovým rozdílem 1 m, délka rampy by měla být 10 m, výška 0,5 m - délka rampy by měla být 5 m atd. V tomto případě bude úhel sklonu rampy 5,7 stupňů.

  Chcete-li získat rampu, která splňuje všechny požadavky,
  jen se obráťte na profesionály!

  Označení svahu na výkresech

  Přímé nakloněné prvky, umístěné pod úhlem vůči základní čáře, vytvářejí sklon, aby se zobrazilo, které znaménko ">" je umístěno před čísly kót a jeho ostrý úhel by měl směřovat ke sklonu. Označení se používají v těsné blízkosti šikmé linie nebo na polici popisné čáry.

  Číselné odchylky jsou vyjádřeny v číslech nebo v procentech.

  Příklad použití hodnoty sklonu

  Sklon i segmentu BC vzhledem k segmentu BA je určen poměrem ramen pravého trojúhelníku ABC.

  Při sestavování přímého letadla s daným množstvím přechodu na vodorovnou přímku, například 1: 4, je nutné od bodu A doleva odložit segment AB, který se rovná čtyřem jednotkám délky a nahoru - segment AC, který se rovná jedné jednotce délky. Body C a B jsou spojeny přímkou, která udává směr požadovaného svahu.

  Xatki.by

  stavební blog

  Stůl stoupání střechy

  Svah střechy - ukazatel strmosti stropu střechy. Vypočítá se jako poměr výšky hřebene (H) k jeho vodorovnému výstupku (základ) (l). Jinými slovy, sklon se rovná dotyku úhlu mezi povrchem svahu a jeho horizontálním promítáním.

  Předpětí může být vyjádřeno ve stupních, procentech, jako poměru stran, jako absolutní předpojatost a jako koeficient zkreslení.
  Navrhovaná tabulka vám pomůže rychle přenést hodnoty z jednoho opatření do druhého.

  Jak vypočítat sklon střechy v procentech a stupních

  Existují normy pro svahy v návrhu různých komunikací a zařízení, které jsou vedeny v jejich práci architekty a stavitelé. Můžete použít libovolné rozměry, včetně stupňů. V praxi je obvyklé označovat strmé svahy ve stupních a jemně sklonit - v procentech a ppm.

  Způsoby výpočtu sklonu v procentech

  V závislosti na velikosti jsou měrné jednotky válce stupně, procento, ppm - tisíciny celého čísla: 1 ‰ = 1/10% = 1/1000 z 1. Fyzický význam sklonu je poměr výškového rozdílu k délce úseku, kde je pozorován. Tangent úhlu: přesahující 12 metrů na úseku silnice o sto metrů je v podstatě vyjádřen jako hodnota 0.12 (tangenta) = 12% = 120. To znamená, že pro výpočet sklonu v ppm musíte vynásobit procento deset.

  Při provádění plánovacích prací na pozemku se musí uchýlit k měření svahu svahů. To lze provést několika způsoby:

  1. Prostřednictvím úrovně jsou prováděna všechna potřebná měření a potom jednoduché výpočty tvoří procentuální zkreslení. Jak počítat: výškový rozdíl je dělen vzdáleností mezi měřicími body a výsledek se vynásobí sto procenty.
  2. Podle plánu pozemku, pokud to znamená terén. Výškový rozdíl mezi požadovanými body se přečte z obrázku a vzdálenost se měří pomocí měřítka. Další výpočty jsou podobné předchozí metodě.

  Pokrývače často čelí potřebě určit skutečný sklon střechy a vědí, jak vypočítat svah pomocí speciálního nástroje nazývaného inklinometr. Konstrukce zařízení je jednoduchá: rám je upevněn na kolejnici pomocí úhloměru a kyvadla namontovaného uvnitř a má zatížení a ukazatel. Základ zařízení je umístěn na spodní ploše měřeného úseku střechy a šipka označuje úhel.

  Určení úhlu sklonu tečkou

  Z trigonometrie je známo, že tangens je zlomek, u jehož základny je noha přiléhající k rohu a nahoře je protilehlá (výškový rozdíl). K určení sklonu střechy v procentech a stupních přes tečnu je třeba provést měření:

  • výšky od stropu po hřeben střechy;
  • vzdálenost od okraje svahu k projekci horní linie uzavření dvou rovin.

  Po provedení jednoduchých výpočtů získáme určitou hodnotu a pomocí tabulky Bradis nebo pomocí technické kalkulace nalezneme odpovídající počet stupňů pro požadovaný úhel. Jak vypočítat sklon v procentech je definováno výše: výška hřebene je rozdělena na polovinu šířky podkroví, pokud jsou svahy stejné velikosti. Nebo na projekci každého povrchu střechy, pokud se rozměry stran liší. Můžete si všimnout, že toto je tečna úhlu již definovaného ve stupních. Chcete-li přejít na procento sklonu, je třeba provést akci: hodnotu tg * 100 a výsledek bude v procentech.

  Poměr se stoupáním střechy

  Pro každý střešní materiál jsou tolerance nastavena pro nejmenší sklon. Další faktory ovlivňující výběr úhlu střešních svahů:

  • schopnost komplexně chránit strukturu před vnějšími vlivy - člověkem a přirozeným;
  • odolnost proti zatížení větrem - strmé plochy zvyšují nárůst konstrukce, což znesnadňuje stavbu;
  • převládání určitých rozhodnutí architektů v některých regionech;
  • množství srážek a znečištění - zatížení střechy s velkým sklonem se nebude hromadit.

  Stavební předpisy a předpisy - SNiP II -26-76 regulují sklon bruslí v procentech. Poměr procent a stupňů pro některé úhly je uveden v tabulce.

  Úhel sklonu střechy pro různé podmínky a střešní materiály

  Střecha domu může mít jiný tvar, stejně jako jiný sklon střechy. Navíc, úhel sklonu střechy často není kvůli estetickým úvahám, ale praktické straně a jistým požadavkům. Vzhledem k tomu, jak ostrá nebo plochá je střecha, závisí její síla a správná funkce. Proto se sklon vypočítá s ohledem na všechny potřebné parametry.

  Tři hlavní faktory ovlivňující sklon střechy

  U stavitelů se tato hodnota (úhel, ve kterém je sklon střechy umístěn vzhledem k horizontu) měří ve stupních nebo procentech. Pro získání přesného výsledku použijte geodetický nástroj. Aby bylo jasné, 0 stupňů odpovídá zcela ploché střeše a velkým hodnotám úhlu - střechu s akutním úhlem. U šikmých střech se obvykle pohybuje od 11 0 do 45 0. Během výstavby je nutné vypočítat, jaký je tento úhel. A proto musíte věnovat pozornost následujícím věcem.

  Větrné zatížení

  Pokud ve vašem okolí převládají silné větry, neměli byste přemýšlet o projektu s ostrou střechou. Vzhledem k vysokému větru střechy s velkým sklonem je náchylnější k škodlivým účinkům větru. V tomto případě je lepší vytvořit střechu více plochou (čím nižší je sklon rampy, tím bezpečnější) a krokve pro její vybudování silného vyztuženého typu. I když bude stavba mnohem dražší, střecha bude mnohem lépe chráněna před větrem. Stavba střechy domu by však měla brát v úvahu nejen sílu větru, ale i jeho směr. Takže u kovu je žádoucí, aby vítr vnikl přímo do roviny listů. Pokud se jeho impulsy dostanou z konců, pak se střešní pláty budou pravděpodobněji ohýbat a trhat. Proto je třeba v závislosti na převládajícím směru větru střídavě střídat svahy střechy.

  Srážky a sněhové zatížení

  Pokud žijete v takovém klimatu, kde je sněhová pokrývka v zimě poměrně pevná, pak je střecha vyrobena s minimálním sklonem střechy 45 stupňů (více je možné, ale ne méně). To je nutné, aby sníh klesal dolů, jinak se zhroutí na střeše a vytvoří příliš velkou vrstvu, která dokáže projít povlakem. Pokud však střecha má dostatečný úhel (asi 45 stupňů), nemusíte se starat o posílení krokve. Stejně jako systém zadržování sněhu. Avšak zatížení větrem pro takovou střechu se zvyšuje. Proto je konečná volba provedena s přihlédnutím ke všem klimatickým podmínkám.

  Je třeba poznamenat, že nejen sníh, ale také déšť, krupobití a žhavé sluneční světlo budou pravidelně testovat střechu na sílu. Je-li terén slunný a za rok se déšť nepatří, může se omezit na plochou střechu se svahem blízkou minimu.

  Důležité: přesto, že plochá střecha se nazývá plochá střecha, je stále nutné, aby byla nakloněna. Minimální sklon pro plochou střechu je 1 stupeň nebo 1,7%.

  Střešní materiál

  Střešní materiál může být hladký nebo drsný. Ve druhém případě bude voda vyčerpaná ze střechy horší, zůstává na povrchu (stejně jako sníh). Ale s hladkým povrchem okamžitě vypouští veškerá vlhkost. Existují další konstrukční parametry, na kterých závisí minimální a maximální sklon.

  Minimální přípustná rozteč střechy pro různé materiály

  Kovové dlaždice

  Nejmenší úhel sklonu střechy kovu ze střechy je 15 stupňů (podle některých výrobců kovu - 14 stupňů). Při malých svazích doporučují někteří výrobci mazání každého spoje fólií pomocí vzduchotěsné a vodotěsné, nemrznoucí směsi. Bylo však experimentálně odhaleno, že sníh většinou rád leží na kovových střechách se svahem 20 až 35 stupňů. Příliš malý svah je také špatný - voda nemá čas na odvodnění ze střechy, zatlačení na střechu a únik pod klouby s přílišným deštěm. Několik z nich vyřeší situaci pouze při výběru dlaždic se zvýšenou výškou vlny.

  Profesionální list (profesionální podlaha)

  No a minimální sklon střechy z profesionálního listu má o něco nižší hodnotu - 12 stupňů. Malé úhly sklonu vyžadují překrytí dvou vln a úhly 15 stupňů vyžadují překrytí 20 centimetrů. Stoupání latě se zvyšuje s rostoucím sklonem. U téměř plochých střech vytvářejí nepřetržitou bednu, protože velké množství sněhu může způsobit odklonění střechy.

  Šindle (měkká střecha)

  Přepravka pod šindele je pevná základna z překližky nebo OSB. Minimální povolený sklon svahů pro tuto střechu je nejméně 11 stupňů.

  Bitumenové materiály

  U takových měkkých povlaků je minimum minimum - asi dva stupně. Velmi malý úhel sklonu vyžaduje zvýšení počtu střešních vrstev (protože dobrá ochrana proti vlhkosti je mimořádně důležitá pro ploché střechy). Pokud poskytneme pouze 1 nebo 2 vrstvy nátěru, budete muset vytvořit svah nejméně 15 stupňů.

  Euroslate (Ondulin)

  Pro tento materiál je minimální sklon šikmé střechy malý, je to 11 stupňů. Ale když pracujete s ondulínem na střechách s mírným zkreslením, existuje jedna podmínka: potřebujete bednu kontinuálního typu.

  Jílová dlažba a azbestocementová břidlice

  Tyto střešní materiály vyžadují svahy rovnající se 22 stupňům. Současně je nutné pečlivě zvážit výpočet systému krokví, protože zatížení těžkého materiálu bude značné. A pokud se k nim přidáte vrstva sněhu nebo silné poryvy větru, pak získáte zvýšené požadavky na systém střechy. Dále je třeba poznamenat, že snížení svahu má za následek zvýšení zatížení na krokvech.

  Jak vypočítat sklon střechy: několik doporučení

  Nyní zvažte, jak vypočítat úhel střechy. Začátek, svah, jak je uvedeno výše, lze měřit ve stupních a procentech. Někdy nezkušení vývojáři je zaměňují, což vede k chybám ve výpočtech. Ale tyto hodnoty nejsou v žádném případě stejné. Být pozorný a používat speciální tabulky, můžete provést rychlý přenos hodnot.

  Poměr stupňů a procent ve sklonu střechy

  # 1. Svah měřený ve stupních je skutečný úhel mezi překryvem a krokví. Lze jej vypočítat vydělením výšky hřebene (nad deskou) o polovinu šířky střechy. Pokud má střecha rozbitou podobu, pak se odehrává část šířky domu, která je pod touto střechou. Například dům má jednoduchou střechu o šířce 10 metrů. Hřeben má výšku 2 metry. Provádíme výpočty. Rozdělíme 2 na 5, obdržíme 0,4. Je snadné překládat do procent: vynásobte číslo 100. Bude to 40 procent.

  # 2. Můžete jít ještě jednodušeji. Procházejte on-line a najděte online službu s kalkulačkou pro výpočet střešního svahu (existuje spousta z nich na webu). Zadejte požadované hodnoty. Jedná se o šířku budovy a výšku hřebene. Paralelně s vámi a délkou krokví se okamžitě počítá. Princip fungování takových kalkulaček je založen na skutečnosti, že ve skutečnosti všechny střechy sestávají z dvojitého svahu, které jsou počítány jako pravidelný trojúhelník.

  # 3. A ještě jednou - je vhodná pro ty, kteří důvěřují svým rukám a očím víc než výpočty. Stačí si vzít a měřit svah, a to pomocí jednoduchého zařízení - sklonu (jinak úhloměr). Dnes existuje mnoho variant tohoto zařízení, a to jak analogových, tak digitálních.


  Elektronický úhloměr, který může měřit úhel sklonu střechy.

  # 4. Vzhledem k tomu, že šířku domu nelze změnit, je možné změnit sklon střechy změnou výšky hřebene. Samozřejmě pouze tehdy, když jsou stěny domu a jeho základy spolehlivé a jejich síla má rezervu. Po výběru optimálního svahu pro sebe může vývojář určit výšku, kterou potřebuje. Abychom mu pomohli, existují speciální tabulky s koeficienty, které by měly být násobeny o jednu vteřinu šířky překrytí (je nastaven sklon).

  # 5. V praxi lze výšku brusle zjistit jednoduše. Vezmeme a označíme dvě vnější stěny domu (podél nich bude umístěna naše rampa). Třeste kord s křídou a pevně protáhněte mezi těmito značkami. Měříme střed kabelu a v tomto okamžiku nastavíme tyč. Mělo by být striktně kolmé na rovinu překrytí (pro přesnost, zkontrolujte ji pomocí čtverce).

  Při změně polohy řetězce vzhledem k lůžku (pohybem nahoru) se snažíme dosáhnout požadovaného svahu. Chcete-li to provést, pravidelně kontrolujte úhel ze zdi. Jakmile se dosáhne požadovaného výsledku, vložte značku na lištu. Po odříznutí tohoto kusu vytvoříme šablonu pro podpěry brusle. Pokud nejsou podpěry potřebné, pak na každém z konců střechy určíme výšku spojení obou krokví a zajistíme lišty napnutou šňůrou.